Deze verkeerswisselaar wordt onder de grond gestopt in twee verdiepingen, met daar bovenop een grootse parkheuvel

Vier redenen om Ringland te steunen

Ringland pleit er al lang voor om de Antwerpse ring te overkappen. Na een erg succesvolle campagne vorig jaar, komt Ringland nu naar buiten met de resultaten van vier studies die door crowdfunding gefinancierd werden. Een overzicht van de resultaten.

dinsdag 28 april 2015 16:40
Spread the love

1. Ja, Ringland is
betaalbaar

Een overkapping van de ring, is dat wel betaalbaar?
Het is vermoedelijk de vaakst gehoorde tegenwerping als het over
Ringland gaat. Maar als je ze nogmaals hoort, kan je er nu ook op
antwoorden: ja, Ringland is betaalbaar. 

In een studie gemaakt
door Idea Consult werden de verwachte kosten naast de verwachte
opbrengsten gelegd. Ringland realiseren kost 3,1 miljard euro. In
deze prijs werd een overkapping van twaalf tot vijftien kilometer
meegerekend, het aanbrengen van ondergrondse knooppunten en een
dakopbouw met een gronddekking van 1,5 meter.

Naast de directe
kosten voor de bouw van het project zijn er de onderhoudskosten.
Die zouden neerkomen op 2,5 miljard euro gespreid over dertig jaar. Dat
brengt de totale kostprijs op 5,6 miljard euro.

Tegenover de 5,6
miljard euro kosten staan 7,1 miljard euro inkomsten. Ringland ziet
twee grote inkomstenbronnen: de ontwikkeling van vastgoed en de
introductie van rekeningrijden. Wie de stadsregio binnenrijdt betaalt
twee euro, voor vrachtwagens loopt dat op tot vier euro.

Een dergelijk
systeem van rekeningrijden, dat vergelijkbaar is met The London
Congestion Plan, kan de investeringskost voor 90% dekken. De overige
10% kan gehaald worden uit de verkoop van vastgoed die langsheen de
nieuwe ontwikkelde gebieden komen. 

2. Ringland betekent
een aanzienlijke verbetering voor de mobiliteit in en rond
Antwerpen

Hét argument voor de Oosterweelverbinding: een
betere mobiliteit. Maar uit een studie gemaakt door Vectris blijkt nu
dat Ringland meer bijdraagt tot het oplossen van het
mobiliteitsprobleem dan Oosterweel. Ringland kan namelijk op het
drukste stuk van de Ring, tussen de E19 en de E43/E313 tot 50% meer
capaciteit bieden.

Ringland schept ook meer ruimte voor het
openbaar vervoer. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een lightrail over het
Ringspoor en een Singeltram op Ringland. Zo draagt Ringland een
steentje bij tot een algemene switch naar zacht verkeer (fiets en
openbaar vervoer) in de regio Antwerpen.

3. Met Ringland komt
er een nieuwe, groene stad

Door de Ring te overkappen,
ontstaat een heel nieuw stedelijk gebied. Dit gebied kan voor 80%
procent groene ruimte worden. Dat betekent plaats voor extra parken,
volkstuintjes, recreatiegebieden en sportfaciliteiten.

Rond de
stations die nabij de Ring liggen is er plaats voor nieuwe
stadsontwikkelingen. Ringland schat dat er door de overkapping van de
Ring meer dan 15.000 nieuwe woningen ingeplant kunnen worden. Ook dit
is een ecologisch pluspunt, want het betekent minder woon- en
werkverkeer.

4. Last but not
least
: Ringland verbetert de luchtkwaliteit

De door Ringland
bestelde studie van VITO toont het duidelijk aan: voor 350.000
Antwerpenaren gaat de luchtkwaliteit er drastisch op vooruit als
Ringland er komt. Die verbetering van de luchtkwaliteit draagt bij
een reductie van 21 overlijdens per jaar. Voor kinderen die naar
scholen gaan die gelegen zijn in de nabijheid van de Ring zal de
longfunctie er op vooruitgaan.

Hoe Ringland de uitstoot
precies wil verminderen? Door filters te installeren bij de grote
tunnelmonden (waar de vervuiling zich concentreert) en door die
tunnelmonden ver buiten bewoond gebied te plaatsen. 

Ook geluidsoverlast
zal verminderen door de komst van Ringland, terwijl de parken boven op
de overkapte Ring bijdragen tot een algemeen welbevinden en een
betere volksgezondheid. Ook dit draagt bij tot minder
maatschappelijke kosten. Er kan immers bespaard worden op
gezondheidszorg.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!