Gwendolyn

Gwendolyn

donderdag 23 oktober 2014 06:39
Spread the love

Alzo sprak Jean-Pierre
Goossens, de voorzitter van de Vlaamse socialistische spoorbond,
gisteren: “De regering van premier
Charles Michel (MR) oefent ‘intellectueel geweld’ uit door zonder overleg
hervormingen aan te kondigen. Dat kan nu eenmaal fysieke agressie uitlokken. Mensen
worden boos als zaken worden ingevoerd zonder overleg.

Ik zou het nog wat ruimer
willen zien. Als de diverse regeringen in Vlaanderen en België iedereen laten
bijdragen tot de zogenaamde saneringsinspanning behalve zij die écht over poen
beschikken, dan gaat het, noch min noch meer, om ‘structureel geweld’ (tegen
bepaalde sociale segmenten). Hoe poeslief Gwendolyn Rutten zich gisteren in de
studio van Terzake ook opstelde, zich verschuilend achter het flauwe ‘we zijn
democratisch verkozen, en moeten de richting aangeven, maar we reiken de hand
naar de sociale partners’. Nou, da’s dan toch maar een klef handje voorlopig. Ook
al is er misschien een democratische meerderheid voor dit structurele geweld,
het blijft wat het is.

Mensen zouden allicht kunnen
accepteren dat ze een bijdrage moeten leveren (inclusief een gecorrigeerde
indexsprong), als ze het gevoel hadden dat de sterkste schouders ook de
zwaarste lasten zouden dragen. Quod non. De financiële Maggie’s onder ons
lijken er nog een stuk rijker op te zullen worden – misschien moet Tom Van de
Weghe daar maar eens een tweet over versturen (weten ze in de VS ook wel wat
van).  

Bij sommige mensen slaan dan de
stoppen door en leidt dat tot fysieke agressie – dat akkefietje aan het MR-gebouw was slechts een voorbode van wat komen gaat, vrees ik. Daar spreken we
dan schande over,  Gwendolyn op kop.

Structureel geweld deed zich de
afgelopen jaren ook en misschien vooral op Europees niveau voor, en de
Commissie Juncker lijkt te beseffen dat het vijf voor twaalf is op dat gebied.
Of het gaat om de ‘laatste kans’ om de EU een meer sociaal gelaat te geven voor
ze implodeert, dat weet ik niet. Misschien. Wat ik zeker weet, is dat het qua structureel
geweld uitgeoefend op de planeet al vijf na twaalf is. Ook daar zitten we in de
jaren van de waarheid, met de conferentie in Parijs volgend jaar als exponent.

Maar daar heb ik Gwendolyn
gisteren niet over gehoord. Wel hoe onbetamelijk het is om stenen te gooien
naar ruiten. ‘Ook ik heb ooit een
baaldag, maar nog nooit heb ik de behoefte gevoeld om dan een steen op te
pakken en iemand anders schade te berokkenen
“.

Tja.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!