Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Aan de ene kant is de regering bereid om via een ‘unieke vergunning’ buitenlandse werknemers een baan te geven om op die manier het tekort aan arbeidskrachten op te vangen. Anderzijds weigert de overheid nog altijd om duidelijke regularisatiecriteria vast te stellen voor 150.000 mensen ...

  Ondanks de mobilisatie van het middenveld, academici, studenten en vakbonden, blijft de regering doof en blind voor de menselijke catastrofe die zich in het hart van ons land aan het voltrekken is. Meer dan een maand geleden gingen meer dan 430 sans-papiers in hongerstaking omdat hun si...

Het ABVV tekent het sociaal akkoord, maar blijft de loonnorm van 0,4% betwisten

  De stemming van het federaal comité van 22 juni 2021 leverde een zeer nipt resultaat op  over het ontwerpakkoord van de G10. Een aantal stemmen (van de Waalse jongeren) kon echter niet in rekening gebracht omdat ze te laat toe gekomen was. Het nipte verschil van de stemming is een weerg...

  In de vakcentrales, de gewesten en intergewestelijke afdelingen werden militanten geraadpleegd en stemmingen georganiseerd. Deze nipte uitslag weerspiegelt uiteraard de gemengde gevoelens bij dit ontwerp van sociaal akkoord. De verhoging van het minimumloon - een strijdpunt van het A...

  Marc zal altijd deel uitmaken van het ABVV. Zijn hele leven stond in het teken van het verdedigen van de werknemers. Of het nu tijdens zijn lange carrière binnen onze vakbond was, of meer recentelijk in het parlement, waar hij zich presenteerde als ‘een syndicalist in de Kamer’. Alti...

  Deze uitspraak van het Hof van beroep is alvast een goede zaak. Veel erger is de situatie van zo’n 700 mensen zonder papieren die in zeer precaire omstandigheden leven en ondertussen al 3 dagen in hongerstaking zijn. Zij protesteren tegen de arrestatie van een zestigtal onder hen en ste...

Nationale Manifestatie ABVV voor sociale zekerheid.

  Het zijn deze vrijheden die op sociaal vlak zorgden voor de grootste vooruitgang, die aan de oorsprong liggen van ons sociaal recht. Maar waar staan we vandaag? Nog dit jaar, in september, zullen 17 syndicalisten voor het Hof van Beroep van Luik worden gehoord, nadat zij tot gevangenisst...

  “Ondanks de risico’s en het gebrek aan materiaal werkten we door, in de frontlinie tegen het virus. De regering hamerde altijd op het belang van hygiëne, de belangrijkste factor in de strijd tegen het virus. Ons deze premie ontzeggen, dat is onze inspanningen en onze waarde ontkennen", ...

Europa moet meer ambitie tonen in de strijd tegen armoede en uitsluiting

  Het is een belangrijke stap vooruit dat opnieuw een cijferdoel voorligt voor de vermindering van het aantal personen met risico op armoede of uitsluiting tegen 2030. Het is echter ontgoochelend dat de Europese Unie voorlopig niet verder komt dan een vermindering met 15 miljoen tegen 203...

  De centrales van het ACV en het ABVV waarschuwen de regering. Een regeringsbeslissing van 0,4 procent, gebaseerd op een voorbijgestreefde en slechte loonwet, zal blijvend op verzet stuiten van de vakbonden. Sinds de start van het IPA-overleg en tijdens de drie afgelopen actiedagen ga...

Load More