Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Klokslag 10 uur laten de militanten van het ABVV, de ACLVB en het ACV zich duidelijk – en met veel lawaai – horen om de woede van de werknemers en werkneemsters te uiten (de geldende coronamaatregelen in acht nemend). Momenteel zitten de onderhandelingen over het interprofessione...

Effectentaks: onvoldoende en niet in verhouding met inspanningen werknemers

  Het ABVV wijst de regering erop dat hetgeen voorligt, niet beantwoordt aan haar eigen formatienota waarin wordt gesteld dat “de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen”. Dat kapitaal en vermogen ook zouden b...

Sociaal-economische barometer 2020

  Een crisis zoals we er geen gekend hebben sinds Wereldoorlog Twee. Een crisis die ongelijkheden op scherp heeft gesteld en armoede doet toenemen. Niet in het minst omdat ze in het bijzonder ongemeen hard is ten aanzien van wie het al moeilijk had. De cijfers, de feiten, de analyses i...

Gedeeltelijke lockdown: het is zinloos theaters en filmzalen te sluiten als ondernemingen sanitaire maatregelen met de voeten treden

  Sommige ondernemingen waarvan tot 20% van het personeel wegens COVID-19 in ziekteverlof is, ontkennen staalhard dat de besmetting van hun werknemers op de werkplek kan zijn gebeurd of tijdens de verplaatsingen voor woon-werkverkeer. Diezelfde ondernemingen werven dan soms uitzendkrachte...

Het rommelt bij Engie. Welke toekomst voor onze werknemers?

  Momenteel is het personeel in het ongewisse, wat zal er gebeuren met de Belgische poot van Engie in de service-sector. Voor de zomer werd er nog een uitgebreide herstructurering voorgesteld binnen de activiteiten van Engie België. Met het project Lysandra wenste men te streven naar meer...

  Minister Jambon kondigde 4,3 miljard euro aan investeringen met veel aandacht voor bakstenen en cement, maar er moet ook voldoende geïnvesteerd worden in mensen. We verwelkomen alvast de bijkomende aandacht voor de zorg en het zorgpersoneel en het onderwijs, maar hopen dat alle werknemer...

Geen 359.538 maar wel 514.184 werklozen in mei 2020

  Deze nieuwe werklozen zullen hun inkomen, waarvan een pak wellicht na maanden inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid, verder zien dalen. De regering verhoogde op onze vraag dan wel de uitkeringen voor tijdelijk werklozen, maar voor volledig werklozen werd er niets gedaan. Ook hun ...

Opheffing bankgeheim is eerste stap richting meer fiscale rechtvaardigheid

  In dit kader juicht het ABVV het amendement toe dat de socialistische partijen hebben ingediend op een wetsontwerp van de minister van Financiën De Croo, wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III). Dit wetsontwerp zal i...

  Daarvoor stelde de socialistische vakbond een manifest op dat u integraal kan terugvinden via https://www.abvv.be/-/manifest. De gezondheidscrisis luidt een diepe economische en sociale crisis in. Op het hoogtepunt van de coronacrisis verklaarden velen uit de politieke en economische...

Werknemers halen slag thuis: ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opgetrokken tot 70% van brutoloon

  Een werknemer - met een loon dat lager is dan 3.458 euro - die tijdelijk werkloos is omwille van de coronacrisis, heeft momenteel recht op een hogere uitkering dan wanneer hij ziek zou zijn. Aan de andere kant krijgt diezelfde werknemer die ziek wordt, een lagere uitkering dan wanneer h...

Load More