Moessons variëren van zachte buitjes tot ware zondvloeden, Ze zijn een essentiële bron van water voor het Chinese subcontinent (Pavel Krömer/Creative Commons)
Nieuws, Wereld, Milieu -

China droogt uit door vervuiling en klimaatverandering

China ondervindt sinds 1960 veel minder onweders, regenbuien en stormweer met hoge windsnelheden, een gevolg van de klimaatverandering en de industrialisering. Dat is in tegenstelling tot een eerste indruk helemaal geen goed nieuws. Daardoor dreigt het enorme land immers uit te drogen.

dinsdag 21 februari 2017 15:57
Spread the love

Het aantal onweders, hagelstormen en hoge windsnelheden in China is sinds 1951 met bijna 50 procent gedaald, hebben onderzoekers van de Universiteit van Peking vastgesteld.

“Veel natuurlijke cycli zijn afhankelijk van extreme weersomstandigheden en de neerslag die ze veroorzaken”, zegt klimaatwetenschapper Zhang Qinghong, hoofdauteur van de studie. “Een daling van het aantal stormen zal leiden tot een toename van het aantal droogteperiodes.”

Jaarlijkse moesson wordt zwakker

“Anderen poneren ook de theorie dat een daling van deze normale weerfenomenen gepaard zal gaan met een toename van het aantal extreme weersomstandigheden. We kunnen nog niet zeggen of dit klopt, maar het is iets wat we in de toekomst gaan analyseren.”
De onderzoekers zien in ieder geval een verband met de Oost-Aziatische moesson, het jaarlijks terugkerende weerfenomeen dat in de zomer warme, vochtige lucht uit het zuiden van China aanvoert en in de winter koelere lucht uit het noorden van het land. Sinds 1951 neemt de gemiddelde windsnelheid van de zomermoesson af. Die daling houdt gelijke tred met de daling van de frequentie van extreem weer.

Deze studie is een van de grootste onderzoeken naar extreem weer op lokaal niveau tot nog toe. Het maakte gebruik van de gegevens van het Chinese Nationaal Informatiecentrum voor Meteorologie, een netwerk van bijna duizend meetstations in heel China. Dat houdt data bij sinds 1951 en zelfs vroeger.

Dat de Oost-Aziatische Zomermoesson in kracht afneemt, is waarschijnlijk het gevolg van de klimaatverandering. Bij de vorming van een moesson speelt het verschil tussen de temperatuur boven land en boven zee een grote rol. Als het land warmer wordt, vermindert het temperatuurverschil met de zee. Het mechanisme dat de moessons veroorzaakt wordt daardoor minder krachtig. De onderzoekers vermoeden ook een verband van de toenemende industrialisering en luchtvervuiling met de zwakkere moessons.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!