Minister Schauvliege: klimaat moet Nederlands praten

Precies een jaar geleden dagvaardde de Klimaatzaak, opgericht door 11 mensen uit de culturele en wetenschappelijke wereld, de Belgische overheden voor hun falende aanpak van de klimaatcrisis. Zij willen de verschillende klimaatministers tot actie aansporen, maar de activiteit van Vlaams minister Joke Schauvliege beperkt zich voorlopig tot het voeren van een procedureslag.

woensdag 27 april 2016 15:52
Spread the love

De Vlaamse regering trekt naar het hof van Cassatie tegen de rechtszaak die aangespannen werd tegen vier regeringen in ons land. Dat is al de derde etappe in de procedureslag die minister Joke Schauvliege voert tegen de Klimaatzaak.

Het proces wordt in het Frans gevoerd. “De taalwetgeving liet hier geen enkele keuze toe”, klinkt het bij de Klimaatzaak. Het Waals gewest zetelt namelijk niet in het taalneutrale Brussel. Al in juni 2015 vroeg de Vlaamse regering om de taal te wijzigen. Het Vlaams Gewest kreeg geen gelijk van de Rechtbank van eerste aanleg, die stelde dat Klimaatzaak de procedure correct had opgestart en de taalwetgeving heeft gerespecteerd.

Het Vlaams Gewest ging in beroep via een speciale procedure bij de arrondissementsrechtbank, een bijzonder rechtscollege dat samengesteld is uit Nederlandstalige en Franstalige rechters. Opnieuw vingen ze bot want het vonnis van deze arrondissementsrechtbank bevestigde een tweede keer dat Klimaatzaak de procedure correct heeft opgestart.

De hele procedure liep daardoor al 8 maanden vertraging op, maar nog is het niet genoeg voor het Vlaams Gewest. Minister Schauvliege kondigde in het Vlaams Parlement aan dat de regering naar Cassatie trekt.

“Zodoende zal de procedure nodeloos lang gerokken worden en langs beide kanten een pak meer geld gaan kosten. De Vlaamse overheid maakt er dus een procedureslag van”, reageert Klimaatzaak.

Volgens Schauvliege toonde de Vlaamse regering zich vorig jaar bereid om vrijwillig te verschijnen voor een Nederlandstalige kamer.

De Klimaatzaak meent dat een opsplitsing volgens de taal de zaak alleen maar complexer zou maken. “Het risico ten gevolge van een dergelijke opsplitsing is dat er twee verschillende vonnissen worden uitgesproken. De uiterst moeizame totstandkoming van het klimaatakkoord begin december 2015 (tijdens de COP21 in parijs), toont aan dat aan de samenwerking tussen de verschillende regeringen bevoegd voor klimaat geen sinecure is. Indien we twee verschillende uitspraken zouden krijgen van twee verschillende rechtbanken, zitten we in een patstelling.”

take down
the paywall
steun ons nu!