Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dit jaar werd er een aantal resoluties voorgesteld die tot doel hebben het kernontwapeningsproces opnieuw te lanceren. De laatste herzieningsconferentie (mei 2015) van het Non-Proliferatie Verdrag mislukte immers en de kernwapenstaten moderniseren in een sneltempo hun kernwapenarsenaal. Het kerno...

Het is goed om in herinnering te brengen dat er honderdduizenden mensen stierven of verminkt werden bij de ontploffing van twee relatief kleine kernbommen op twee Japanse steden. Ten gevolge van deze aanval hadden vele duizenden slachtoffers dringend nood aan humanitaire hulp. Alleen...

Wat werd er afgesproken? In grote lijnen komt het akkoord erop neer dat de internationale economische en financiële sancties tegen Iran (VN, EU, VS) op termijn uitdoven als Iran het akkoord uitvoert dat bestaat uit (1) een streng internationaal controleregime op de nucleaire instal...

Het Westen verdenkt Iran er al jarenlang van zijn civiel nucleair programma te misbruiken om kernwapens te produceren. Iran blijft al even lang volhouden dat zijn atoomprogramma uitsluitend civiele doeleinden dient (de opwekking van energie). De crisis bereikte een hoogtepunt in 201...

Serco kreeg in maart 2012 een lening van in totaal 1,16 miljard dollar bij een consortium van 16 banken, waaronder KBC Bank. Serco bezit een derde van de aandelen van de joint-venture AWE-ML die het British Atomic Weapons Establishment (BAWE) uitbaat. De andere aandeelhouders zijn J...

Dat wil concreet zeggen dat een zeer groot deel van de fossiele brandstoffen niet meer opgestookt zouden mogen worden. Olie-, gas- en steenkoolbedrijven (de koolstofindustrie) zouden hun voorraden bijgevolg in de grond moeten laten zitten, wat de miljardeninvesteringen in deze sector...

De Belgische regering kan dus eindelijk zonder probleem expliciet te kennen geven dat we van die kernbommen af willen. In dit tijdschrift en op onze website kon u al tal van analyses vinden over kernbewapening en de houding van onze regering hierin. Maar het is ook interessant om een...

Peak oil is het moment waarop een piek wordt bereikt in de mondiale olie-extractie, waarna de productiegraad terminaal zal verminderen. Volgens Maugeri zit er echter helemaal geen oliecrisis aan te komen, integendeel. Volgens zijn schattingen kan de globale olieproductie gemakkelijk ...

De VS vernoemt Iran expliciet als een van de twee hoofdredenen om een rakettenschild te bouwen. Iran zou werken aan langeafstandsraketten en een kernwapenprogramma. In haar Nieuw Strategisch Concept (2010) schuift de NAVO de ontwikkeling van ballistische raketten en de verspreiding v...

John Pilger is oorlogsjournalist, documentairemaker en auteur van tal van boeken. Hij is afkomstig uit Australië en werkt in Groot-Brittannië. Oorlogsverslaggeving bracht hem o.a. naar de oorlogen van Vietnam, Oost-Timor, Palestina. In zijn nieuwste documentaire houdt hij de grote m...

Load More