Online platform wil ervoor zorgen dat iedereen allochtoon wil zijn
Interview -

Online platform wil ervoor zorgen dat iedereen allochtoon wil zijn

Het platform Voorbeeld Allochtoon, van succesvol ondernemer George Arakel, komt naar België. De oprichter wil inspirerende voorbeelden van allochtonen tonen, om de stereotiepe en negatieve berichtgeving in de media te corrigeren. Onlangs publiceerde Arakel een boek over zijn leven met tips om succesvol te worden. “Niemand had verwacht dat ik zou zijn waar ik nu ben.”

vrijdag 4 december 2015 14:33
Spread the love© 2015 – C.H.I.P.S. StampMedia – Flore De Pauw

Het platform Voorbeeld Allochtoon, van succesvol ondernemer George Arakel, komt naar België. De oprichter wil inspirerende voorbeelden van allochtonen tonen, om de stereotiepe en negatieve berichtgeving in de media te corrigeren. Onlangs publiceerde Arakel een boek over zijn leven met tips om succesvol te worden. Niemand had verwacht dat ik zou zijn waar ik nu ben.”

George Arakel breekt met alle stereotypes. Tien jaar geleden ging hij nog door het leven als straatjongen. Met een strafblad. Nu staat hij bij onze noorderburen bekend als voorbeeldallochtoon en werkt hij samen met bedrijven als Google. In België lanceert hij nu maandag een Belgische variant van het online platform.

Een jongeman van achter in de twintig verwelkomt me netjes in pak. Met zijn verleden in het achterhoofd klinkt het wat ongeloofwaardig dat dit de succesvolle George Arakel is. Hij schreef er zelfs een boek over. Hoogtijd om deze Voorbeeld Allochtoon eens te leren kennen.

Wat was de aanleiding om het boek Voorbeeld Allochtoon te schrijven?

“Het begon met de website Voorbeeld Allochtoon in 2012. Pas in 2015 besloot ik een boek te schrijven over mijn verhaal als een voorbeeldallochtoon. Met de website wilde ik voorbeelden aanreiken van succesvolle of inspirerende allochtonen. De voorbeelden die we in de media zien zijn vaak negatief. Met het platform wil ik breken met die negatieve betekenis van het woord. Daarnaast is het hoogtijd voor een ander, wat realistischer beeld.”

Waar gaat je boek eigenlijk over?

“De rode draad is mijn verhaal: van jonge crimineel tot waar ik nu sta. Dit combineer ik met mijn tips. Niet dat ik vol ben van mezelf, maar ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen kan motiveren.”

Ga daar waar je gevierd wordt, niet waar je getolereerd wordt om wie je niet bent.

Je bent ook een allochtoon. Als kind kwam je naar Nederland om er asiel aan te vragen. Hoe kijk je terug op deze periode?

“In 1997 kwam ik met mijn moeder en zus op tienjarige leeftijd naar Nederland. Mijn roots liggen in Armenië. Ik groeide op zonder vader. Mijn vader overleed vlak voor ons vertrek naar Nederland. Ik praat niet graag over mijn vader en onze vlucht. Onze eerste jaren in Nederland waren vrij heftig. Ik begreep niets en we werden van asielcentrum naar asielcentrum gestuurd. Het was oncomfortabel leven. Daarenboven word je als asielzoeker wat zielig behandeld. Er was veel racisme.”

Zie jij je als een voorbeeldallochtoon?

“In het begin was het de bedoeling om met het online platform voorbeelden van allochtonen aan te reiken. Uiteindelijk zijn media mij gaan zien als een voorbeeldallochtoon en ben ik op deze manier voorgesteld. Toch ben ik niet dé voorbeeldallochtoon, maar wel een voorbeeld van een allochtoon. Voor de website zijn we overigens nog altijd op zoek naar nieuwe voorbeelden.”

Voel jij je eigenlijk Nederlands of Armeens?

“Ik ben een Armeen met Nederlands burgerschap, maar ik ben geen Nederlander. Mensen kijken vaak raar op als ik dit zeg. Maar als een autochtone Nederlander naar het buitenland gaat, blijft hij toch ook een Nederlander? Hij gaat andere Nederlanders opzoeken, ze spreken de Nederlandse taal onderling en bouwen hun eigen winkels voor hun kroketten. En gelijk hebben ze! Je vecht voor je identiteit, dat doet niemand voor je.”

Kunnen mensen dan niet gewoon zeggen wat ze voelen? Los van burgerschap of etniciteit?

