Foto: lacsc.be/cne

ACV-Puls: Ryanair cabinepersoneel legt werk neer na vergeefse pogingen tot bemiddeling

De christelijke bediendenvakbond ACV-Puls heeft een stakingsaanzegging ingediend namens het cabinepersoneel van vliegtuigmaatschappij Ryanair. Op 22, 23 en 24 april legt het cabinepersoneel op Brussels Airport en Charleroi het werk neer. Ondanks tal van bemiddelingspogingen blijven oplossingen uit voor de eerlijke bescherming van de sociale rechten van het cabinepersoneel.

vrijdag 15 april 2022 17:12
Spread the love

 

Ryanair telt in België ongeveer 650 werknemers. “Het is dan ook niet te vatten dat een zo groot bedrijf nog steeds niet kan terugvallen op een degelijk personeelsbeleid”, legt ACV Pus-vakbondssecretaris Hans Elsen uit.

“Vrouwen die omwille van zwangerschap niet meer mogen vliegen zitten maanden zonder loon of uitkering thuis.”

Hij wijst er in een persmededeling van 15 april op dat de in Ierland geregistreerde luchtvaartmaatschappij Ryanair de Belgische arbeidswetgeving wiegert te erkennen en blijft weigeren om te investeren in een degelijk en eerlijk personeelsbeleid.

“Loonfiches zijn vaak verkeerd, lonen worden niet correct uitbetaald, essentiële documenten m.b.t. de sociale wetgeving zijn niet in orde, en ga zo maar door. Er zijn zelfs vrouwen die omwille van zwangerschap niet meer mogen vliegen en daardoor maanden zonder loon of uitkering thuiszitten.”

Rechten werknemers negeren met 1 miljard euro winst

Boeing 737 Ryanair stijgt op in Bristol. Foto: Adrian Pingstone/Public Domain

Hans Elsen wijst er op dat deze weigering reeds jaren aansleept. “Nu de laatste bemiddelingspoging ook niets heeft uitgehaald, is het perfect te begrijpen dat het personeel het beu is en actie onderneemt. Het is enorm frustrerend dat door deze acties de reizigers opnieuw hinder zullen ondervinden, maar als vertegenwoordigers van de werknemers heeft ACV Puls de plicht te waken over het welzijn van het personeel. Ryanair denkt niet aan dat welzijn en blijft de fundamentele rechten van hun Belgische werknemers simpelweg negeren.”

“Ryanair heeft 30 procent winstmarge in Charleroi en verwacht in 2022 ongeveer 1 miljard euro winst. En toch is er volgens het bedrijf geen marge om de koopkracht van het personeel te verbeteren.”

Niet alleen de weigering van een personeelsbeleid zorgt voor terechte frustraties, ook de lonen van weerspiegelen niet de inspanningen van het personeel. 75 procent van het cabinepersoneel ontvangt slechts het minimumloon voor de sector van € 2.000 bruto, hoewel ze vaak werken op feestdagen, tijdens weekends en flexibel moeten zijn met vroege en late shifts.

Ryanair heeft een winstmarge van 30 procent in Charleroi en verwacht in 2022 ongeveer 1 miljard euro winst te maken. En toch is er volgens het bedrijf geen marge om de koopkracht van het personeel te verbeteren. De voorziene loonindexering is in geen enkel geval voldoende om de stijging van de levenskosten op te vangen.

De vakbond wijst er op dat de stakingsaanzegging het gevolg is van de halsstarrige weigering van het bedrijf om op de redelijke eisen van het personeel in te gaan; de winsten die het bedrijf maakt worden door het personeel gecreëerd.

Het personeel wil in geen geval de reizigers treffen, maar ziet geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot actie. Het cabinepersoneel van Ryanair is een essentieel onderdeel van het bedrijf. Zij doen hun werk nog steeds heel graag.

Zoals zoveel werknemers in andere bedrijven willen zij dat hun essentieel aandeel in de dienstverlening die Ryanair dagelijks aanbiedt aan duizenden reizigers wordt erkend. Een gezond menselijk evenwicht tussen werk en privéleven garanderen is het minste wat Ryanair voor zijn personeel kan doen.

 

Lees ook:

You gotta fight for your rights @Ryanair

Europese Commissie tandeloos in Ryanair-conflict en dat heeft zo zijn redenen

Ryanair: sociale dumping op de kap van de passagier

“Welkom aan boord. We hebben mee uw ticket betaald”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!