Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Greenpeace niet te spreken over Uplace bis

Gisterenavond keurde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace goed. Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Greenpeace betreuren het besluit van de Vlaamse regering ten zeerste. Uplace zal zorgen voor nóg meer files, luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Nu de klimaattop in Parijs van start is gegaan, is dit een volledig fout signaal.

donderdag 3 december 2015 10:34
Spread the love

Uplace verwacht acht miljoen bezoekers per jaar, waarvan het merendeel met de auto zal komen. Dat komt neer op zo’n 25.000 wagens per dag, op een van de grootste congestiepunten van het land.

Die enorme verkeersstroom is nefast voor de leefkwaliteit in de regio. “Files op de ring en sluikverkeer in de omliggende gemeenten zullen nog verder toenemen. De nu al slechte luchtkwaliteit in de regio zal verder verslechteren. Vooral het ultrafijn stof en de verzurende stikstofoxiden zijn zorgwekkend voor de gezondheid”, aldus Joost Vandenbroele van BRAL.

Het steeds toenemend autoverkeer heeft ook een grote impact op de klimaatverandering. “Voor de Vlaamse emissies is transport dé problematische sector. De goedkeuring van Uplace bis staat haaks staan op het klimaatbeleid dat we moeten voeren. Nu de klimaattop in Parijs gestart is, is dit een volledig fout signaal van de regering”, zegt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu.

Raad van State

Het vorige GRUP werd vernietigd door de Raad van State. Dat gebeurde op vraag van BBL, BRAL en Greenpeace. De Raad van State vernietigde het GRUP omdat het vooraf aanleggen van een tramlijn niet wettelijk opgelegd werd in het plan. Dat is ook met dit GRUP niet het geval. De regering liet een nieuw onderzoek uitvoeren, waaruit moest blijken dat een tramlijn niet nodig is, maar een pendelbus volstaat. Dat onderzoek werd onderuit gehaald door enkele mobiliteitsprofessoren. Toch keurde de regering het nieuwe plan goed, opnieuw zonder de verplichting tot het aanleggen van een tramlijn.

De milieuverenigingen beraden zich verder over nieuwe juridische stappen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!