Vervoer op maat : wie zal dat betalen ?

Vervoer op maat : wie zal dat betalen ?

maandag 23 juli 2018 14:32
Spread the lovekosten van mobiliteit worden doorgeschoven

Samen met de invoering van basisbereikbaarheid start de Vlaamse overheid het concept ‘vervoer op maat’, zeg maar de meer lokale mobiliteit in stad of gemeente die de toeleiding tot het kernnet en aanvullend net van het Openbaar vervoer moeten voorzien.

Ben Weyts (N-VA) spreekt graag van de voorzieningen die de ‘last mile’ kunnen invullen, zeg maar het laatste stukje mobiliteit dat je zelf dient te voorzien of samen met je gemeente of stad. De garantie op een bushalte op redelijke afstand in je buurt verdwijnt samen met het decreet op basismobiliteit. De ‘last mile’ zou wel eens wat langer kunnen worden.

Voor dit ‘vervoer op maat’ voorziet de Vlaamse overheid, binnen het budget mobiliteit van De Lijn, ofschoon deze zelf geen ‘vervoer op maat’ meer mag aanbieden, een vaste enveloppe van 112 miljoen euro.

Voor de 15 vervoersregio’s, waarin 308 gemeenten zitten vervat komt dat neer op 7.5 miljoen euro per regio. Hiermee dient het vervoer op maat, leerlingenvervoer incluis, in de toekomst georganiseerd te worden.

Het behoeft geen tekeningetje dat op die wijze de kosten worden doorgeschoven naar de individuele reizigers en gemeenten/steden. Private belbusdiensten, gemeenschappelijke taxi’s, über-transport, vrijwilligersbusjes, fietsen,  lokale en private bus- en taximaatschappijen worden in de toekomst voor dit vervoer op maat ingeschakeld. De kosten worden gedragen door reizigers en gemeenten. De Lijn is uitgesloten van deze dienstverlening : tariefonzekerheid en (nieuwe) mobiliteitsarmoede dreigen.

take down
the paywall
steun ons nu!