Proper water met vis? Breek dan de riolen op

Proper water met vis? Breek dan de riolen op

Verschillende media bespraken op dinsdag 17 mei, een studie van INBO (Instituut Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap). Die toont aan dat er opnieuw vis zit in de Vlaamse rivieren. Climaxi heeft geen problemen met de degelijke studie maar relativeert de resultaten.

woensdag 18 mei 2016 18:14
Spread the love

Het gaat niet zo goed met de waterzuivering in Vlaanderen als men het voorstelt, we moeten dringend rekening houden met klimaatopwarming én als men méér proper water wil, dan zal men sommige riolen opnieuw moeten opbreken, zegt de vereniging. Waterzuivering wordt anders onbetaalbaar. Climaxi houdt zich bezig met de relatie tussen klimaat en sociale rechtvaardigheid.

 Het INBO-rapport zegt dat er in de Zeeschelde vorig jaar 41 soorten vissen terug gevonden werden. Dat is een mooi resultaat, vindt ook Climaxi, maar het wordt verkeerd geïnterpreteerd in een aantal media. Dat resultaat halen we immers sinds 2012. Dat betekent dat we eigenlijk al drie jaar stagneren. Dit klopt met andere bevindingen die stellen dat het voor Vlaanderen zéér moeilijk wordt om de Europese Kaderrichtlijn Water te halen.

 De opwarming van het klimaat zorgt er niet alleen voor dat we méér en méér exoten terugvinden in het water (Chinese wolhandkrab), maar draagt ook bij tot het stagneren van de waterkwaliteit: warme temperaturen zorgen ervoor dat rivieren zichzelf minder zuiveren en dat het zuurstofgehalte lager ligt. Dit zuurstofgehalte is de belangrijkste voorwaarde voor een goede en efficiënte waterzuivering. Volgens metingen van de VMM gaat het zuurstofgehalte in 2014 voor de eerste keer sinds lang terug naar beneden.

Verder blijven we met een immens probleem zitten in onze waterzuiveringsstations. Water moet voldoende vuil zijn om het succesvol te kunnen zuiveren. Als dat niet zo is, dan haalt men er minder makkelijk andere stoffen uit: de microben vallen als het ware in slaap. Een grenswaarde hiervoor is 100 mg. Biologisch Zuurstof Verbruik (BZV) per liter. NV Aquafin zelf spreekt in dit geval van verdund afvalwater: het water is al half proper. Volgens gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij krijgt méér dan de helft van de Vlaamse Waterzuiveringsstations verdund afvalwater binnen. Ze werken dus niet behoorlijk. In 2013 ging het o.m. over Sint-Antelinks, Brakel, Avelgem enz. In 2014 zien we dezelfde problematiek in Kermt, Wemmertingen, Zandbergen, Brakel… Het gaat meestal om stations in landelijke gebieden, die te weinig afvalwater binnen krijgen. De rioolstrengen zijn te lang, waardoor het water zichzelf begint te zuiveren, er komt teveel regenwater aan te pas, of er lopen beken in collectoren.

Sinds 2001 geeft Vlaanderen 300-400 miljoen € uit aan waterzuivering: Het grootste deel van deze kostprijs wordt via de waterbelasting opgehaald bij de inwoners. Water is duur in Vlaanderen, vooral voor mensen die het al moeilijk hebben.

Met dergelijke dure technieken haalt men de Europese normen nooit. Volgens Climaxi zijn er twee mogelijkheden om de normen echt te halen en het visbestand echt te verbeteren: bestaande rioolstelsels die niet functioneren opbreken en zorgen voor kleinschaliger zuivering dicht bij huis of de milieuvergunningen van de NV Aquafin verstrengen door aan te geven dat een bepaald percentage aan stoffen uit het afvalwater moet gehaald worden. De normen hier rond werden de laatste jaren versoepeld. Men zal de modellen ook moeten aanpassen aan de te verwachten temperatuurstijging.

Het INBO-rapport zegt ook dat enorm veel micro-plastics aangetroffen worden in onze wateren…maar dat men nu niet kan aanduiden dat dit leidt tot vissterfte. Climaxi vindt dit een understatement: al die micro-plastics komen in zee terecht en zorgen daar voor enorme problemen. Ze hangen vol met bacteriën die zorgen voor ziektes, onvruchtbaarheid etc. Climaxi vindt het een goede stap vooruit dat de Vlaamse Regering plastiek zakjes wil verbieden, maar denkt dat dit onvoldoende is. Microplastics zijn vooral ook aanwezig in allerhande scrubs, zepen en lichaamsproducten waarmee we onszelf graag aanpakken. Ook hier is er maar één daadwerkelijke oplossing: de productie ervan aanpakken.

Filip De Bodt

take down
the paywall
steun ons nu!