(foto: Dorien Ivens)
Opinie - Manu Claeys, Wim Van Hees

Sint-Annabos na jarenlange strijd eindelijk gered

Antwerpse actiegroepen halen zes jaar na het schrappen van het project Lange Wapper nu een tweede groot strijdpunt binnen. Het Sint-Annabos op de Antwerpse Linkeroever wordt gered - three more to go.

dinsdag 27 september 2016 14:10
Spread the love

In 2005 tekende de Antwerpse burgerorganisatie stRaten-generaal formeel verzet aan tegen het bouwproject van de Oosterweelverbinding. In 2008 sloot Ademloos zich hierbij aan. De strijd om het Sint-Annabos, het grootste stadsbos van Vlaanderen (88 ha, ofwel zo’n 180 voetbalvelden), op de Linkeroever, was al die jaren eveneens een van de centrale actiepunten van deze actiegroepen.

Doorn in het oog was een gepland slibstort in het Sint-Annabos, dat de kap van minstens twee derden van het bos betekende. Petities, campagnes voor de adoptie van bomen, persconferenties over alternatieve stortplaatsen, juridische acties, infowandelingen, affiches…: de resem aan initiatieven om het bos te redden groeide jaar na jaar, evenals het aantal Antwerpenaren dat zich mee uitsprak voor het redden van hun stadsbos. 

Eind 2015 publiceerden stRaten-generaal en Ademloos samen met Natuurpunt WAL nog een zoveelste noodkreet, in de vorm van een gemeenschappelijk fotoboek over het bos.

Toen overkappingsintendant Alexander D’Hooghe (de door de Vlaamse overheid aangestelde onafhankelijke hoofdverantwoordelijke voor het project) in januari 2016 aantrad en gesprekken startte over de aanpak van het project op Linkeroever, werd door de actiegroepen het redden van het bos opnieuw op de agenda geplaatst. No pasaran, zeiden zij toen opnieuw: “Raak niet aan het bos”. Vandaag 27 september 2016 kunnen we stellen dat al deze inspanningen resultaat opleverden. 

Van de 88 hectare van het Sint-Annabos zal uiteindelijk nog slechts 14 hectare benut worden als werfzone, waarvan na de werken het grootste deel opnieuw zal worden omgezet in groengebied. Zonder onze strijd was 66 hectare, ofwel drie vierden van het bos, onherroepelijk verloren gegaan.

Na het afvoeren van het bouwplan voor een viaduct over de stad is het behoud van dit bedreigde stadsbos de tweede pluim die de Antwerpse actiegroepen graag op hun hoed steken. De inspanningen renderen.

We danken overkappingsintendant Alexander D’Hooghe voor zijn inspanningen terzake. We hopen bovendien dat politici, ingenieurs en beheerders van de betrokken overheidsbedrijven een volgende keer geen tien jaar nodig zullen hebben om tot evidente inzichten te komen. Het waardevolle stadsbos van Sint-Anna vervangen door een vervuilend slibstort was een barslecht idee.

Het viaduct is weg en het bos gered. Resten nog de kwestie van het Noordkasteel, dat andere bedreigde groengebied (rechtover het Sint-Annabos op de Rechteroever van de Schelde) en de kwestie van de huidige oostelijke ringweg rond Antwerpen (waar de geplande Oosterweelverbinding voor een verkeerstoename van 50 procent – 6000 voertuigen per uur – zal zorgen, incluis Hollandse Knoop, het verkeersknooppunt dat deel uitmaakt van dit bouwproject). Dan is er uiteraard ook nog de kwestie van Zwijndrecht, waar de E17 Antwerpen-Gent dient overkapt te worden.

 Manu Claeys en Wim van Hees, voorzitters van stRaten-generaal en Ademloos

Voor meer informatie zie de websites stRaten-generaalAdemloosNatuurpunt WAL en het gemeenschappelijk fotoboek over het Sint-Annabos

take down
the paywall
steun ons nu!