Voorstanders praktijktesten boeken eerste overwinning

Het actieplatform #praktijktestennu heeft gedurende enkele dagen de Vlaamse meerderheidspartijen bestookt met protestmails en dat heeft blijkbaar effect gehad. Op het laatste moment heeft de meerderheid in het Vlaams Parlement een amendement aanvaard dat de deur opent naar de invoering van praktijktesten door inspectiediensten. “Het derde onderzoek van Federgon (de koepel van uitzendbedrijven) toont aan dat zelfregulering niet volstaat”, zegt Hakim Benichou, woordvoerder van #praktijktestennu.

vrijdag 9 oktober 2015 16:26
Spread the love

Donderdag stemde de Commissie voor Werk van het Vlaams Parlement over de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. De voorliggende meerderheidsresolutie trok aanvankelijk enkel de kaart van sensibilisering en zelfregulering.

In een ultieme poging om het tij te keren, riep het actieplatform #praktijktestennu sympathisanten op om N-VA, Open VLD en CD&V te bestoken met een kritische mail. Dat bleef niet zonder gevolgen.

“De meerderheidspartijen hebben door de actie last-minute een amendement aanvaard in hun resolutie waarin nu wel verwezen wordt naar het rapport Eubelius”, zegt Hakim Benichou.

De Vlaamse regering had zelf juridisch advies ingewonnen van het advocatenbureau Eubelius over het gebruik van praktijktesten.

Uit dit juridisch advies bleek dat praktijktesten uitgevoerd door inspectiediensten op een perfect legale manier ingezet kunnen worden in de strijd tegen discriminatie, op voorwaarde dat hiervoor een decretaal kader voorhanden is.

“De toevoeging in de meerderheidsresolutie maakt een verdere decretale uitwerking dan ook mogelijk en we zullen er voor ijveren dat die er ook effectief komt”, aldus Benichou.

Federgon en zelfregularisatie

De mailcampagne wordt daarom opgeschort, maar het actieplatform zet de strijd wel verder. De resultaten van de zelfregulering bij Federgon, de koepel van uitzendbedrijven, sterkt hun overtuiging, zo klinkt het.

“In eerdere hoorzittingen in het Vlaams parlement beloofde Federgon dat uitzendkantoren hun kwaliteitslabel kunnen verliezen wanneer ze volharden in het stellen van discriminerend gedrag. Na drie ‘waves’ van mystery calling op vijf jaar tijd is geen enkel kwaliteitslabel afgenomen ondanks discriminerend gedrag van minstens 1 op 5 kantoren. De ‘sanctie’ die Federgon beloofde op te leggen aan haar discriminerende leden blijft achterwege en minder dan de helft van de erkende uitzendbedrijven werd getest.”, schrijft Benichou.

Bovendien stelde de directeur van Federgon in de Commissie dat de resultaten van hun mystery calling nooit aan de bevoegde overheidsinspectie worden overgemaakt uit vrees om de helft van hun betalende leden te verliezen. “Zelfregulering kan een handhavingsbeleid door de overheid dus niet vervangen,” zegt Jihad Van Puymbroeck van het actieplatform.

Na jaren van zelfregulering gaat één op vijf uitzendkantoren met een kwaliteitslabel nog altijd ongestoord in op vragen om te discrimineren.

De socialistische vakbond Algemene Centrale reageerde ook al boos op die cijfers. “Het bevestigt in ieder geval onze dagelijkse vaststellingen. Terwijl deze cijfers binnenkomen vernemen we van een allochtone uitzendkracht dat hij vijf maal solliciteerde naar een uitzendopdracht onder een voor de bange blanke man vreemde naam, zonder enig resultaat. Pas toen hij een zelfde sollicitatie onder een uitdrukkelijk Vlaamse voor-  en achternaam indiende, werd hij uitgenodigd voor verdere gesprekken”, aldus de vakbond.

Ook de vakbond vraagt een onderzoek door een onafhankelijke instantie. “Mystery shopping of screening door een werkgeversorganisatie die zichzelf moet witwassen, dat neemt niemand ernstig, behalve enkele goedgelovige en volgzame mediakanalen.”

En als blijkt dat er gediscrimineerd wordt, moeten er ook sancties komen. “Bedrijven die discrimineren moeten meteen strafrechtelijk aangepakt worden. Met het verlies van een label na drie misdrijven roep je een bedrijf niet tot de orde. Een bedrijf dat de wet manifest overtreedt moet zijn erkenning verliezen. Zo werkt onze rechtsstaat toch?”, aldus de Algemene Centrale.

take down
the paywall
steun ons nu!