Foto, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

Met 10.000 voor een menswaardig asielbeleid

Het vroor dat het kraakte maar dat belette niet dat vele duizenden afzakten naar het Brusselse Maximiliaanpark om er hun ongenoegen te uiten over het asielbeleid.

maandag 26 februari 2018 10:36
Spread the love

Op dertien januari waren ze al eens met achtduizend, de burgers die op straat hun ongenoegen wilden uiten over het beleid en de retoriek van Francken. Nu waren ze nog met enkele duizenden meer.

Het toont enkel aan dat de mobilisatie voor een humaan asielbeleid duurzaam is en goed georganiseerd. Het initiatief van gisteren werd ondersteund door een platform van tientallen organisaties (voor een volledige lijst van die organisaties, kijk hier).

Volgende eisen werden door het platform naar voor geschoven:

? Stop de instrumentalisering van het politie-apparaat door de politiek om het verenigingsleven en en sociale en culturele organisaties te treffen. Vrijheid voor Jiyed en Mounir die bij Globe Aroma werden opgepakt;
? Solidariteit is geen misdrijf: nee aan het wetsvoorstel dat huiszoekingen toestaat bij mensen zonder papieren en solidaire burgers;
? Stop de “torture deals” met landen als Libië. Stop aan de folterdeals: respect voor artikel 3 van de Europese Conventie voor de Mensenrechten die verbiedt om iemand uit te wijzen naar een staat waar hij of zij het risico loopt om gemarteld te worden. Er moet dus onmiddellijk gestopt worden met het terugsturen van migranten naar landen waar dit risico bestaat, zoals Soedan;
? Men ontvlucht zijn land, familie en dierbaren niet voor het plezier: de oorzaken van gedwongen migratie moeten aangepakt worden en mensen die oorlog, miserie, klimaatverandering en repressie ontvluchten moeten opgevangen en beschermd worden;
? Regularisatie van mensen zonder papieren: gelijke rechten voor iedereen om sociale dumping te voorkomen en steun aan de eisen van de coördinatie van mensen zonder papieren van België;
? Safe passage: de opening van legale en veilige wegen om naar Europa te reizen voor vluchtelingen;
? Activering van de souvereintiteitsclausule die de tijdelijke opheffing van het akkoord van Dublin toelaat en het respecteren van de engagementen tot hervestiging van vluchtelingen waartoe België zich heeft verbonden;
? Voor een gastvrije migratiepolitiek die de fundamentele rechten respecteert.dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!