De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Energieprijzen swingen de pan uit, terwijl burgers in de kou dreigen te komen staan
Opinie -

Energieprijzen swingen de pan uit, terwijl burgers in de kou dreigen te komen staan

Met de winter voor de deur en energieprijzen die in stijgende lijn zitten en nu al onbetaalbaar zijn voor velen, vreest het ABVV dat het voor nog meer gezinnen onmogelijk dreigt te worden om hun energiefacturen te betalen. Nog onlangs berekende energieregulator CREG dat een gemiddeld huishouden ongeveer 1.000 euro per jaar voor elektriciteit moet ophoesten en 1.600 euro voor gas. Energiearmoede in België is niet langer een onbekend begrip….

vrijdag 17 september 2021 20:54
Spread the love

 

Het ABVV vraagt aan de regering om zeer snel te handelen om te vermijden dat nog meer gezinnen de dupe worden. In het bijzonder de huishoudens met een beperkt inkomen zullen de stijgende energieprijzen niet langer het hoofd kunnen bieden. Met nog maar armoede als gevolg. Toegang tot elektriciteit en gas is een primaire behoefte waartoe iedereen toegang moet hebben.

Naast het behoud van sociale tarieven, is het ook noodzakelijk dat woningen die in slechte staat verkeren, worden opgewaardeerd zodanig dat energiekosten ook op die manier worden beperkt. Tot slot vraagt het ABVV structurele maatregelen om de energieprijzen onder controle te kunnen houden. De socialistische vakbond blijft de btw-verlaging naar 6% voor elektriciteit en gas verdedigen omdat deze maatregel sociaal en fiscaal gerechtvaardigd is.

Het ABVV wijst ook met de vinger naar de liberalisering van de energiemarkt die in haar ogen een volledige mislukking is, zowel wat de kwaliteit van de dienstverlening als de kostprijs voor de gezinnen betreft. De vakbond vraagt dan ook een debat over de nationalisering van de energiesector.

Het ABVV is dé voorvechter als het op koopkracht van werknemers en mensen met een uitkering aankomt. Momenteel voeren we campagne om de loonnormwet te wijzigen omdat deze de lonen te veel inperkt. Maar als de energieprijzen niet snel onder controle worden gebracht, is onze koopkracht – ondanks de index – opnieuw in gevaar.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!