Met een leuke App of e-scooter raken werknemers niet op hun werk en terug thuis.

Met een leuke App of e-scooter raken werknemers niet op hun werk en terug thuis.

dinsdag 16 mei 2017 10:18
Spread the love

Terwijl Antwerps Schepen van Mobiliteit Koen Kennis leuke app’s promoot en deelsystemen voor elektrische scooters aankondigt, verliezen duizenden werknemers elke dag uren in de file als gevolg van de werken aan de Scheldelaan. Terwijl Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts nog meer bevoegdheden wil regionaliseren, rijden de Industriebussen – een succesvol systeem van collectief vervoer voor de werknemers op de Scheldelaan – zich hopeloos vast in de verkeerschaos en stappen de gebruikers noodgedwongen terug over op de eigen wagen.

Nochtans zouden enkele eenvoudige ingrepen snel soelaas kunnen bieden voor het collectief vervoer van de werknemers in de Antwerpse chemie- en petroleumindustrie. Dit veronderstelt echter een doordacht beleidsplan dat de hinder van noodzakelijke verkeerswerken zo goed mogelijk probeert op te vangen. Dat het bij het stadsbestuur en ook bij de Vlaamse regering ontbreekt aan zo een beleidsplan kan echter niet meer verborgen worden. Zelfs niet door een heel reeks kleine maatregelen, die allemaal weliswaar sympathiek ogen, maar geen of slechts een heel beperkte impact hebben. Gezien de grote gevolgen van de huidige en toekomstige wegenwerken op het woonwerk-verkeer, moet het ABVV-regio Antwerpen wel een duidelijk signaal geven. Het stadsbestuur moet dringend zijn verantwoordelijkheid opnemen en ernstige maatregelen nemen om de hinder van wegenwerken te verminderen. De volgende dagen informeert het ABVV de betrokken werknemers en de gebruikers van de I-bussen. 

Een reeks kleine maatregelen, die allemaal sympathiek ogen maar geen impact hebben, verbergt het ontbreken van een beleidsplan niet meer. 

Meer dan 1000 werknemers op de Scheldelaan nemen dagelijks één van de 39 I-bussen voor hun woon-werkverkeer. Dat is 1000 auto’s minder in de file. Als het over mobiliteit gaat hebben specialisten en politici de mond vol over de nood aan ‘slimme oplossingen’. De I-bus is een ‘slimme oplossing’ die al 8 jaar bijdraagt tot een betere mobiliteit in Antwerpen. Vandaag wordt die ‘slimme oplossing’ echter kapotgemaakt door gebrek aan politieke voorzienigheid en goed beleid. Door de wegenwerken: is de gemiddelde vertrektijd verschoven van 16:55u naar 17:20u, zijn de passagiers van de I-bus soms 2u onderweg naar huis, daalde de bezetting van de dag-bussen met 8 tot 25 procent.   

Vooral de terugrit naar huis is sinds de werken problematisch. De I-bus mag hiervoor – in tegenstelling tot de rit naar het werk – geen gebruik maken van de tijdelijke busbaan op de middenberm. Met de privé-tijd van de werknemer kan er blijkbaar gemakkelijker gemorst worden dan met de arbeidstijd. De aanleg van een tijdelijke dubbele (!) busbaan is dus noodzakelijk. De werken op de Scheldelaan duren tot april 2018. In juli-augustus wordt de oprit naar Evonik afgesloten. Op 6 juni worden de leien ‘geknipt’. En overal in het Antwerpse zijn wegenwerken bezig.

Daarom vraagt ABVV-regio Antwerpen snelle oplossingen voor het fileprobleem op de Scheldelaan.

  • Het Antwerpse stadsbestuur en de Vlaamse minister van mobiliteit moeten de I-bussen, voorbeeld van een op maat gesneden en succesvol collectief woonwerkvervoer, de aandacht en vooral de prioriteit geven die ze verdienen.
  • Tijdens de werken op de Scheldelaan moeten de i-bussen ook ’s avonds voor de rit naar huis gebruik kunnen maken van een dubbele busbaan. Vandaag hebben ze ’s morgens op weg naar de bedrijven vrije doorgang, maar ’s avonds op weg naar huis moeten de 27 bussen mee in de file aanschuiven.
  • De wegsignalisatie moet afgestemd worden op het vertrek van de (dag)bussen.
  • Tijdens de werken moet de Scheldelaan ontlast worden door het tijdelijk opschorten van de kilometerheffing voor vrachtwagens op de A12 en het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel.

Met alle huidige en toekomstige wegenwerken heeft Antwerpen dringend nood aan een goed plan die de verkeershinder zo klein mogelijk maakt. Het stadsbestuur wil 30.000 auto’s uit het verkeer halen maar heeft geen flauw idee hoe het dat moet doen. Nochtans komen wegenwerken niet zomaar uit de lucht gevallen en kan het college van burgemeester en schepenen er zich perfect op voorbereiden. Voorbeelden uit het recente verleden hebben dit bewezen. Het is tijd dat dit immobiele stadsbestuur wakker wordt.?

take down
the paywall
steun ons nu!