India is thuisland voor een vierde van alle arme mensen op aarde (Neeta Lal/IPS)

Groei India leidt te weinig tot sociale vooruitgang

India is één van de snelst groeiende economieën ter wereld, maar scoort nog steeds ondermaats op gebied van sociale ontwikkeling.

dinsdag 17 februari 2015 15:39
Spread the love

Eind
2015 lopen de VN-Millenniumdoelstellingen (MDGs) af, inspanningen die erop waren gericht om armoede de wereld uit te helpen. Ze zullen
vervangen worden door nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs).
India telt een zesde van de wereldbevolking en zal dus in grote mate
de wereldwijde evolutie bepalen in de periode na 2015.

In
het VN-rapport India and the MDGs worden
de inspanningen van India geloofd omdat het in de afgelopen vijftien jaar
het aantal armen op zijn grondgebied heeft gehalveerd, tot 270 miljoen
vandaag.

Ook
is het land goed op weg om de doelstelling van gender-gelijkheid in
het onderwijs te halen tegen het einde van 2015. Met het verbeteren
van de positie van Indiase vrouwen is het slechter gesteld. “Het
aandeel van vrouwen met een behoorlijke baan buiten de
landbouwsector, blijft laag. In het parlement zijn vrouwen
ondervertegenwoordigd”, zo staat in het rapport te lezen.

“De
klemtoon moet blijven liggen op zowel economische groei als op sociale
uitgaven”, luidt de aanbeveling van de VN. De huidige nieuwe
hindoenationalistische regering heeft echter al fel besnoeid op de
uitgaven in de sociale sector.

Industriële
groei

Economen
menen dat India zijn economische groei moet afwegen tegen zijn
inspanningen voor armoedebestrijding, want armoede kan de vooruitgang
van een hoog bruto binnenlands product (bbp) tenietdoen. “Armoedebestrijding moet ook na 2015 centraal staan op de
ontwikkelingsagenda”, verklaart Parvati Singhal, econoom en
hoogleraar aan de Jawaharlal Nehru-universiteit in Delhi.

“Een
belangrijke reden voor de aanhoudende armoede in India is de
ondermaatse industriële groei”, zegt Singhal. “We hebben
robuuste groei nodig in de industriële sector om werkgelegenheid te
creëren, de armoede te verminderen en de lonen permanent te laten
stijgen. Een hoger inkomen als gevolg van groei blijft het beste
middel tegen armoede.”

Hoewel
India als derde grootste economie van Azië vooruitgang boekt op het
gebied van armoedebestrijding, is de malaise ironisch genoeg
zichtbaarder geworden. Dakloze bouwvakkers, bedelaars en
kindarbeiders zijn de keerzijde van de welvarende grootsteden in
India.

Cijfers
van de VN tonen aan dat 93 miljoen mensen in India in sloppenwijken
leven. In de hoofdstad New Delhi is dat de helft van de bevolking. In
de metropool Mumbai, met 19 miljoen inwoners, wonen 9 miljoen mensen
in krottenwijken, in vergelijking met 6 miljoen amper tien jaar
geleden.

Kindersterfte

Daarnaast
blijft de Indiase volksgezondheid achter, vooral op het vlak van
kindersterfte en gezondheid van de moeder. Volgens de Wereldbank is
India goed voor 21 procent van alle dode kinderen onder de vijf jaar
in de wereld. De moedersterfte bedraagt 190 op 100.000 levend geboren
kinderen. In eveneens zeer arme landen als Ecuador en Guatemala is
dat respectievelijk 87 en 140 per 100.000.

Activisten
pleiten daarom voor grotere investeringen in de gezondheidszorg.
India spendeert vandaag amper 1 procent van het bbp aan gezondheid,
de helft van buurland China. Rusland en Brazilië, twee andere
BRICS1-landen,
reserveren zelfs 3,5 procent van hun bbp voor gezondheidszorg.

“Een
focus op duurzame, inclusieve en gebalanceerde groei is cruciaal voor
armoedebestrijding”, zegt Ranjana Kumari, directeur van de ngo
Centre for Social Research in Delhi. “Er is een ongelijke
verdeling van de rijkdom in India. Het geld is in handen van enkele
mensen, terwijl de massa ploetert om twee maaltijden op een dag te
hebben. Deze ongelijkheid moet aangepakt worden. Er is geen conflict
tussen groei van sociale rechtvaardigheid en bbp-groei: ze moeten
beide in tandem werken, dat is de sleutel tot succes.”

Op
de presentatie van het VN-rapport hield ondersecretaris-generaal
Shamshad Akhtar een pleidooi voor een nieuwe groene revolutie, die
kan helpen om de honger te bestrijden – niet alleen in India maar
in heel Zuid-Azië. Met 8 procent van de Indiase bevolking die in de
landbouw werkt, is duurzame ontwikkeling onmogelijk zolang de Indiase
boeren niet uit de armoede worden getild, werpen onderzoekers op.

Bron: Millennium
Development Goals: A Mixed Report Card for India

1 BRICS:
de economische samenwerking van Brazilië, Rusland, India, China en
Zuid-Afrika

take down
the paywall
steun ons nu!