Kinderen in een vluchtelingenkamp in de deelstaat Rakhine (UNICEF)
Nieuws, Wereld, Samenleving -

Etnische strijd Myanmar dodelijk voor kinderen

Ondanks sociale hervormingen en verzoening onder de nieuwe regering van Aung San Suu Kyi, sterven elke dag in Myanmar nog tot 150 kinderen jonger dan vijf. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF roept de regering op om humanitaire hulp niet langer te blokkeren in de interne conflictgebieden.

dinsdag 23 mei 2017 16:10
Spread the love

Myanmar kan internationaal op veel bijval rekenen voor de hervormingen die het land de voorbije jaren heeft doorgevoerd. Die resulteerden in november 2015 in een enorme verkiezingsoverwinning voor Aung San Suu Kyi, waarmee een einde kwam aan decennia van militaire dictatuur.

Niet iedereen in het land kan op gelijke manier genieten van de hervormingen, waarschuwt VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. “De politieke, sociale en economische hervormingen die in 2010 gestart werden, beginnen een impact te tonen op het leven van de kinderen, die een derde van de bevolking in Myanmar uitmaken”, stelt de organisatie in zijn rapport Lives on Hold – Making sure no child is left behind in Myanmar.
“Sociale hervormingen vertalen zich in cruciale investeringen in gezondheidszorg, onderwijs en bescherming. Tegelijk blijven de uitdagingen echter enorm: elke dag sterven nog tot 150 kinderen voor hun vijfde verjaardag.”Bijna 30 procent van de kinderen in het land lijdt aan ondervoeding en meer dan de helft van alle kinderen leeft onder de armoedegrens. 

Interne etnische conflicten

Met name gezinnen in de binnenlandse conflictgebieden hebben het moeilijk: ze bereiken gezondheidscentra niet en veel pasgeboren baby’s sterven daardoor aan ziektes als longontsteking. “Voor naar schatting 2,2 miljoen kinderen blijft de belofte van vrede onvervuld,” stelt het rapport. “Hun hoop op een betere toekomst wordt verhinderd door armoede, gebrek aan kansen en een voortdurende angst voor geweld.”Leerlingen in een vluchtelingenkamp
in de deelstaat Kachin (UNICEF)

 In het noorden, aan de grens met China, leven naar schatting 67.000 vrouwen en kinderen in 142 kleine vluchtelingenkampen. Ze zitten gekneld in een conflict tussen het leger en verschillende etnische groepen. In het zuidoosten van het land, bij de grens met Thailand, is een wapenstilstand getekend maar blijven ongeveer 2,5 miljoen mensen in sloppenwijken leven. In de deelstaat Rakhine zijn bijna 120.000 mensen nog steeds op de vlucht voor het conflict tussen de etnische Rakhine en de plaatselijke moslimminderheid.

Humanitaire hulp

UNICEF pleit daarom voor een betere humanitaire hulp voor de naar schatting 2,2 miljoen kinderen die nog getroffen worden door het geweld, en een einde aan de schendingen van kinderrechten, waaronder het inzetten van kindsoldaten.

Om de problemen bij de wortel aan te pakken, moet vooral ingezet worden op vrede en sociale cohesie in de getroffen gebieden, zegt de organisatie. Alleen zo krijgen kinderen permanent toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg en onderwijs, en op kansen in hun latere leven.

take down
the paywall
steun ons nu!