Bron: Pixabay
Opinie, Wereld, Milieu - Broederlijk Delen

De klimaatopwarming beperken tot 1,5°C is een zaak van overleven voor iedereen

Diepgaande en snelle verschuivingen in onze voedsel- en energiesystemen, gesteund door structurele veranderingen in levensstijl en samenleving, dragen er sterk toe bij om de stijging in gemiddelde globale temperaturen te beperken tot 1,5°C. Dat blijkt uit het rapport 'The Climate Urgency: Setting Sail for a New Paradigm' van CIDSE, de koepel van katholieke ontwikkelingsorganisaties waar Broederlijk Delen lid van is, in reactie op het IPCC-rapport. Dus, werk aan de winkel voor onszelf.

dinsdag 9 oktober 2018 17:59
Spread the love

De klimaatopwarming beperken tot 1,5°C is een zaak van overleven voor iedereen. En het is mogelijk door krachtig politiek optreden. De komende klimaatconferentie van de Verenigde Naties in december in Polen, moet een mijlpaal worden voor de implementatie van het klimaatakkoord dat drie jaar geleden werd ondertekend in Parijs. Regeringen moeten absoluut en snel hun ambitie verhogen.

Meer dan ooit hebben we leiders nodig die onze huidige uitstoot erkennen en actie ondernemen om het verlies van biodiversiteit, de gedwongen verplaatsing van miljoenen mensen, oogstverliezen die de voedselveiligheid bedreigen, stijgende zeeniveaus en opwarming van de oceanen waardoor het leven in zee wordt bedreigd, tegen te gaan.

Volgens het IPCC-rapport is het aantal wegen naar 1,5°C zonder in te grijpen in onze uitstoot beperkt. Daarom roepen wij op tot een volledige paradigmaverschuiving. Klimaatverandering kan niet geïsoleerd aangepakt worden.

Geïnspireerd door onze partners in het veld erkennen wij de noodzaak om de heersende ideeën over vooruitgang en ontwikkeling, die hebben geleid tot de vernieling van onze planeet, in vraag te stellen. Een economie ‘voorbij de groei’, die de natuurlijke rijkdommen van de aarde niet langer uitput, kan het hoofd bieden aan diverse sociale, economische, politieke en milieucrisissen.

Rijkere landen zouden van  de dwingende economische groei moeten overgaan naar degrowth en bloeiende gemeenschappen bouwen, gebaseerd op principes van het genoeg. “Onze visie is er een van een goed leven voor iedereen, en dat werkt alleen als we delen. Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om de schepping te beschermen zodat de komende generaties op een duurzame, rechtvaardige manier een goed leven kunnen uitbouwen”, zegt Lieve Herijgers van Broederlijk Delen.

“[…] de tijd is gekomen om verminderde groei te accepteren in sommige delen van de wereld, om hulpbronnen te voorzien waarmee andere plaatsen gezonde groei kunnen ervaren”, zei Paus Franciscus in Laudato Si’, zijn sterke oproep tot ecologische en sociale rechtvaardigheid die de weg heeft geopend naar een geïntegreerde aanpak van de klimaatverandering.

Directeurs van de CIDSE-organisaties:

Lieve Herijgers, Broederlijk Delen, België
Chris Bain, CAFOD, Engeland & Wales 
Benoît Faucheux, CCFD – Terre Solidaire, Frankrijk 
Dianna Ortiz; OSU (interimvoorzitter), Center of Concern, VSA 
Josianne Gauthier, CIDSE, International 
Kees Zevenbergen, Cordaid, Nederland
Serge Langlois, Development & Peace, Canada 
Axelle Fischer, Entraide et Fraternité, België
Marian Caucik, eRko, Slovakije 
Bernd Nilles, Fastenopfer, Zwitserland 
Jorge Libano Monteiro, FEC, Portugal 
Gianfranco Cattai, Focsiv–Volontari nel Mondo, Italië 
Anja Appel, Koordinierungsstelle, Oostenrijk 
Clara Pardo Gil, Manos Unidas, Spanje 
Gerry Lee, Maryknoll Office for Global Concerns, VSA 
Pirmin Spiegel, MISEREOR, Duitsland 
Patrick Godar-Bernet, Partage Lu, Luxemburg 
Alistair Dutton, SCIAF, Schotland 
Eamonn Meehan, Trócaire, Ierland 

Rapport van CIDSE: ‘The Climate Urgency: Setting Sail for a New Paradigm

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!