Voor wie geen interesse heeft in politiek…

Voor wie geen interesse heeft in politiek…

maandag 13 oktober 2014 15:17
Spread the love

Ik ben ook niet geïnteresseerd in politiek. Als ik een politieker hoor spreken stoor ik me enkel aan de vage, nietszeggende woordenschat en als er een politicoloog zijn analyse komt geven val ik meestal in slaap. Ik lees nog liever mijn horoscoop dan de meeste  artikels over de regeringsvorming en ik ben er nog nooit in geslaagd een volledige aflevering van Villa Politica uit te kijken. Ik ben lid van een politieke partij, ik ben bijna elke dag met politiek bezig en zo ongeveer al mijn berichten op facebook gaan over politiek maar eigenlijk interesseert politiek me geen hol. 

Als er een kind aan het verdrinken is hoef ik niet geïnteresseerd te zijn in zwemmen om het te willen redden. Als er gevechtsvliegtuigen worden gebouwd in plaats van kinderkribbes hoef ik dus ook niet geïnteresseerd te zijn in politiek om daar iets aan te willen doen. Om aan politiek te doen heb je geen interesse nodig in de parlementaire werking. Om aan politiek te doen heb je interesse in je medemens nodig. Ik doe aan politiek omdat je niet met politiek bezighouden gelijk staat aan je niet bezig houden met de mensen die de regering in onze naam zal laten doodschieten in Irak. 

Ik doe aan politiek omdat er in een samenleving problemen ontstaan die niet door het individu kunnen worden opgelost maar waarvoor samenwerking nodig is. Als ik de klimaatsverandering wil tegenhouden volstaat het niet om een spaarlamp te kopen.  De klimaatsverandering is een sociaal probleem en vraagt dus om een sociale oplossing. Om het met de woorden van Frans de Waal te zeggen: Ik doe aan politiek “omdat de krachtigste steun voor het algemeen belang komt van het verlichte eigenbelang: het besef dat we beter af zijn als we samenwerken.”

Zouden Geert Bourgeois en Charles Michel ook aan politiek doen omdat ze beseffen dat we beter af zijn als we samen werken? Zo ja, met wie willen ze dan graag samenwerken? Samenwerken, dat gaat het best onder gelijken. Wie zouden deze heren met een loon van meer dan 200.000 euro per jaar als hun gelijke beschouwen? Om samen te werken met de gewone bevolking heb je een levensstandaard nodig die minstens in de buurt komt van de gewone bevolking, want wie niet leeft zoals hij denkt gaat denken zoals hij leeft. 

Met samenwerken bedoel ik samen werken aan een betere samenleving. Voor mij is dat een samenleving waar mens en milieu centraal staan en niet de winst, want waar winst het haalt van waarde, wordt verlies de regel. En dat verlies is enorm tastbaar. Het is het verlies aan schone lucht en natuur. Het is het verlies aan mensenlevens in oorlogsgebied. Het is het verlies aan vrijheid en gelijkheid voor gekoloniseerde Palestijnen. Het is het verlies van vrije tijd, pensioenen, verenigingsleven en alle activiteiten die geen ‘economische meerwaarde’ hebben. Omdat we dat verlies moeten terugwinnen wordt het dringend tijd dat we in elkaar gaan geloven in plaats van de markt van concurrentie en ongelijkheid.

Willen we samen de samenleving veranderen, dan moeten we de sleutelsectoren van die samenleving onder democratische controle brengen. We hebben nood aan een bank onder democratische controle die investeert in sociale  projecten in plaats van wapenhandel en speculatie. We hebben nood aan een energiebedrijf onder democratische controle dat investeert in groene energie in plaats van kerncentrales en steenkoolcentrales. Die democratisering en rationalisering van de economie is echt broodnodig. Vandaag  besteden we wereldwijd meer dan 7 keer meer geld aan bewapening dan aan basisbehoeftes als drinkbaar water en onderwijs. Wapens zijn winstgevender dan voedsel, dat is hoe een vrije markt zijn keuzes maakt. Om tegen die logica in te gaan hebben we echt nood aan een economie die gericht is op het vervullen van de behoeften van de bevolking in plaats van de markt, een economie op mensenmaat.

