Opinie -

70 jaar Hiroshima en Nagasaki : hoog tijd voor een Belgisch mea culpa

Op tal van plaatsen in België zullen op 6 en 9 augustus de atoomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki herdacht worden. Aangezien het een ‘jubileumjaar’ is - de bommen vielen exact 70 jaar geleden- zal de herdenking meer aandacht krijgen in de pers. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.

donderdag 6 augustus 2015 12:34
Spread the love

Het is
goed om in herinnering te brengen dat er honderdduizenden mensen
stierven of verminkt werden bij de ontploffing van twee relatief
kleine kernbommen op twee Japanse steden. Ten gevolge van deze aanval
hadden vele duizenden slachtoffers dringend nood aan humanitaire
hulp. Alleen was 90% van het medisch personeel in Hiroshima omgekomen
bij de kernexplosie en 42 van de 45 hospitalen waren vernietigd. De
nucleaire explosies in Japan leren ons dat kernwapens geen
onderscheid maken tussen militairen en burgers, en disproportioneel
veel slachtoffers maken. Daarom ook is het gebruik ervan
onverenigbaar met het Internationaal (Humanitair) Recht en
dienen ze verboden te worden.

Dit is bovendien een goede gelegenheid om te wijzen op de Belgische betrokkenheid bij
de ontwikkeling van de kernbommen die Hiroshima en Nagasaki
vernietigden. De eerste kernbommen werden ontwikkeld door het
Manhattan Project in de VS dat in 1942 van start ging. Circa 75 % van
het uraniumerts dat men daarvoor gebruikte, werd aangeleverd door het
Belgische bedrijf Union Minière (het huidige Umicore), dat het erts
haalde uit de uraniummijn van Shinkolobwe, in het toenmalige Belgisch
Congo. De Belgische regering, de VS en Groot-Brittannië sloten in
1944 een officieel akkoord om die twee landen het alleenrecht op al
het Congolees uranium te garanderen. Ons land draagt dus een enorme
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kernbommen en
bijgevolg ook voor de honderdduizenden slachtoffers in Hiroshima en
Nagasaki. Nadien heeft ons land ook een kwalijke rol gespeeld in
atoomprogramma’s van Israël en Pakistan.

Anno
2015 is de Belgische officiële houding ten aanzien van kernwapens op
z’n minst ambigu te noemen. Enerzijds zijn we voor een
kernwapenvrije wereld. België blijft in het regeerakkoord “ijveren
voor internationale initiatieven met het oog op een verbod of
minstens een betere controle op wapensystemen met een willekeurig
bereik en/of een buitensporig effect op burgers.”
Maar in de
praktijk liggen er in ons land nog steeds 20 Amerikaanse kernbommen
die elk meer dan 10 keer zo sterk zijn als de bom die Hiroshima
vernietigde. Bovendien heeft onze regering beslist om nieuwe
gevechtsvliegtuigen aan te kopen die in staat zijn om deze kernbommen
te droppen. De regering heeft tot nu toe immers niet gecommuniceerd
dat het afziet van deze nucleaire capaciteit.

Het wordt hoog tijd dat België klaarheid schept: zijn we nu voor een
kernwapenvrije wereld of niet?

Het maatschappelijk draagvlak voor een kernwapenvrije wereld is in
ieder geval groot in België, net zoals in de rest van de wereld. 61%
van de Belgen vindt dat ‘de kernwapens uit de militaire
luchtmachtbasis van Kleine Brogel verwijderd moeten worden’. En
zowel op Vlaams als op Federaal niveau werden in april 2015 nog
parlementaire resoluties aangenomen, onderschreven door alle
democratische partijen van meerderheid en oppositie, die oproepen om
de kernwapens uit ons land te verwijderen.

Wereldwijd ondertekenden de afgelopen maanden 113 van de 195 erkende
VN-lidstaten de zogenaamde ‘Humanitaire Belofte’, teneinde
multilaterale onderhandelingen op te starten rond een internationaal
verbod op kernwapens. België weigert bizar genoeg de ‘Humanitaire
Belofte’ te steunen. Een ondertekening van België zou nochtans dé
opportuniteit zijn voor ons land om de doelstellingen geformuleerd in
het eigen regeerakkoord in de praktijk te brengen.

Het is hoog tijd voor een dubbele Belgische mea culpa: een ten
aanzien van de slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki en een voor het
actief blokkeren van het proces naar een internationaal
kernwapenverbod. Shame on you Belgium!

Pieter
Teirlinck, Vrede vzw

Annemarie
Gielen, Pax Christi

Samuel
Legros, Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la
Démocratie (CNAPD)

Eloi
Glorieux, Greenpeace Belgium

Tom
Sauer, hoogleraar Internationale Politiek
aan de Universiteit Antwerpen

Herdenkingen nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki:

9/8,
Gent – Hiroshima/Nagasaki herdenking met klassieke muziek (21u,
Sint-Niklaaskerk) en lantaarntjes op het water (22u, Korenlei Gent).

https://www.facebook.com/events/1618614515086135/

8/8, Leuven, Hiroshima/Nagasaki herdenking met een stille wake (15u,
grote Markt), klassieke muziek (19u, Sint-Michielskerk) en lantaarntjes
op het water (22u, De Dijle)

www.paxchristi.be/2015/07/hiroshimaherdenkingen-in-oostende-en-leuven

take down
the paywall
steun ons nu!