Opinie -

Digitale VDAB moet mensen aan het werk helpen, niet sancties ‘op niveau’ houden

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en de VDAB lieten vandaag in een persbericht weten dat werklozen voortaan ook per telefoon en digitaal opgevolgd worden. De minister en de arbeidsbemiddelaar linken dit aan het kunnen sanctioneren van werklozen en zelfs aan het aantal sancties die werkzoekenden krijgen. Het Vlaams ABVV is ronduit gechoqueerd door taalgebruik en invalshoek van het bericht. Voor de vakbond moet snel duidelijk gemaakt worden dat niet sanctioneren, maar mensen aan het werk helpen prioritair is.

vrijdag 18 maart 2022 18:11
Spread the love

 

Vandaag stuurden Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en de VDAB een persbericht uit waarin de digitale en telefonische begeleiding van werkzoekenden tijdens corona centraal staan. Die begeleiding, zo klinkt het, had een impact op het aantal sancties in 2021.

Maar, zo gaat het bericht verder, daar wordt nu een mouw aan gepast en bovendien bleven de effectieve sancties ‘op niveau’. Meer nog, er was zelfs een lichte stijging want er waren ook minder werkzoekenden.

Niet mensen sanctioneren, maar hen aan werk helpen is prioritair.

Het Vlaams ABVV is ronduit gechoqueerd door zowel invalshoek als taalgebruik van het persbericht en vraagt dat minister en arbeidsbemiddelaar snel duidelijk maken dat niet sanctioneren, maar mensen aan werk helpen prioritair is.

De focus op sancties stoot ook tegen de borst omdat er in de VDAB een heel kader is afgesproken rond digitale contactname, waarbinnen de zorg om wie digitaal niet mee kan en de rechtszekerheid voor de werkloze inzake sancties cruciale elementen zijn.

De minister kent deze gevoeligheden, van sociale partners maar ook van de werklozen zelf, trouwens heel goed. In dat kader werd onder andere vastgelegd dat:

  • de inschatting van digitale vaardigheden van de werklozen beter moet gebeuren dan vandaag.
  • Face to Face dienstverlening behouden moet blijven en mensen niet in digitale bemiddelingsvormen gepusht mogen worden.
  • werklozen inspraak hebben via welke kanalen de VDAB met hen communiceert.
  • er geen digitale procedures kunnen zijn voor sanctionering, omdat dit de basisrechten van werklozen schendt.

Nu de suggestie wekken dat digitalisering van de dienstverlening dient om het aantal sancties te verhogen is dan ook het ondergraven van de vertrouwensrelatie die VDAB met de werkzoekenden zou moeten hebben, en zal mensen potentieel afschrikken om de VDAB op eigen initiatief te contacteren. Géén goede weg naar werk.

Het Vlaams ABVV wil dan ook benadrukken er verder over te waken dat het inzetten van digitale hulpmiddelen niet leidt tot het schenden van de rechten van werklozen. En dat “meer sancties” als doelstelling stellen geen goed arbeidsmarktbeleid is. De VDAB focust zich beter op haar kerntaak: mensen helpen om een job te vinden waarin ze welkom zijn en de drempels ernaartoe overwinnen

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!