Om aan de noden van de bevolking te voldoen hebben we ook nood aan de gigantische winsten die multinationals maken om te investeren in de samenleving.  Aan de basis van elk product ligt een maatschappelijk proces. Zonder scholing, gezondheidszorg, kinderopvang,… is het onmogelijk om arbeidskrachten te vinden die een product kunnen maken. Het is daarom niet meer dan logisch dat die winsten ook deels moet terugvloeien naar die scholing, gezondheidszorg,kinderopvang,… met andere woorden de samenleving. Want er is in België meer als genoeg geld. De families De Spoelberch, De Mévius en Vandamme hebben een vermogen dat precies evenveel is als het totale budget van de ziekteverzekering in 2012. Het behoort w tot de mogelijkheden van onze overheden deze rijkdom te activeren. Dat de inkomsten van gewone gezinnen nauwlettend in de gaten worden gehouden terwijl er zelfs niet de intentie is om een vermogenskadaster te maken is een politieke keuze.

We vergeten het soms maar dat is waar politiek in essentie over gaat: keuzes en prioriteiten. Als het hoofdstuk over ‘sociale fraude’ in het regeerakkoord verschillende pagina’s telt en er aan de fiscale fraude die veel omvangrijker is slechts 1  zin wordt gewijd is dat niet het gevolg van economische wetmatigheden. Het is een duidelijke keuze om de zwaksten te viseren en de sterksten te beschermen. Als  in bombardementen in Irak geïnvesteerd kan worden maar het budget voor ontwikkelingshulp  krimpt zegt dat veel over welke prioriteiten met stelt . Als in volle crisis het aantal miljonairs blijft stijgen maar de kosten van de crisis betaald moeten worden door de gezinnen is dat een duidelijke keuze. Als winstgevende bedrijven via subsidies de grootste steuntrekkers van het land worden maar er gesneden wordt in de wachtuitkeringen voor jongeren is dat een duidelijke indicatie voor wie de regering kiest. Als er een enorme jeugdwerkloosheid heerst is het optrekken van de pensioenleeftijd geen evidentie. Het is een duidelijke keuze, en het is de foute keuze. De keuze om 4 miljard vrij te maken voor gevechtsvliegtuigen die kernwapens kunnen vervoeren is ook foute keuze, en is net als de keuze om te gaan bombarderen in Irak een criminele keuze.

Hoe arrogant kan je zijn als je denkt dat je de chaos die ontstaan is omdat je volkeren tientallen jaren hebt gekoloniseerd,onderdrukt en uitgebuit zal worden opgelost door ze te bombarderen. Hoe arrogant kan je zijn als je beweert dat als diezelfde mensen naar jouw land vluchten ze naar hier komen om van ons te profiteren en ze daarom te bestempelen als illegaal. Deze praktijken en de voortdurende uitbuiting van deze volkeren zijn net zo crimineel als ze dat waren in de tijd van het kolonialisme. De oorlogsherdenkingen die enkel de strijd van de Vlamingen achter de Yzer belichten terwijl de grote aantallen jonge mensen uit de kolonies die voor onze vrijheid de dood werden ingestuurd geen aandacht krijgen zijn even crimineel als de propaganda die aan de oorlog vooraf ging. De handelsrelaties met Israël zijn even crimineel als die met Zuid-Afrika in de tijd van de apartheid.

Het is vreemd dat men de misdaden uit het verleden ondubbelzinnig kan veroordelen, maar men de misdaden van vandaag zelden erkent. Het is nochtans de strijd voor rechtvaardigheid die de oude misdaden heeft kunnen teniet doen en het is ook vandaag alleen door die strijd te voeren dat we misdaden van vandaag kunnen doen verdwijnen. De instandhouding van ongelijkheid (zowel internationaal als in ons eigen land) is een keuze en een hele foute. Tel daar de heropening van de oudste kerncentrales in Europa, het totale gebrek aan aandacht voor milieubescherming en de grote investeringen in oorlog bij en je zou stilaan moeten begrijpen dat een protestparade absoluut geen radicaal middel is om de keuzes voor wapens,ongelijkheid en vervuiling aan te klagen. Zeker als je weet dat we met het cactusplan van de pvda een (al bij al braaf en gematigd) alternatief naar voor schuiven. Ik zie jullie allemaal deze zondag op de super sociale protestparade aan het station van Brussel-Noord om 14 uur. Voor wie niet overtuigd is om zijn stem te laten horen rest mij nog één vraag: Als je nu niet op straat komt, wanneer dan wel? 

take down
the paywall
steun ons nu!