Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Begrotingsgesprekken missen evenwichtige en sociale maatregelen

  Het ABVV aanvaardt geen enkele bezuinigingsmaatregel die de koopkracht van de gezinnen onder druk zet. De winter staat voor de deur en vandaag is alweer een nieuwe stijging van de aardgasprijs aangekondigd. Brandstofarmoede is al een realiteit in België. Een sociaal bloedbad is in de ma...

Energieprijzen swingen de pan uit, terwijl burgers in de kou dreigen te komen staan

  Het ABVV vraagt aan de regering om zeer snel te handelen om te vermijden dat nog meer gezinnen de dupe worden. In het bijzonder de huishoudens met een beperkt inkomen zullen de stijgende energieprijzen niet langer het hoofd kunnen bieden. Met nog maar armoede als gevolg. Toegang tot ele...

  De dienstenchequesector staat onder druk. Een combinatie van lage lonen en weinig werkbare jobs zorgt ervoor dat de sector onaantrekkelijk is geworden. De vacatures raken niet ingevuld, met lange wachtlijsten voor de klanten als gevolg. Tijdens de vorige sectorale onderhandelingen waars...

Energieprijzen swingen de pan uit, terwijl burgers in de kou dreigen te komen staan

  Het ABVV vraagt aan de regering om zeer snel te handelen om te vermijden dat nog meer gezinnen de dupe worden. In het bijzonder de huishoudens met een beperkt inkomen zullen de stijgende energieprijzen niet langer het hoofd kunnen bieden. Met nog maar armoede als gevolg. Toegang tot ele...

  Aan de ene kant is de regering bereid om via een ‘unieke vergunning’ buitenlandse werknemers een baan te geven om op die manier het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. Anderzijds weigert de overheid nog altijd om duidelijke regularisatiecriteria vast te stellen voor 150.000 mensen ...

  Ondanks de mobilisatie van het middenveld, academici, studenten en vakbonden, blijft de regering doof en blind voor de menselijke catastrofe die zich in het hart van ons land aan het voltrekken is. Meer dan een maand geleden gingen meer dan 430 sans-papiers in hongerstaking omdat hun si...

Het ABVV tekent het sociaal akkoord, maar blijft de loonnorm van 0,4% betwisten

  De stemming van het federaal comité van 22 juni 2021 leverde een zeer nipt resultaat op  over het ontwerpakkoord van de G10. Een aantal stemmen (van de Waalse jongeren) kon echter niet in rekening gebracht omdat ze te laat toe gekomen was. Het nipte verschil van de stemming is een weerg...

  In de vakcentrales, de gewesten en intergewestelijke afdelingen werden militanten geraadpleegd en stemmingen georganiseerd. Deze nipte uitslag weerspiegelt uiteraard de gemengde gevoelens bij dit ontwerp van sociaal akkoord. De verhoging van het minimumloon - een strijdpunt van het A...

  Marc zal altijd deel uitmaken van het ABVV. Zijn hele leven stond in het teken van het verdedigen van de werknemers. Of het nu tijdens zijn lange carrière binnen onze vakbond was, of meer recentelijk in het parlement, waar hij zich presenteerde als ‘een syndicalist in de Kamer’. Alti...

  Deze uitspraak van het Hof van beroep is alvast een goede zaak. Veel erger is de situatie van zo’n 700 mensen zonder papieren die in zeer precaire omstandigheden leven en ondertussen al 3 dagen in hongerstaking zijn. Zij protesteren tegen de arrestatie van een zestigtal onder hen en ste...

Load More