Bron: Flickr
Aankondiging, Samenleving, Politiek, België -

‘Samen kan het Anders’: ABVV roept burgers op hun stem te laten horen

Onder het motto ‘Samen kan het Anders’ lanceert het ABVV vandaag een grote publiekscampagne waarbij het de mensen oproept om hun zorgen en bekommernissen te delen.

woensdag 29 november 2017 16:26
Spread the love

De socialistische vakbond wil op die manier de verhalen van mensen op de voorgrond brengen en samen met hen eerlijke en rechtvaardige alternatieven formuleren rond werk, fiscaliteit, sociale zekerheid, openbare dienstverlening en inkomen. Vanaf vandaag kunnen alle burgers via sociale media en de website www.samenkanhetanders.be hun persoonlijke verhalen delen. Tijdens een tweede fase van de campagne zullen alternatieven besproken en naar voren geschoven worden. Dit zo veel mogelijk met andere middenveldorganisaties en burgerbewegingen.

Reality check

De nieuwe campagne beoogt twee doelstellingen. Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV: “Ten eerste een reality check uitvoeren door de realiteit van de regering te confronteren met de realiteit van de burger. Ten tweede willen we als vakbond sociaal meer rechtvaardige en eerlijke alternatieven formuleren voor het huidig regeringsbeleid.” Dat wil het ABVV doen door te luisteren naar de mensen, voorstellen te formuleren hoe het anders en beter kan, en samen met hen te werken aan een andere toekomst.

Rudy De Leeuw: “Met deze campagne gaan we naar de mensen, naar de middenveldorganisaties en burgerbewegingen en vragen we hen om ons te vertellen waar zij zich zorgen over maken. Wat zij onrechtvaardig vinden. Waar zij genoeg van hebben. Wij brengen alles samen op de site www.samenkanhetanders.be en formuleren onze alternatieven voor het beleid van de regering-Michel.”

Samen kan het anders

Het ABVV gelooft in een warme samenleving waar iedereen het goed heeft. “We zijn overtuigd dat het anders en beter kan en dat we samen sterk genoeg zijn om het roer om te gooien”, aldus Rudy De Leeuw.

Met de campagne wil het ABVV een nieuwe wind laten waaien en zich open stellen voor alle burgers – studenten, werkenden, gepensioneerden, vluchtelingen, werkzoekenden, zelfstandigen, … – die geconfronteerd zijn met oneerlijkheid en onrechtvaardigheid en zich zorgen maken over de gevolgen van bepaalde regeringsmaatregelen.

Meer informatie: http://www.samenkanhetanders.be/laat-je-stem-horen/

take down
the paywall
steun ons nu!