Aasia Riaz (24) is één van de 8.5 miljoen huishoudwerkers in Pakistan. Zij verdient 74 euro per maand en moet daar zeven dagen op zeven voor werken, meer dan 12 uur per dag (Zofeen Ebrahim/IPS)

Huishoudpersoneel heeft zo goed als geen sociale bescherming

Negentig procent van alle huishoudpersoneel wereldwijd heeft geen toegang tot enige vorm van sociale zekerheid, zoals pensioen, ziekteverzekering of uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dat staat in het jaarrapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

woensdag 16 maart 2016 15:47
Spread the love

In heel de wereld werken 67 miljoen mensen als huishoudpersoneel. Het overgrote deel daarvan, 80 procent, is vrouw. “Hun werk wordt meestal ondergewaardeerd en kent geen sociale bescherming”, zegt Isabel Ortiz, directeur van de afdeling Sociale Zekerheid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

“Als de huishoudhulpen oud of arbeidsongeschikt worden, worden ze ontslagen zonder pensioen of adequate inkomenssteun. Hier moet iets aan gedaan worden.” De ILO publiceerde op 10 maart 2016 zijn jaarrapport over de sociale uitbuiting van huishoudpersoneel.

Particulieren

Bij huishoudelijk werk is sociale bescherming volgens de ILO veel moeilijker te realiseren dan in andere sectoren. Dat komt deels doordat het werk plaatsvindt bij particuliere huishoudens en vaak bij meer dan één werkgever. Daarnaast wordt er vaak gewisseld van werkgever, kan de hoogte van het loon variëren, vinden betalingen geregeld plaats in natura en ontbreken formele contracten.

“Gezien het feit dat het vooral om vrouwen gaat die sociaal en economisch kwetsbaar zijn en vaak te maken hebben met discriminatie is het van groot belang om in de strijd tegen armoede en genderongelijkheid de sociale bescherming uit te breiden tot huishoudelijk personeel”, zegt Philippe Marcadent van de ILO.

Migranten

Het slechtst af is huishoudpersoneel in ontwikkelingslanden. Van alle huishoudpersoneel in de wereld werkt 68 procent in Azië en Latijns-Amerika. Sociale bescherming ontbreekt echter ook in verschillende ontwikkelde landen.

De ILO waarschuwt dat migranten die als hulp in de huishouding werken, het vaakst lijden onder discriminatie. In 14 procent van de landen die sociale zekerheid bieden aan huishoudpersoneel, geldt dat recht niet voor migranten.

Volgens de arbeidsorganisatie is het haalbaar en betaalbaar om huishoudpersoneel sociale bescherming te bieden, ook in lage- en middeninkomenslanden. “Het is niet langer te rechtvaardigen dat deze groep uitgesloten blijft van sociale zekerheid – een mensenrecht voor iedereen.”

Bronnen: 

Persverklaring ILO: 90 per cent of domestic workers excluded from social protection 

Rapport ILO: Social protection for domestic workers: Key policy trends and statistics

take down
the paywall
steun ons nu!