Foto: MOC

Regularisatie sans papiers: Voor een menselijk beleid

De campagne ‘We are Belgium too’, die door enkele sans-papiers op 11 maart werd gelanceerd en die op steun kon rekenen van meer dan 100 organisaties waaronder het ABVV, verzamelde om en bij de 28.000 handtekeningen. Met deze campagne verklaren burgers uit het noorden en het zuiden van het land zich solidair met de mensen zonder papieren. Zij steunen hun eisen en geven hiermee een sterk signaal aan de regering en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi.

woensdag 30 juni 2021 12:57
Spread the love

 

Ondanks de mobilisatie van het middenveld, academici, studenten en vakbonden, blijft de regering doof en blind voor de menselijke catastrofe die zich in het hart van ons land aan het voltrekken is. Meer dan een maand geleden gingen meer dan 430 sans-papiers in hongerstaking omdat hun situatie uitzichtloos is en zij geen gehoor vonden bij de overheid. Het is onze plicht om erger te voorkomen en een dringende maar rechtvaardige, duurzame en menselijke oplossing te eisen.

Samen moeten we in staat zijn hun lot en hun toekomst te verbeteren. Al jarenlang wordt er te pas en te onpas gewezen op het Belgische migratiebeleid dat serieuze steken laat vallen. Voor hen en voor ons is dit naast een politieke prioriteit, ook een kwestie van sociale rechtvaardigheid. De regering, en in de eerste plaats de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, moet hier haar verantwoordelijkheid opnemen.

Daarom overhandigen we op woensdag 30 juni om 11 u. de 28.000 handtekeningen aan de bevoegde staatssecretaris (Lambermontstraat 2 1000 Brussel). We vragen de regering met aandrang om de voorstellen uit te voeren die in het parlement op tafel liggen. Meer bepaald vragen wij duidelijke en permanente criteria voor regularisatie en de oprichting van een onafhankelijke commissie op basis van de wet van 1980.

De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van het CSC/MOC, het ABVV, CIRE, Pax Christi Vlaanderen en de Coördinatie van mensen zonder papieren. Wij roepen alle politieke verantwoordelijken op om over hun verschillen heen te stappen en een interministeriële conferentie te organiseren om oplossingen te vinden voor deze mensen die bovendien als gevolg van de pandemie al anderhalf jaar in grote onzekerheid leven ondanks hun duurzame banden in België.

De regering moet haar ware gelaat tonen. Dit is een strijd voor menselijkheid, solidariteit en respect voor de rechtsstaat. Want ook deze sans-papiers, are Belgium too.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!