De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pixabay

Niet terug naar school in september? Betere bescherming voor werkloze jongeren nodig

1 september: voor veel jongeren de start van een nieuw schooljaar. Maar er zijn ook heel wat jongeren die niet terug naar school gaan en hopen te beginnen aan hun beroepsloopbaan. Wij vragen een betere en broodnodige bescherming voor werkloze jongeren. Dat kan met volwaardige inschakelingsuitkeringen.

dinsdag 3 september 2019 18:51
Spread the love

In juli waren in het hele land 85.380 jongeren (-25jarigen) ingeschreven als werkzoekende, waarvan 15.628 nieuwe schoolverlaters. 46.955 jongeren bevonden zich begin juli in beroepsinschakelingstijd. Als ze voldoende inspanningen leveren om werk te vinden, kunnen ze na een jaar uitkeringsgerechtigd worden.

Strenge voorwaarden

Er zijn dus alsnog 38.425 jongeren die ingeschreven zijn als werkzoekende, maar nooit recht zullen hebben op inschakelingsuitkeringen. Dit is onder meer het gevolg van de strenge toegangsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen. De regering-Michel maakte de regels nóg strenger. De uitkering kan maar tot 25 jaar en jongeren onder de 21 moeten een diploma of getuigschrift kunnen voorleggen.

Bovendien zijn de inschakelingsuitkeringen beperkt in de tijd. Wie na 36 maanden geen werk heeft gevonden, wordt uitgesloten. Na uitsluiting blijft bijna 1 op 4 werkzoekende jongeren, werkzoekend en dat zonder enige uitkering. Nog eens 13 procent moet een beroep doen op het leefloon.

Lage uitkeringen

Het bedrag van de inschakelingsuitkeringen ligt ver onder de armoededrempel. (De Belgische armoededrempel lag in 2018 voor een alleenstaande op 1.187 euro per maand, voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen op 2.493 euro per maand)

Maandbedrag inschakelingsuitkering:

Barema’s 1/7/2019. Bron: rva

Die strenge voorwaarden (verbonden aan het recht op inschakelingsuitkeringen) zorgen ervoor dat heel wat kwetsbare jongeren uit de boot vallen. De bedragen zijn bovendien te laag om van te kunnen leven. Daarom: herstel van sociale bescherming voor jongeren die nog niet de kans kregen te werken.

Concreet: we eisen volwaardige inschakelingsuitkeringen. Het ABVV dringt er bovendien op aan alle uitkeringen op te trekken tot boven de armoededrempel.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!