“Mensen mogen zich noemen hoe ze willen, maar dat iedereen zich onbewust moet schikken naar de blanken is mentale slavernij. Ik zie op de sociale media afbeeldingen zoals: ‘Ik kan er ook niks aan doen dat ik als een Marokkaan ben geboren. I just got lucky’ (lacht). Daar hou ik van. Laat zien dat je trots bent op je roots! Allochtonen in Nederland en België zijn die trots wat vergeten. Ik zeg steeds: ga daar waar je gevierd wordt, niet waar je getolereerd wordt om wie je niet bent. Als ik getolereerd wordt als Nederlander maar niet als Armeen, hoef het voor mij niet.”

 Er is een groot gebrek aan een positief geluid in de berichtgeving over allochtonen.

De ondertitel luidt: persoonlijk succes is een keuze. Is dat niet kort door de bocht?

“Daar ben ik het mee eens. Discriminatie en racisme zijn een feit. De uitspraak ontsproot uit de gedachte dat je keuzes altijd consequenties hebben. Keuzes moeten leiden tot succes. Ik ben een allochtoon zonder diploma. Tot mijn achttiende was ik een crimineel met een strafblad. Toch heb ik op een moment de keuze gemaakt om alles anders aan te pakken. Mijn achtergrond is niet veranderd, ik heb alleen andere keuzes gemaakt.”

Momenteel zet je Voorbeeld Allochtoon op in België. Wat zijn de verschillen met Nederland?

“België is nog wat onbekend maar qua berichtgeving zie ik tot nu toe niet veel verschillen. Vlamingen schrijven vooral voor en over Vlamingen en dat geldt ook voor de Walen. Maar de Walen zijn minder bezig met de problemen rond allochtonen.”

Wat wil je met Voorbeeld Allochtoon in België bereiken?

Ten eerste willen we de Franstaligen het woord ‘allochtoon’ aanleren en laten gebruiken. Het onderscheid allochtoon en autochtoon bestaat alleen het Nederlands. Ten tweede willen we dat tegen 2030 iedereen in België zich een allochtoon noemt. We hopen met het online platform dat jongeren (meer) hun mond gaan opentrekken en voor hun eigen succes gaan vechten door het zien van allerlei mooie voorbeelden. Ten slotte willen we bepaalde thema’s in België bespreekbaar maken. Zo had de zwartepietdiscussie in België weinig effect. Dat moet veranderen.”

Jullie willen dus voorbeelden aanreiken om discriminatie te bestrijden?

“Nee, Voorbeeld Allochtoon weigert discriminatie te bestrijden! Als je discriminatie aandacht geeft, groeit het. We kiezen voor een positieve benaderingswijze.”

Komt dit project dan niet neer op een positieve discriminatie?

“Neen. Ook daar ben ik tegen, want het blijft discriminatie. Bedrijven moeten niet aankloppen omdat ze diversiteit wensen. Ze moeten kijken naar wat die mensen te bieden hebben. Kleur, naam en religie mogen geen rol spelen.”

Jullie verkopen het allochtoon zijn dan als merk?

“Zeker! Wij hebben vanaf dag één subsidies geweigerd. Niet omdat we het geld niet nodig hadden, maar omdat allochtonen vaak worden neergezet als zielig. Wij zijn helemaal niet zielig! Allochtonen zijn een toegevoegde waarde, geen goed doel. Tot nu is dat goed gelukt. Onlangs kregen we te horen dat Google partner wil zijn.”

We weigeren discriminatie te bestrijden en geloven dat wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je discriminatie aandacht geeft, groeit het.

Dit klinkt veelbelovend. Krijg je dan geen kritiek dat het vrij racistisch is om alleen met inspirerende allochtonen een platform te maken?

“Vaak, maar is dat racistisch? Wij kunnen er ook niets aan doen dat het onderscheid bestaat. Er is een groot gebrek aan een positief geluid in de berichtgeving over allochtonen. Met dit platform willen wij daar op inspelen. Waarom zou je dan een autochtoon als voorbeeld aanreiken. Een autochtoon is toch geen allochtoon? “

Moet dat onderscheid er überhaupt zijn?

“In Nederland en België staat het gebruik van het woord allochtoon de jongste jaren ter discussie. Maar waarom zou je het woord allochtoon afschaffen? Het woord is het probleem niet. Laat het onderscheid weg en noem iedereen allochtoon. Je ziet dat mensen dan in het verweer gaan. Het probleem is niet het woord allochtoon of autochtoon, maar de betekenis die het oproept. Autochtoon wordt als een superieur iets gezien. Dit gebeurt vaak onbewust en ook door allochtonen. Met dit platform draaien we de rollen om. We willen de mensen laten nadenken. We reiken tevens positieve voorbeelden van allochtonen aan. We willen dat tegen 2030 iedereen in België zich een allochtoon noemt.”

© 2015 – C.H.I.P.S. StampMedia – Sakina Elkayouhi, foto: Flore De Pauw

take down
the paywall
steun ons nu!