Nood aan gendermainstreaming binnen Gents bestuursakkoord

Nood aan gendermainstreaming binnen Gents bestuursakkoord

vrijdag 4 januari 2019 16:13
Spread the love

Gisteren vond de installatievergadering plaats in Gent waarbij 53 verkozen gemeenteraadsleden hun eed aflegden. PISS-OFF feliciteert hierbij de verkozen gemeenteraadsleden alsook de gloednieuwe burgemeesteres geprivilegieerd dankzij een politieke bloedlijn. In november hebben we met PISS-OFF een mail gestuurd naar de belangrijkste speelsters in het opmaken van dit bestuursakkoord om hen eraan te doen herinneren dat het opnemen van een intersectioneel denkkader, waarbij men rekening houdt met gender(identiteit), functiebeperking, sociaal-economische status, leefmilieu enzovoort, voor ons en de bevolking van deze multiculturele stad enorm belangrijk is.

 

 Gendermainstreaming, gender en mannelijke dominantie

Hoewel we onze hand hebben uitgestoken en gehamerd hebben op de integratie van belangrijke concepten zoals gendermainstreaming en handistreaming, die respectievelijk sinds 2007 via wetgeving en sinds 2009 via de ratificatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap uitgeoefend moeten worden, vinden we deze zaken niet terug in het bestuursakkoord. Een mooi voorbeeld van gendermainstreaming binnen dit bestuursakkoord zou het gratis aanbieden van menstruele hygiëneproducten voor scholieren kunnen zijn. In Schotland heeft men begrepen dat dit een structurele oplossing is voor het oplossen van menstruatiearmoede, waardoor scholieren zich 100% kunnen focussen tijdens hun lessen.

Naast het negeren van deze concepten zien we ook dat men amper aandacht spendeert aan gender, handicap en etniciteit binnen het bestuursakkoord. Een aantal standaardzinnetjes die we overal wel terugvinden staan erin, maar geven geen garantie op een beleid dat daadwerkelijk de meest onderdrukte bevolkingsgroepen ondersteunt, zoals vrouwen, holebi- en transpersonen, mensen met een beperking en mensen met een migratieachtergrond. Laat staan de mensen die een combinatie van deze inherente kenmerken vertegenwoordigen. Zelfs het hoofdthema van de PISS-OFF campagne, namelijk onze eis voor gratis propere toegankelijke en genderinclusieve toiletten, is niet te bespeuren binnen het Gents bestuursakkoord.

Tot slot willen we graag met een positieve noot eindigen. We zien dat de mannelijke dominantie in aantallen binnen de Gentse politiek verbroken is. En dat is goed. Jammer genoeg moet dit zich nog vertalen in het doorbreken van de mannelijk dominante kijk (= het androcentrisme) op het uitschrijven van een politiek beleid.

 

?Tot slot

Hoewel PISS-OFF 0,6% (931) van de stemmen heeft behaald, vinden we 0,0% van ons programma terug in het bestuursakkoord. Toch had de nieuwe burgemeesteres, Mathias De Clercq, veel sympathie voor onze campagne. Jammer genoeg vertaalde deze sympathie niet in actie, waardoor we ons genoodzaakt voelen om de komende zes jaar permanente oppositie te voeren vanop de straat, binnen de publieke ruimte.

 

Nota voor lezers: binnen de berichtgeving hanteert PISS-OFF zoveel mogelijk genderinclusieve taal. Dit omdat het Nederlands enorm androcentrisch is. D.w.z. dat de mannelijke vorm van woorden al te vaak als norm wordt gebruikt, waardoor minstens de helft van de bevolking uitgesloten wordt. Omdat het niet altijd lukt om niet-androcentrisch genderneutraal woordgebruik te hanteren (het Nederlands is nog altijd niet geëvolueerd naar een meer inclusieve taal), wordt waar nodig de vrouwelijke vorm van het woord gebruikt. Dit vergt enige aanpassing bij het lezen van de teksten, maar PISS-OFF doet dit bewust aangezien men binnen de samenleving nog altijd een belangrijk deel van mensen systematisch uitsluit!

take down
the paywall
steun ons nu!