De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Begrotingsgesprekken missen evenwichtige en sociale maatregelen
Opinie -

Begrotingsgesprekken missen evenwichtige en sociale maatregelen

Het begrotingsconclaaf is gestart onder een moeilijk gesternte. De schaduw van de Pandora-papers was nog niet gevormd of Eerste Minister De Croo liet uitschijnen dat de Belgische regering op zoek moet naar 2 miljard euro om haar begroting in evenwicht te brengen. Er wordt onder meer gesproken over besparingen (alweer) in de openbare diensten ... Op zoek naar 2 miljard om de begroting te dichten, kan men moeilijk voorbijgaan aan de gevolgen die belastingontduiking op zo’n schaal voor de staatskas met zich meebrengt.

woensdag 6 oktober 2021 14:06
Spread the love

 

Het ABVV aanvaardt geen enkele bezuinigingsmaatregel die de koopkracht van de gezinnen onder druk zet. De winter staat voor de deur en vandaag is alweer een nieuwe stijging van de aardgasprijs aangekondigd. Brandstofarmoede is al een realiteit in België. Een sociaal bloedbad is in de maak.

Het ABVV zal ook niet aanvaarden dat een begrotingsconclaaf wordt gebruikt als voorwendsel om nieuwe aanvallen op het arbeidsrecht en de uitkeringen in te zetten. Het economisch herstel is gebaseerd op overheidsinvesteringen en binnenlandse consumptie (lonen en vervangingsinkomen). Het is de koopkracht van de gezinnen die we nu in de eerste plaats veilig moeten stellen.

De socialistische vakbond herinnert verder aan de noodzaak om de BTW op energieprijzen te verlagen van 21% tot 6% en om het stelsel van sociale tarieven te verlengen. Zolang er geen structurele maatregelen zijn genomen, moeten de sociale tarieven – die aan het begin van de coronacrisis werden uitgebreid – behouden blijven. Dit gaat hand in hand met de noodzaak zuurstof te geven aan de lonen (en de loonnormwet te wijzigen).

Om de begroting te doen kloppen – en elke begroting in de toekomst – moet de regering de subsidies aan de bedrijven herzien en dienen er meer middelen te worden ingezet opdat de fiscale diensten en het gerecht, hun werk kunnen doen. Een fiscale inspecteur die zijn werk kan doen, brengt geld op. Als het ontduiken van belastingen niet wordt aangepakt, dan verzaakt men aan zijn politieke rol.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!