Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Enkele dagen geleden maakte de UCL de analyse van de factoren die hebben bijgedragen aan de jobcreatie in België onder deze regering. Bij het lezen van dit rapport, stellen we vast dat slechts 30.000 nieuwe banen kunnen toegeschreven worden aan het asociaal en onrechtvaardige beleid gevoerd door ...

Hof van Beroep buigt zich over veroordeling voorzitter ABVV-Antwerpen Bruno Verlaeckt

Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV-Antwerpen (rechts). Foto: Karina Brys Tijdens die actie op 24 juni 2016 zijn zowel een militant als de voorzitter van de Antwerpse afdeling van het ABVV, Bruno Verlaeckt, gearresteerd. Beiden werden aan...

Dit memorandum geeft aan wat het ABVV verwacht van het toekomstig politieke beleid, vooral op het federale niveau, maar ook Europees. Want Europa moet meer dan ooit sociaal en democratisch zijn. Het ABVV heeft alvast 5 actieterreinen geïdentificeerd. Meer koopkracht 15,9 procent van de burgers...

Noch het terugplooien op een nationalistisch protectionisme, noch de vastberadenheid van de Europese Commissie om op vlak van de handelsakkoorden een liberale status quo aan te houden, bieden oplossingen voor de sociale realiteit waarmee Europese burgers geconfronteerd worden. De internationale h...

Ook al is die partij nu uit de regering verdwenen, toch kunnen de werknemers niet gerust zijn met de politieke vooruitzichten die hen voorgesteld worden. Zij kunnen geen genoegen nemen met de illusies die de regeringspartijen hen voorspiegelen. Deze partijen zijn niet vies van trucjes en probere...

In 2017 konden wij via een enquête de winstderving van interimwerknemers becijferen. Wij kwamen toen tot de vaststelling dat deze werknemers wekelijks bijna 91 euro kunnen mislopen.  Waar staan we een jaar later? Terwijl de pers het heeft over een recordjaar voor de interimsector, moeten wij va...

Een valse oplossing voor een reëel probleem Dit dogmatisch en ondoordachte voorstel is niet alleen sociaal onrechtvaardig, maar mist vooral haar doel. De tewerkstelling in knelpuntberoepen wordt immers niet afgeremd door het niveau van de werkloosheidsuitkeringen.  De afkeer voor bepaalde knelp...

Deze actie verschilde in niets van die van de vorige jaren. De actie was aangekondigd en het ging om een vreedzame betoging met opstelling van stakingspiketten, om de aandacht van het publiek te trekken en de syndicale eisen van de vakbond kracht bij te zetten.  Er werd benadrukt dat er overal m...

Meer in het algemeen, is het ABVV van mening dat het beleid voor de terugkeer naar werk van zieke werknemers zijn oorspronkelijke doel – namelijk, zieke werknemers op een geleidelijke en aangepaste wijze terug aan het werk krijgen – voorbijschiet. Erger nog, sommige ondoordachte en dogmatische ma...

Wel werkloos, geen uitkering      In de statistieken van de gewestinstellingen vinden we verschillende categorieën terug van werkzoekende werklozen die geen uitkeringen ontvangen van RVA. Een eerste categorie zijn jongeren die net afstudeerden en nog nooit gewerkt hebben. Zij moeten beschikbaar ...

Load More