Boeing-747 van KLM met opschrijft 'Powered by biofuel' (klm.com)
Nieuws, Wereld, Milieu -

Groei luchtvaart neutraliseert eigen inspanning CO2-reductie

De groei van de luchtvaartsector is zo sterk dat het de eigen inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen vernietigt. Vliegverkeer is verantwoordelijk voor ruim twee procent van de wereldwijde uitstoot van CO2.

vrijdag 24 februari 2017 16:26
Spread the love

De luchtvaartsector heeft het voornemen geuit om de eigen uitstoot van broeikasgassen zoals COA2 vanaf 2020 te stabiliseren en tegen 2050 te halveren ten opzichte van het niveau van 2005. Omdat het vliegverkeer zo snel aangroeit, dreigt er een gapende kloof tussen de verwachte aangroei van de CO2-uitstoot en de eigen klimaatdoelstellingen. Ondanks efficiëntieverbeteringen kan die kloof alleen al in de EU oplopen tot 232 miljoen ton CO2 tussen 2020 en 2030.
Om de uitstoot van de luchtvaart structureel te verlagen is duurzaam geproduceerde biobrandstof nodig, stellen wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het Imperial College London in het rapport Renewable Jet Fuel in the European Union. Op dit moment worden er op slechts een paar luchthavens in de wereld biokerosene aangeboden naast klassieke kerosene.

Het doel van het Nederlands-Britse onderzoek was om te bepalen wat nodig is om het gebruik van biobrandstoffen te verhogen. Een groot struikelblok blijkt de prijs, schrijven de onderzoekers. Het kost ruim 10 miljard euro om 5 procent van alle vliegtuigbrandstof in de EU te vervangen door biobrandstof tegen 2030. Dit komt neer op een meerkost van een paar euro per passagier. Onder meer door de hevige concurrentie in de sector blijkt het moeilijk om deze kosten te verrekenen.

Daarnaast blijkt volgens de onderzoekers ook geen sprake te zijn van structureel beleid op internationaal niveau om het gebruik van biobrandstoffen in de luchtvaart te stimuleren, in tegenstelling andere sectoren, waar wel naar duurzame oplossingen wordt gezocht, zoals in het wegtransport of de elektriciteitssector.

Om de doelstellingen van de klimaatconferentie COP21 van Parijs te halen is het belangrijk de algemene CO2-uitstoot te reduceren, dus ook in de luchtvaart. Die sector heeft voorlopig – naast niet meer vliegen – alleen biobrandstof als technologisch alternatief. “Om de productie van biobrandstoffen op te voeren moet de hele productieketen verder ontwikkeld worden”, zeggen de wetenschappers in hun rapport. Er moeten daarom nu “strategische keuzes worden gemaakt voor de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen in de luchtvaart.”

Rapport: Renewable Jet Fuel in the European Union 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!