(foto:icantrelaxingreece.wordpress.com)

Griekse aardbeikweker die op migrantenwerkers schoot vrijgesproken

Op 17 april 2014 schoten drie voormannen in een aardbeikwekerij in Nea Manolada, Griekenland, met scherp op de Bangladeshi’s die er illegaal tewerk gesteld waren. De reden was dat de vluchtelingen zonder papieren hun achterstallige loon eisten. Afgelopen maand is het proces gevoerd, en op 30 juli werd een van de voormannen vrijgesproken en kwamen de andere twee voorwaardelijk vrij.

donderdag 31 juli 2014 12:07
Spread the love

De Wereld Morgen heeft vorig jaar nog bericht over het incident in Nea Manolada . Na de schietpartij haastte toenmalig minister van Openbare Orde zich naar het dorp om de gewonden te bezoeken in het ziekenhuis. Hij beloofde hen toen onder het oog van de camera dat alles in orde zou komen en dat ze een verblijfsvergunning zouden krijgen.

De Bangladeshi’s die bereid waren om te getuigen voor het geval er een proces kwam, kregen die gunst niet. Sommigen van hen bevinden zich ondertussen ook al niet meer in Griekenland. De werkomstandigheden van de migranten zonder papieren is er ondertussen nog niet op verbeterd en nog steeds kunnen de plaatselijke land- en tuinbouwers hen onverzekerd en illegaal laten werken, zonder dat de overheid tussenbeide komt.

Rechtszaak

De zaak kwam de afgelopen maand voor de rechtbank van de havenstad Patras. De voorbije weken werden de getuigen van de Bangladeshi’s regelmatig belaagd en beschimpt toen ze zich in het gerechtsgebouw vertoonden. Het was duidelijk dat de plaatselijke gemeenschap reeds partij had gekozen.

De eigenaar van de aardbeidkwekerij Vangelatos werd beschuldigd van het aanzetten tot schieten. Hij zou opdracht hebben gegeven aan de voormannen om de migranten te beschieten. Vangelatos werd een paar jaar geleden nog geprezen door toenmalig premier Papandreou voor de investeringen die hij had gedaan in Nea Manolada en voor de kweekmethoden die hij gebruikte om « rood goud » te produceren. Sinds de schietpartij worden de vruchten van Manolada in Griekenland bloedaardbeien genoemd. 

Vrijspraak en voorwaardelijke straffen

Tijdens de laatste zitting van het proces, op 30 juli 2014, werd Vangelatos door de zeven rechters die op de zaak zijn gezet, over de hele lijn unaniem vrijgesproken. Ook één van de voormannen werd onschuldig bevonden.

De twee andere voormannen kregen een straf van respectievelijk 14 en 7 maanden, en 8 jaar en zeven maanden, die ze kunnen afkopen met 5 euro per dag. Ze werden meteen na het einde van het proces voorwaardelijk vrijgelaten. Het verdict werd uitgesproken door alle rechters, waardoor er geen mogelijkheid tot beroep is.

De vrijspraak is een slag in het gezicht, niet alleen van de Bangladeshi’s op de aardbeikwekerij van Nea Manolada, maar voor alle migranten zonder papieren die tegen een hongerloon slavenarbeid verrichten bij een aantal scrupuleuze land- en tuinbouwers in Griekenland. 

Reactie van de verdediging

Van zodra de uitspraak bekend werd gemaakt, kwamen leden van antiracistische groeperingen die de plukkers steunen, de straat op en blokkeerden het verkeer buiten aan het gerechtsgebouw. 

De advocaat van de plukkers, Moisis Karampidis, verklaarde na afloop van het proces dat hij beschaamd is om Griek te zijn. Hij voegde er aan doe dat de rechters wellicht niet begrepen welke zaak ze moesten beoordelen. Karampidis sloot af met de woorden: “u begrijpt welke werkomstandigheden er vanaf nu zullen heersen in Manolada.” Daarmee doelde hij op het feit dat de Griekse werkgevers nu het gevoel zullen krijgen dat ze ongestraft hun migrantenwerkers mogen mishandelen.

De verdediging van de plukkers laat het hier niet bij. Gezien ze niet in beroep kan gaan in Griekenland, heeft ze besloten om naar de Europese gerechtshoven te trekken, met een eerste tussenstop bij het Europese Hof voor de Mensenrechten.

Ondertussen zijn de plaatselijk autoriteiten op hun hoede voor mogelijke agressieve reacties de komende dagen. De migranten in de buurt zullen in ieder geval nog vaak de straat op komen.  

Reacties van de migranten

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!