Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Opkomen voor rechten is nooit kwaadwillig Als hoogste rechtscollege moet het Hof van Cassatie mee waken over onze fundamentele rechten zoals die in de Grondwet en internationale en Europese verdragen zijn opgenomen. Dat doet het niet door kritiekloos te zeggen dat het Antwerpse Hof van Beroep ze...

Op dinsdag 12 november om 10u stonden zij op het Albertinaplein in Brussel ter ondersteuning van de wereldwijde actiedag Fight for $15. In 2012 kwamen de werknemers van de fast-food spontaan op straat in New York City en binnen een mum van tijd werd de actie opgepikt door de Amerikaanse vakbon...

Het is tijd voor een roodgroene New Deal, een geïntegreerde aanpak die onze samenleving, de gezinnen én werknemers ten goede komt. Het is om die reden dat we de klimaatacties een warm hart toedragen en er deze week extra op focussen tijdens de week van de mobiliteit. “Want zoals we voor onszel...

In juli waren in het hele land 85.380 jongeren (-25jarigen) ingeschreven als werkzoekende, waarvan 15.628 nieuwe schoolverlaters. 46.955 jongeren bevonden zich begin juli in beroepsinschakelingstijd. Als ze voldoende inspanningen leveren om werk te vinden, kunnen ze na een jaar uitkeringsgerechti...

Enkele dagen geleden maakte de UCL de analyse van de factoren die hebben bijgedragen aan de jobcreatie in België onder deze regering. Bij het lezen van dit rapport, stellen we vast dat slechts 30.000 nieuwe banen kunnen toegeschreven worden aan het asociaal en onrechtvaardige beleid gevoerd door ...

Hof van Beroep buigt zich over veroordeling voorzitter ABVV-Antwerpen Bruno Verlaeckt

Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV-Antwerpen (rechts). Foto: Karina Brys Tijdens die actie op 24 juni 2016 zijn zowel een militant als de voorzitter van de Antwerpse afdeling van het ABVV, Bruno Verlaeckt, gearresteerd. Beiden werden aan...

Dit memorandum geeft aan wat het ABVV verwacht van het toekomstig politieke beleid, vooral op het federale niveau, maar ook Europees. Want Europa moet meer dan ooit sociaal en democratisch zijn. Het ABVV heeft alvast 5 actieterreinen geïdentificeerd. Meer koopkracht 15,9 procent van de burgers...

Noch het terugplooien op een nationalistisch protectionisme, noch de vastberadenheid van de Europese Commissie om op vlak van de handelsakkoorden een liberale status quo aan te houden, bieden oplossingen voor de sociale realiteit waarmee Europese burgers geconfronteerd worden. De internationale h...

Ook al is die partij nu uit de regering verdwenen, toch kunnen de werknemers niet gerust zijn met de politieke vooruitzichten die hen voorgesteld worden. Zij kunnen geen genoegen nemen met de illusies die de regeringspartijen hen voorspiegelen. Deze partijen zijn niet vies van trucjes en probere...

In 2017 konden wij via een enquête de winstderving van interimwerknemers becijferen. Wij kwamen toen tot de vaststelling dat deze werknemers wekelijks bijna 91 euro kunnen mislopen.  Waar staan we een jaar later? Terwijl de pers het heeft over een recordjaar voor de interimsector, moeten wij va...

Load More