Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen 359.538 maar wel 514.184 werklozen in mei 2020

  Deze nieuwe werklozen zullen hun inkomen, waarvan een pak wellicht na maanden inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid, verder zien dalen. De regering verhoogde op onze vraag dan wel de uitkeringen voor tijdelijk werklozen, maar voor volledig werklozen werd er niets gedaan. Ook hun ...

Opheffing bankgeheim is eerste stap richting meer fiscale rechtvaardigheid

  In dit kader juicht het ABVV het amendement toe dat de socialistische partijen hebben ingediend op een wetsontwerp van de minister van Financiën De Croo, wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III). Dit wetsontwerp zal i...

  Daarvoor stelde de socialistische vakbond een manifest op dat u integraal kan terugvinden via https://www.abvv.be/-/manifest. De gezondheidscrisis luidt een diepe economische en sociale crisis in. Op het hoogtepunt van de coronacrisis verklaarden velen uit de politieke en economische...

Werknemers halen slag thuis: ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opgetrokken tot 70% van brutoloon

  Een werknemer - met een loon dat lager is dan 3.458 euro - die tijdelijk werkloos is omwille van de coronacrisis, heeft momenteel recht op een hogere uitkering dan wanneer hij ziek zou zijn. Aan de andere kant krijgt diezelfde werknemer die ziek wordt, een lagere uitkering dan wanneer h...

Sociale actie voor Swissport-werknemers met respect voor gezondheidsmaatregelen moet kunnen

  De 1.500 werknemers van Swissport en hun families beleven zware tijden. Na de plotse aankondiging van het faillissement, beslisten de curatoren gisteren dat de werknemers voorlopig niet verder hun job kunnen uitvoeren. 1.500 werknemers die al jarenlang het beste van zichzelf gaven, heel...

ABVV: ‘Creëer een veilige werkomgeving in plaats van werknemers onnodig te testen’

  De preventie binnen de ondernemingen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de minister van Werk. Het ABVV vraagt dat minister Muylle de sociale gesprekspartners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk met spoed samenroept. Het nut van PCR-testen is hoogst betwis...

Het ABVV verzet zich tegen het rechtsliberaal-patronaal offensief

  Vermindering van sociale bijdragen, een taxshift bis, een belastingverlaging, een nieuwe golf van flexibilisering, versoepelen van ontslagen, politieke kortzichtige schermutselingen … De politieke rechterzijde en sommige werkgeversorganisaties houden sinds gisteren een echt offensief in...

Meerderheid experten Hoge Raad Financiën pleit voor meerwaardebelasting

De Hoge Raad voor Financiën heeft woensdag 6 mei het rapport over een hervorming van de personenbelasting publiek gemaakt. Dit rapport is uitermate belangrijk gezien de budgettaire nauwe schoentjes van de overheid en het feit dat er zich een nieuwe ronde aankondigt in de regeringsformatie. Dit ...

Geen 327.499 maar wel 491.588 werklozen in maart 2020

  In de statistieken van de gewestinstellingen vinden we verschillende categorieën terug van werkzoekende werklozen die geen uitkeringen ontvangen van RVA: Jongeren die net afstudeerden en nog nooit gewerkt hebben. Zij moeten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar hebben het eer...

Grote ABVV-enquête over coronavirus en werk

  De coronacrisis heeft een zware impact op werknemers, zowel tijdelijk werklozen als werknemers die aan het werk blijven. Het ABVV eist een sociaal noodplan voor een veilige werkhervatting en meer zekerheid voor de toekomst. Tussen 8 en 22 april bevraagde het ABVV 9.824 werknemers ove...

Load More