Het luchthavenpersoneel rouwt om de slachtoffers (foto Koen Dereymaeker)

Gevaar voor massale ‘racial profiling’ op luchthaven

Er zit spanning tussen de boodschappen van de politie en de werknemers op de luchthaven. Bepaalde uitlatingen van de politie zijn stigmatiserend. “Een volledige personeelsgroep verdacht maken is absoluut niet correct naar de werknemers van de luchthaven toe”, reageren alle vakbonden actief op de luchthaven.

vrijdag 1 april 2016 16:05
Spread the love

Dat er problemen waren met de veiligheid op de luchthaven kon u hier al eerder lezen. Die problemen worden zowel door de luchthavenpolitie als de vakbonden bevestigd. Alleen lijkt de politie een zondebok gevonden te hebben in de vorm van de vele mensen van kleur die werken op de luchthaven.

De politie schrijft: “Veel werknemers op de luchthaven zijn gekend voor één of meerdere (zware) criminele feiten. Vooral het gerechtelijke verleden van het personeel van de trieer- en bagagezalen doet een code rood afgaan(…). Dat is een gevolg van een progressief activeringsbeleid, met positieve discriminatie voor bepaalde minderheden. Dat die individuen anno 2016 op extreem veiligheidsgevoelige plaatsen mogen werken, is hallucinant. De kat is bij de melk gezet.”

De vakbonden reageren: “Als er personeelsleden zouden zijn die een risico vormen, dan moeten de verantwoordelijken van alle veiligheidsdiensten hun procedures en screenings in vraag stellen. Een volledige personeelsgroep verdacht maken is absoluut niet correct naar de werknemers van de luchthaven toe. Het zijn geen werknemers die de aanslagen pleegden, maar enkele laffe individuen.”

Comerciële druk

Ons onderzoek geeft de vakbonden gelijk. Er is een probleem met de badges, maar dat komt vooral omdat de procedures onder commerciële druk niet correct gevolgd worden. Bedrijven actief op de luchthaven en Brussels Airport Company dat de badges uitdeelt, lappen de procedures aan hun laars omdat het niet mogelijk is te wachten op een correcte screening als er elke dag tot 30 procent uitzendkrachten actief zijn op de luchthaven.

Als daar niets aan gedaan wordt en als de politie in hun redenering gevolgd wordt, dreigen de werknemers van de luchthaven het slachtoffer te worden van een massale vorm van racial profiling. Dat was trouwens de aanleiding van ons onderzoek naar de veiligheid op Zaventem. Wij hadden getuigenissen gehoord van werknemers die na jaren trouwe dienst hun badge zagen ingetrokken worden. Pas na een moeizame beroepsprocedure konden zij opnieuw aan de slag op de luchthaven en dan bleek dat de reden om hun badge in te trekken gebaseerd was op vage vermoedens en verdachtmakingen.

De luchthaven is één van de weinig plekken in dit land waar jongeren van kleur makkelijk een job vinden. Vaak gaat het om precaire en slecht betaalde jobs.

Verzaakt

De vakbonden op de luchthaven kijken liever naar de verantwoordelijken van de veiligheidsproblemen op de luchthaven. “De overheid heeft verzaakt in haar verplichting om de werknemers een veilige werkplek te gunnen. Er is meerdere malen via de overlegorganen van de verschillende bedrijven op de luchthaven én Brussels Airport Company een bezorgdheid geuit naar de veiligheid in de vertrekhal. Er werd al jaren geen evacuatie-oefening meer gedaan op die plek. De check-in agenten vragen al lange tijd om de veiligheidsstructuren te evalueren en extra maatregelen te nemen. Deze signalen werden lange tijd genegeerd of op de lange baan geschoven. Het is dan ook wraakroepend dat deze signalen nu pas aux sérieux genomen worden.”

Toch is er ook bij de vakbonden begrip voor enkele van de verzuchtingen van de luchthavenpolitie. “De overheid heeft sinds de aanslagen in Parijs tal van veiligheidsmaatregelen aangekondigd om terreurdaden te vermijden. Eén van deze maatregelen was blijkbaar om inspecteurs van de luchthavenpolitie te detacheren om grenscontroles te gaan uitvoeren in Adinkerke. En dat terwijl er reeds een personeelstekort was bij deze collega’s…De frustratie is dan ook zeer terecht hierover.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!