De westelijke zwarte neushoorn werd op 7 juli 2006 als totaal uitgestorven verklaard. (foto Wikipedia)

Mens zet nieuwe uitstervingsgolf in gang

Sinds de komst van de mens sterven diersoorten duizend keer sneller uit dan voorheen. Tot die onthutsende vaststelling komen Amerikaanse wetenschappers. De mens zet een uitstervingsgolf in gang die vergelijkbaar is met die van de dinosauriërs, waarschuwen ze.

dinsdag 9 september 2014 15:41
Spread the love

Biologen luiden al
lang de alarmbel over het snel verdwijnen van diersoorten, maar de cijfers
worden pas echt indrukwekkend bij een vergelijking met de periode vóór de
komst van de mens.

Er sterven nu naar schatting duizend maal meer diersoorten
dan in de zestig miljoen jaar voor de komst van de mens, stellen de
wetenschappers.

Tot nog toe werd aangenomen dat het
“normale afsterven” van diersoorten – zonder invloed van de mens – 1 op
een miljoen diersoorten per jaar bedroeg voor de komst van de mens. In de
nieuwe studie in Conservation Biology komen de wetenschappers van de Duke
University tot een veel lager cijfer: 0,1 per miljoen diersoorten.

Over
het huidige afsterven van diersoorten is veel bekend, maar het was tot nog
toe moeilijk om de periode voor de komst van de mens te onderzoeken. Dankzij
genetica zijn wetenschappers nu niet langer enkel aangewezen op fossielen,
maar kunnen ze met gedetailleerd DNA-onderzoek de evolutie en het afsterven
van soorten in kaart brengen.

Zo kwamen ze tot 0,1 dier- en
plantensoorten per miljoen per jaar, een cijfer dat in schril contrast staat
met de huidige, harde cijfers van verdwijnende dier- en plantensoorten: 100
per miljoen soorten per jaar, of duizend keer zoveel.

Menselijke
rol

Het lijdt geen twijfel dat de mens voor de grote verandering
verantwoordelijk is. Een eerder onderzoek in Science waarschuwde al dat de
mens een nieuwe uitstervingsgolf in gang zet, vergelijkbaar met die van de
dinosauriërs.

“Dit onderstreept de dringende noodzaak om te beschermen
wat er nog over is, en tegelijk onze impact te verminderen”, zegt Jurriaan de
Vos van de Brown University in Rhode Island. “De situatie was duidelijk heel
anders voor mensen op het toneel verschenen.”

take down
the paywall
steun ons nu!