Vuurwerk op nieuwjaarsnacht in Tienen (opgewektienen.be)

Vuurwerk nieuwjaar leidt tot smogpieken

De grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken, leidde tot een hogere concentratie van fijn stof in de lucht. De Nederlandse overheid raadde mensen met longproblemen aan om binnen te blijven en geen inspanningen te doen, de Vlaamse overheid vindt dat het meevalt.

vrijdag 2 januari 2015 18:07
Spread the love

Nederland

Het
Nederlandse Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RVM) had al
gewaarschuwd voor een uitstootpiek rond de jaarwisseling en die is er
ook gekomen: vooral in stedelijke gebieden in Nederland waren de
fijnstofconcentraties in de eerste uren na middernacht sterk
verhoogd. In Utrecht werd zelfs een gemiddelde uurconcentratie
van1713 microgram fijn stof per kubieke meter lucht gemeten.

Volgens
het RVM kan die verhoogde concentratie fijn stof in de lucht bovenop
bestaande vervuiling leiden tot een toename van luchtwegklachten,
zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. “Vooral mensen
met longaandoeningen, zoals astma, chronisch longlijden en (meestal
oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen last ondervinden”,
stelt het instituut. “Men kan klachten voorkomen of verminderen
door binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen.”

Vlaanderen

Ook
in Vlaanderen is de invloed van het vuurwerk zichtbaar in de
metingen. “Met de jaarwisseling stellen we elke keer na
middernacht hogere concentraties fijn stof vast”, zegt Katrien
Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “Je ziet heel goed
wanneer het vuurwerk begint.”

Die
piek in de metingen is wel erg lokaal en blijft ook in de tijd
beperkt. “De concentratie daalt ook weer snel, afhankelijk van
bijvoorbeeld de wind of neerslag”, zegt Smet. “Omdat er ‘s
nachts relatief weinig activiteit is, is de piek ook niet zichtbaar
in de daggemiddelden en worden dus ook geen drempels overschreden.”

Azië

Dat
is in sommige Aziatische landen, die vaak al met sterke
luchtverontreiniging te kampen hebben, wel anders. In de Filipijnse
hoofdstad Manila piekte de luchtverontreiniging kort na middernacht
dertien keer boven de drempel die veilig wordt geacht door de
VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De
vervuiling met fijn stof lag tijdens de piek meer dan 4.000 procent
hoger dan op hetzelfde uur een dag eerder op 31 december en de
hoogste waarden werden gemeten in wijken met veel bewoning, precies
de plekken waar vuurwerk wordt afgestoken.

ChinaSmog in Beijing op 28 februari 2013 (WikiMedia Commons)

De
historische bakermat van het vuurwerk, lijdt zelfs zo zwaar onder
luchtvervuiling dat Peking af wil van de traditionele vuurwerkgekte
tijdens het Chinese nieuwjaar, dat daar op 19 februari 2015 valt.
Verschillende stadsbesturen schaften ook het officiële vuurwerk af
en de verkoop aan burgers werd aan banden gelegd.

In
november 2014, tijdens een vuurwerkshow ter gelegenheid van de top
van de Asia-Pacific Economic Cooperation, experimenteerde Peking met
milieuvriendelijker vuurwerk. Zo bevatten de pijlen geen zware
metalen of schadelijke chemicaliën meer, werd er minder zwavel
gebruikt en werd de duur van de voorstelling ingekort.

Fijnstofpiek
door vuurwerk in Eindhoven (video)

Vuurwerk
doet fijn stof pieken

Chinezen
schieten minder vuurwerk af wegens smog

Meer
fijnstof door vuurwerk, mede vanwege droge jaarwisseling

take down
the paywall
steun ons nu!