Het verschil tussen een commerciële en een sociale vakbond, vraagt u?

Het verschil tussen een commerciële en een sociale vakbond, vraagt u?

maandag 24 november 2014 23:19
Spread the love

De advertentie van de commerciële vakbond Voka in HBVL met het kinderhand geschreven dankwoord aan de mama’s en papa’s die niet gestaakt hebben, is niet alleen platvloers maar ook kwetsend.

Stakende (groot)ouders zijn dus niet bezig met de toekomst van hun (klein)kinderen!?

Zijn zij het die een vette belastingvrije spaarrekening in Luxemburg en/of de Kaaimaneilanden hebben?  Of creëren ze sociale dumping voor persoonlijke verrijking? Willen ze geen belastingen betalen voor het gezamenlijke welzijn in onze samenleving? Of dreigen ze naar lageloonlanden te gaan wanneer sociale correcties opgelegd worden?

Lageloonlanden waar kinderen –  net als hun ouders –  een trieste  toekomst tegemoet gaan, waar zelfs kinderarbeid oogluikend wordt toegestaan.

De commerciële vakbond Voka en aanverwanten zouden beter werk maken van een internationale aanpak van sociale dumping. Ze moeten de mondiale multinationals daadkrachtig confronteren met ethisch ondernemen in plaats van stakende (groot)ouders een schuldgevoel op te dringen.

Maar dat is het nu juist, we horen ze daar niet over want ze frequenteren dezelfde exclusieve recepties en diners. Ook zij hebben immers een achterban. De arbeiders in lageloonlanden zijn niet hun stakeholders.

Er zijn werknemers die vandaag niet gestaakt hebben. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze hun correcte werkgever willen steunen die het moeilijk heeft met de harde en oneerlijke concurrentie van bedrijven die sociale dumping zonder enige vorm van gêne uitbuiten. Moderne slavernij is immers aanvaardbaar geworden in onze slapende maatschappij. 

Wat doen Voka en Co. voor de correcte ondernemer? Voka pleit voor socio-economische aanpassingen in dit land om de concurrentie van sociale dumping te counteren.  Ze pakken sociale dumping dus niet aan, ze eisen maatregelen om de concurrentie met sociale dumping aan te gaan. En hoe kan men dergelijk concurrentie aangaan, denkt u? Door onze sociale verworvenheden af te bouwen tiens. Sociale verworvenheden die in de lageloonlanden eigenlijk ook de norm zouden moeten zijn. Of is dat een te-ver-van-mijn-bed-show geworden?

Net dat is het verschil tussen een commerciële en een sociale vakbond. Wij steunen de correcte ondernemers door in de lageloonlanden de (verboden) vakbonden logistiek en kennisgericht te ondersteunen in hun strijd tegen sociale dumping en kinderarbeid. De commerciële vakbonden daarentegen doen aan struisvogelpolitiek. De pleitbezorgers van het neoliberalisme sluiten hun ogen voor de minder hippe randfenomenen ervan.

Alle kinderen moeten de kans krijgen om een dankwoord te schrijven voor hun mama’s en papa’s. En dat leren ze op school, niet in een fabriek.

Kinderen – en hun ouders –  mogen in lageloonlanden zelfs niet eens staken. Verdomme!

take down
the paywall
steun ons nu!