Bron: Pixabay
Opinie, Economie, België - BBTK

BBTK steunt actie Belgische piloten Ryanair 10 augustus

Na een verzoeningspoging in het paritair comité vandaag, is er beslist de werkzaamheden op te schorten tot 10 september om terug overleg op te starten. De Belgische piloten van Ryanair zullen, zoals gepland, wel opnieuw actievoeren op vrijdag 10 augustus. De BBTK ondersteunt ten volle deze staking. Wij eisen dat Ryanair de Belgische arbeidswetgeving respecteert en de vakbonden erkent.

maandag 6 augustus 2018 15:45
Spread the love

Vandaag, 6 augustus, vond er in het paritair comité een nieuwe verzoeningsvergadering plaats. Daar is beslist om de werkzaamheden tot 10 september op te schorten. Ondertussen zal er opnieuw overleg plaatsvinden tussen de vakorganisaties en de directie van Ryanair. De eerder aangekondigde staking van de Belgische piloten van 10 augustus gaat wel door. Deze actie is namelijk uit solidariteit met de Ierse piloten en cabin crew die, na een eerdere staking, bedreigd worden met delokalisatie naar Polen.

Zoals we eerder zeiden: de invoering van een kwaliteitsvol sociaal overleg waarmee de rechten en belangen van de werknemers worden verdedigd is een recht dat van toepassing is op alle bedrijven die in België zijn gevestigd. De BBTK eist dat het cabinepersoneel en de piloten waarvan de vertrekluchthaven in België is gevestigd (in Brussel of in Charleroi) onder de Belgische sociale wetgeving zouden vallen. Ryanair staat niet boven de wet. Het is voor ons ook onaanvaardbaar dat stakend personeel wordt geïntimideerd en zwartgemaakt in de pers.

Ryanair past de Europese wetgeving handig in haar voordeel toe en zet alle mogelijke constructies op om de werknemers aan onzekere arbeidsvoorwaarden te binden (en hen zo weinig mogelijk rechten toe te kennen). De meeste door Ryanair aangeworven piloten hebben het (opgelegde) statuut van (schijn)zelfstandige. Het cabinepersoneel wordt daarentegen aangeworven via een Iers dekmantelbedrijf (Crewlink). Dit soort van uitzendkantoor houdt zich bezig met alle HR-formaliteiten voor Ryanair en legt de werknemers low costcontracten op (uiteraard met een laag loon en dito sociale bescherming). Voor de BBTK is de erkenning van een syndicale afvaardiging binnen het bedrijf, waarin alle Belgische vakbonden vertegenwoordigd zouden zijn, dan ook een dringende noodzaak.

De geplande actie van 10 augustus bewijst dat het personeel er genoeg van heeft. Het is jammer dat er opnieuw actie nodig is om de directie duidelijk te maken dat ze de wet en haar personeel moet respecteren. De actie van 10 augustus had – net zoals de acties van 25 en 26 juli – vermeden kunnen worden als de directie eerder had gereageerd op de vele oproepen van de werknemers en de Belgische arbeidswetgeving had gerespecteerd. Voor de BBTK is het tijd dat de directie van de luchtvaartmaatschappij haar verantwoordelijkheid opneemt!

Verdere acties zijn mogelijk vanaf september in verschillende Europese landen. De uitvoering ervan zal afhangen van de bereidheid van Ryanair om met de vakbonden tegen dan sluitende akkoorden te onderhandelen. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!