Klimaatakkoord: stuur die ministers een lege doos op!

Klimaatakkoord: stuur die ministers een lege doos op!

dinsdag 27 oktober 2015 16:25
Spread the loveKlimaatdozen op weg naar de post!

Het klimaatakkoord dat dit weekend door de vier milieuministers in dit land bereikt werd, is alweer afgeschoten. Wat een klimaatakkoord moest worden, lijkt af te stevenen op een communautaire ruzie rond de verdeling van de opbrengsten ervan. vzw Climaxi roept de beleidsmensen op eindelijk concreet te worden en vraagt de bevolking om de beleidsmensen zelf te overspoelen met voorstellen. Climaxi bezorgt die voorstellen, apart verpakt in een doos, bij de verschillende ministers. Tot nu toe zijn er zo een vijfhonderd voorstellen verzameld.

Beter een akkoord dan geen akkoord, zegt men dikwijls, maar in dit geval wordt het huilen met de pet op. Men zocht zes jaar naar een overeenkomst en uiteindelijk faalt men omdat men er niet in slaagt de opbrengsten van de uitstoothandel te verdelen: Vlaanderen komt met 50 % naar huis in plaats van de verwachte 56 % én dat zint de N-VA niet. De Europese doelstellingen op het vlak van emissiereductie en hernieuwbare energie zijn sowieso al ondermaats.

Climaxi heeft het gehad met de nationale én internationale procentendiscussies en stelt dat op basis daarvan nooit een betrouwbaar klimaatakkoord zal bereikt worden. Niet in België, maar ook niet op wereldvlak. Nu al denkt men om af te stappen van bindende akkoorden en over te schakelen naar ‘engagementen’. Christina Figueres van de Verenigde Naties liet een paar weken geleden al blijken dat men allicht de limiet van 2 ° C tegen het einde van deze eeuw niet zal halen.

Een klimaatakkoord zal moeten bestaan uit concrete realisaties, denkt Climaxi. Wat voor zin heeft het om akkoorden te tekenen en grote verklaringen als het beleid in de tegenovergestelde richting gaat. Men probeert momenteel in België financieel het laken naar zich toe te halen, maar voert een economische én ecologische politiek die tegen het klimaat gericht is en zeker voor geen oplossing zal zorgen: ondertussen laat men Essers bossen kappen, breekt men het openbaar vervoer af, gaat de prioriteit naar nieuwe wegen in plaats van naar nieuwe fietspaden, gebeurt er niks tegen het groeiend aantal voedselkilometers enz…

Van de eerste driehonderd Vlamingen die Climaxi een voorstel vroeg rond klimaat, antwoordt nochtans bijna de helft dat fiets en openbaar vervoer moeten gestimuleerd worden in plaats van afgebroken en hebben tientallen het over het falend natuurbeleid in Vlaanderen.

Mensen kunnen een klimaatvoorstel opsturen naar info@climaxi.be of invullen op de website: http://www.climaxi.be/Klimaatbeleid. Wij bezorgen elk voorstel in een doos aan de ministers die bevoegd zijn voor het aangebrachte thema.

take down
the paywall
steun ons nu!