Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verkiezingen 2024: loonwet moet dringend hervormd worden

  De Centrale voor het Bedrijfsleven (CRB) publiceerde donderdag 22 februari een inschatting van de loonkostenhandicap sinds 1996 tussen België en de buurlanden. Ze schat deze op 1,8 procent. Voor het ABVV zijn volgende elementen van belang in de analyse van de CRB. De berichten over d...

  Zo formuleerde het middenveld, bestaande uit een coalitie van dertien gelijke kansen- en mensenrechtenorganisaties, reeds bemerkingen bij het eerste voorstel van decreet. Daarbij kwamen negen negatieve evaluaties van de formele adviesorganen en tot slot volgde een waarschuwing van de Ra...

  Vandaag stuurden Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en de VDAB een persbericht uit waarin de digitale en telefonische begeleiding van werkzoekenden tijdens corona centraal staan. Die begeleiding, zo klinkt het, had een impact op het aantal sancties in 2021. Maar, zo gaat het beri...

Het ABVV beoordeelt de maatregelen dan ook als onvoldoende. Onze eis om de btw op elektriciteit en gas te verlagen naar 6% wordt nu – weliswaar tijdelijk – ingewilligd. Alsook de verlenging van de uitgebreide sociale tarieven waardoor gezinnen die het al moeilijk hadden, kunnen rekenen op extra...

Begrotingsgesprekken missen evenwichtige en sociale maatregelen

  Het ABVV aanvaardt geen enkele bezuinigingsmaatregel die de koopkracht van de gezinnen onder druk zet. De winter staat voor de deur en vandaag is alweer een nieuwe stijging van de aardgasprijs aangekondigd. Brandstofarmoede is al een realiteit in België. Een sociaal bloedbad is in de ma...

Energieprijzen swingen de pan uit, terwijl burgers in de kou dreigen te komen staan

  Het ABVV vraagt aan de regering om zeer snel te handelen om te vermijden dat nog meer gezinnen de dupe worden. In het bijzonder de huishoudens met een beperkt inkomen zullen de stijgende energieprijzen niet langer het hoofd kunnen bieden. Met nog maar armoede als gevolg. Toegang tot ele...

  De dienstenchequesector staat onder druk. Een combinatie van lage lonen en weinig werkbare jobs zorgt ervoor dat de sector onaantrekkelijk is geworden. De vacatures raken niet ingevuld, met lange wachtlijsten voor de klanten als gevolg. Tijdens de vorige sectorale onderhandelingen waars...

Energieprijzen swingen de pan uit, terwijl burgers in de kou dreigen te komen staan

  Het ABVV vraagt aan de regering om zeer snel te handelen om te vermijden dat nog meer gezinnen de dupe worden. In het bijzonder de huishoudens met een beperkt inkomen zullen de stijgende energieprijzen niet langer het hoofd kunnen bieden. Met nog maar armoede als gevolg. Toegang tot ele...

  Aan de ene kant is de regering bereid om via een ‘unieke vergunning’ buitenlandse werknemers een baan te geven om op die manier het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. Anderzijds weigert de overheid nog altijd om duidelijke regularisatiecriteria vast te stellen voor 150.000 mensen ...

  Ondanks de mobilisatie van het middenveld, academici, studenten en vakbonden, blijft de regering doof en blind voor de menselijke catastrofe die zich in het hart van ons land aan het voltrekken is. Meer dan een maand geleden gingen meer dan 430 sans-papiers in hongerstaking omdat hun si...

Load More