Actie: stop sociale dumping met E-dienstenkaart

Actie: stop sociale dumping met E-dienstenkaart

Vandaag voerden het ACV en ABVV opnieuw actie tegen de invoering van de E-dienstenkaart in de bouwsector, metaalbouw, schoonmaak, informatica, …

woensdag 21 juni 2017 14:14
Spread the love
Via deze kaart wil de Europese Commissie grensoverschrijdende dienstverlening eenvoudiger maken in deze sectoren. De E-dienstenkaart zal online kunnen aangevraagd worden en zal afgeleverd worden door het land van herkomst, zonder effectieve controle van de aangeleverde gegevens. Met deze kaart kan men dan in andere lidstaten aan de slag. De controlemechanismen van de nationale lidstaten, zoals Limosa in België, worden daardoor buiten spel gezet.

In België zijn al heel wat gedetacheerde zelfstandigen aan de slag en via de E-dienstenkaart zal het nog eenvoudiger zijn om postbusondernemingen op te richten en het zelfstandigenstatuut te misbruiken. Het aantal schijnzelfstandigen in België dreigt explosief toe te nemen. 

Vandaag organiseert de commissie Interne Markt van het Europees Parlement (EP) een eerste hoorzitting over dit voorstel. Dit betekent de start van de wetgevende procedure in het EP. Tijdens deze publieke hoorzitting mogen de Europese instellingen niet doof blijven voor de bezorgdheden van de werknemers.

 Het voorstel komt op het moment dat de Europese Commissie werkt aan een herziening van de Detacheringsrichtlijn om eindelijk werk te maken van het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Via een mobiliteitspakket wil ze de detacheringsrichtlijn herzien en de regels omtrent de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels. Deze hervormingen zijn essentieel in de strijd tegen sociale dumping om eindelijk een gelijke behandeling te garanderen aan alle Europese werknemers die aan de slag zijn in België.  

ABVV en ACVBIE (ACV Bouw Industrie en Energie) eisen de intrekking van het voorstel van de E-dienstenkaart. En ze eisen een ambitieuze herziening van de Detacheringsrichtlijn en de regels omtrent de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!