De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verkiezingen 2024: loonwet moet dringend hervormd worden
Opinie -

Verkiezingen 2024: loonwet moet dringend hervormd worden

Het moet gedaan zijn met doemberichten over onze loonkosten. De wet van ’96 (loonnormwet) toont zich nog maar eens verouderd. Die wet moet dringend opengebroken worden opdat vakbonden weer vrijheid krijgen om te onderhandelen over échte loonsverhogingen.

vrijdag 23 februari 2024 13:18
Spread the love

 

De Centrale voor het Bedrijfsleven (CRB) publiceerde donderdag 22 februari een inschatting van de loonkostenhandicap sinds 1996 tussen België en de buurlanden. Ze schat deze op 1,8 procent. Voor het ABVV zijn volgende elementen van belang in de analyse van de CRB.

De berichten over de dramatische ontsporing van de loonkosten die de afgelopen twee jaar de wereld werden ingestuurd, blijken volledig overtrokken. Twee jaar geleden werd een loonkostenhandicap van meer dan 5 procent voorspeld, het cijfer blijkt nu drie maal zo klein te zijn.

De lonen werden in België de afgelopen twee jaar iets sneller aangepast aan de gestegen prijzen dan in de buurlanden. Ondertussen maken de lonen in de buurlanden een inhaalbeweging. Ze passen zich trager, maar uiteindelijk op dezelfde manier aan de inflatie aan. In 2024 zal de loonkostenstijging in de buurlanden ruim hoger liggen dan in België. Deze beweging zou zich volgens de Nationale Bank verderzetten in 2025 én in 2026.

Er is de nabije toekomst marge voor loonsverhogingen. De loonkostenhandicap die volgens de wet wordt berekend houdt immers geen rekening met loonsubsidies of bijdrageverminderingen. Wanneer deze worden meegerekend blijken de Belgische loonkosten bijna 4 procent trager te zijn gestegen sinds 1996 dan in de buurlanden.

Voor een volgende regering moet een hervorming van de wet van ’96 de allerhoogste prioriteit krijgen aangezien de berekening van de loonkostenhandicap geen goede graadmeter is voor ons concurrentievermogen. De Belgische regering kreeg voor deze wet een reprimande van de Internationale Arbeidsorganisatie.

De koopkracht van de gezinnen ondersteunt momenteel de Belgische economie in haar geheel. In een economisch moeilijke periode is België een uitzondering ten opzichte van de rest van de eurozone. De automatische indexering houdt ons economisch boven water.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!