Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europa moet meer ambitie tonen in de strijd tegen armoede en uitsluiting

  Het is een belangrijke stap vooruit dat opnieuw een cijferdoel voorligt voor de vermindering van het aantal personen met risico op armoede of uitsluiting tegen 2030. Het is echter ontgoochelend dat de Europese Unie voorlopig niet verder komt dan een vermindering met 15 miljoen tegen 203...

  De centrales van het ACV en het ABVV waarschuwen de regering. Een regeringsbeslissing van 0,4 procent, gebaseerd op een voorbijgestreefde en slechte loonwet, zal blijvend op verzet stuiten van de vakbonden. Sinds de start van het IPA-overleg en tijdens de drie afgelopen actiedagen ga...

  Bekijk hier de 1 mei-boodschap:   Hieronder kan je de boodschap lezen: Welvaart in centen Via een sociaal akkoord over de welvaartsenveloppe zorgden we onlangs voor hogere uitkeringen in de loop van de komende 2 jaren: pensioen, werkloosheid, ziekte-uitkering, leefloon … de f...

  Klokslag 10 uur laten de militanten van het ABVV, de ACLVB en het ACV zich duidelijk – en met veel lawaai – horen om de woede van de werknemers en werkneemsters te uiten (de geldende coronamaatregelen in acht nemend). Momenteel zitten de onderhandelingen over het interprofessione...

Effectentaks: onvoldoende en niet in verhouding met inspanningen werknemers

  Het ABVV wijst de regering erop dat hetgeen voorligt, niet beantwoordt aan haar eigen formatienota waarin wordt gesteld dat “de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen”. Dat kapitaal en vermogen ook zouden b...

Sociaal-economische barometer 2020

  Een crisis zoals we er geen gekend hebben sinds Wereldoorlog Twee. Een crisis die ongelijkheden op scherp heeft gesteld en armoede doet toenemen. Niet in het minst omdat ze in het bijzonder ongemeen hard is ten aanzien van wie het al moeilijk had. De cijfers, de feiten, de analyses i...

Gedeeltelijke lockdown: het is zinloos theaters en filmzalen te sluiten als ondernemingen sanitaire maatregelen met de voeten treden

  Sommige ondernemingen waarvan tot 20% van het personeel wegens COVID-19 in ziekteverlof is, ontkennen staalhard dat de besmetting van hun werknemers op de werkplek kan zijn gebeurd of tijdens de verplaatsingen voor woon-werkverkeer. Diezelfde ondernemingen werven dan soms uitzendkrachte...

Het rommelt bij Engie. Welke toekomst voor onze werknemers?

  Momenteel is het personeel in het ongewisse, wat zal er gebeuren met de Belgische poot van Engie in de service-sector. Voor de zomer werd er nog een uitgebreide herstructurering voorgesteld binnen de activiteiten van Engie België. Met het project Lysandra wenste men te streven naar meer...

  Minister Jambon kondigde 4,3 miljard euro aan investeringen met veel aandacht voor bakstenen en cement, maar er moet ook voldoende geïnvesteerd worden in mensen. We verwelkomen alvast de bijkomende aandacht voor de zorg en het zorgpersoneel en het onderwijs, maar hopen dat alle werknemer...

Geen 359.538 maar wel 514.184 werklozen in mei 2020

  Deze nieuwe werklozen zullen hun inkomen, waarvan een pak wellicht na maanden inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid, verder zien dalen. De regering verhoogde op onze vraag dan wel de uitkeringen voor tijdelijk werklozen, maar voor volledig werklozen werd er niets gedaan. Ook hun ...

Load More