Bron: Greenpeace Belgium
Nieuws, Milieu -

2028: Game over voor de verbrandingsmotor

Als Europa zijn engagement voor het klimaatakkoord van Parijs wil nakomen, mag er na 2028 geen enkele diesel-, benzine- of conventionele hybridewagen meer verkocht worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum DLR in opdracht van Greenpeace. De auto-industrie en de overheid moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om deze omslag mogelijk te maken.

donderdag 20 september 2018 15:24
Spread the love

Uit de studie van DLR blijkt dat de laatste auto’s op fossiele brandstoffen uiterlijk in 2028 van de band moeten rollen, als we de opwarming van het klimaat willen beperken tot 1,5°C. Tegen 2035 moet het aantal diesel- en benzinewagens op de weg al verminderen met 80 procent. [1] 

“Het einde van de verbrandingsmotor is niet enkel een goede zaak voor het klimaat, maar zal ook de luchtkwaliteit en de levenskwaliteit in Europa aanzienlijk verbeteren”, zegt Joeri Thijs, expert Duurzame Mobiliteit en Luchtkwaliteit. “Hoe sneller het ons lukt om deze vervuilende wagens weg te halen uit de buurt van onze woningen, scholen en ziekenhuizen, hoe beter. De urgentie is nog groter voor dieselwagens, omdat zij de grootste impact hebben op de gezondheid, en zeker op die van onze kinderen.” [2]

Politieke actie

De overgang naar een wagenpark zonder verbrandingsmotoren kan enkel slagen als alle overheden, van het Europese tot het lokale niveau, hun schouders zetten onder een bindend uitdoofscenario. 

“De federale overheid moet nog deze legislatuur een einddatum bepalen voor de verkoop van eerst diesel- en daarna benzinewagens. Onze steden en gemeenten kunnen het voortouw nemen door het voorbeeld van Parijs te volgen dat vanaf 2024 dieselwagens weert, en enkele jaren later ook benzinewagens. De lage emissiezones in Antwerpen en Brussel zijn een stap in de goede richting, maar moeten aangescherpt worden en uitgebreid tot ultralage-emissiezones”, zegt Joeri Thijs.

Minder en kleinere auto’s

Greenpeace roept de autoconstructeurs op om onmiddellijk te stoppen met de productie van dieselwagens en te investeren in nieuwe modellen van elektrische voertuigen: kleiner, betaalbaar en met een laag energieverbruik.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat het niet duurzaam is om simpelweg elke klassieke auto te vervangen door een elektrische auto. We moeten evolueren naar een fundamenteel andere mobiliteit met veel minder particuliere voertuigen.

“Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor onze overheden. Het stimuleren van autodelen en investeringen in goede wandel- en fietspaden en in een goed functionerend openbaar vervoer, zullen ervoor zorgen dat minder mensen een auto nodig hebben”, besluit Joeri Thijs.

take down
the paywall
steun ons nu!