Verzilting maakt de bodem onvruchtbaar (foto UNU)

Elke dag 2000 hectare landbouwgrond verloren door verzilting

De voorbije twintig jaar gaat dagelijks 2000 hectare landbouwgrond verloren door verzilting, volgens de VN. Dat verloren areaal is goed voor een vijfde van al het geïrrigeerde landbouwgebied ter wereld. Dit kost de wereldeconomie jaarlijks 21 miljard euro aan verloren gewassen.

donderdag 30 oktober 2014 11:50
Spread the love

Verzilting
(het ‘zouter’ worden van water) van landbouwgrond komt voor wanneer
irrigatie gebeurt zonder adequate drainage. Daardoor stijgt de concentratie van residuële
zouten in de bodem gestaag tot landbouw onmogelijk wordt.

Onderzoekers
registreerden het fenomeen van verzilting in 75 landen overal ter
wereld. Het getroffen areaal bedraagt zo’n 62 miljoen hectare, een
gebied ter grootte van Frankrijk, een toename met 17 miljoen hectare
sinds de jaren 1990.

Wereldbevolking

“Om
de wereldbevolking te voeden – naar verwachting 9 miljard mensen
tegen 2050 – hebben we al het land nodig”, zegt Manzoor Qadir,
hoofdauteur van de studie door de UN University. “We kunnen het
ons niet permitteren om het getroffen areaal verloren te laten gaan.”

Volgens
de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO zal de wereld tegen 2050 de
helft meer graan moeten produceren om de vele monden te voeden. “Elke
week verliest de wereld echter een landbouwareaal ter grootte van
Manhattan (8.746 hectare) aan verzilting”, zegt Zafar Adeel,
directeur van het Institute for Water, Environment and Health (Instituut voor Water, Milieu en Gezondheid) van de
VN.

“In
een groot deel van de getroffen gebieden zijn investeringen gedaan in
irrigatie en drainage, maar de infrastructuur wordt niet goed beheerd
of onderhouden. Inspanningen om die gebieden weer op volle capaciteit
te krijgen zijn essentieel naarmate de wereldbevolking en de behoefte
aan voedsel groeit, met name in de ontwikkelingslanden.”

Ook
in het Westen

De
ergst getroffen gebieden bevinden zich onder meer rond het Aralmeer
in Centraal-Azië, de Gangesvallei in India, de Indusvallei in
Pakistan en de Gele Rivier in China. Ook westerse landen zoals de VS
en Australië kampen met verzilting. In de VS wordt het jaarlijkse
economische verlies op 595 miljoen euro geschat.

Verschillende
methoden om het areaal erbovenop te helpen hebben hun effectiviteit
al bewezen, zoals de aanplanting van bomen, het kweken van
zoutbestendige gewassen of het graven van diepe drainagegreppels rond
aangetaste velden om ze te isoleren. Hoe dan ook, zeggen de auteurs
van het rapport, zijn de ingrepen
economisch veel goedkoper dan het verlies dat wordt geleden door het
land verder te laten verzilten.

World
Losing 2,000 Hectares of Farm Soil Daily to Salt-Induced Degradation

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!