“Onschuldige nota” De Wever en zijn gevolgen

“Onschuldige nota” De Wever en zijn gevolgen

woensdag 25 juni 2014 23:05
Spread the love

In mijn bedenkingen bij het voorstel van Bart De Wever werd
ik geruggesteund door een analyse van Christophe Callewaert.

Ik maak enkele gevolgtrekkingen bij de nota:

 1. België moet de Europese aanbevelingen volgen en het rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040  als leidraad nemen:
 • Loonindexering moet in vraag gesteld worden. Gevolg: daling van de koopkracht,
  daling van gezinsbestedingen.
 • Degressieve werkloosheidsuitkeringen handhaven. Gevolg: Armoede
 • Gemeenschapsdienst. Gevolg: goedkope werkkrachten in overheidsdienst
 • Brugpensioen afbouwen. Gevolg: Oudere werklozen die gedumpt worden door de ondernemingen
  kunnen niet op brugpensioen
 • Langer
  werken. Gevolg: bouwvakkers en
  verpleegsters, kleuterjuffen en vuikarophalers zullen op ziekenkas vallen.
 • Minder
  aan arbeid gelijkgestelde periodes. Gevolg: jonge ouders gaan minder tijd nemen voor hun kinderen

      2. België moet enkel
besparen en niet zoeken naar nieuwe inkomsten (eventuele milieuheffingen niet
meegeteld)

 • Besparing
  in de zorg. Gevolg: hier wordt de
  poort geopend voor de privatisering van de zorg, wat de overheid niet meer
  doet zal de privé wel doen.
 • Besparing
  bij de overheid zelf. Gevolg:
  openbare dienstverlening wordt geprivatiseerde postbedeling, toegang tot de
  media en vervoer, onderwijs en vorming enkel nog voor wie het kunnen betalen.
 • Geen vermogensbelasting. Gevolg: de arbeider betaalt

We kunnen het CDH
dankbaar zijn dat ze hier HALT gezegd hebben. Knack vindt dat dit kleine
partijtje de Vlamingen hun keuze ontzegt
. Knack vergeet dat twee derde van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde en 80 procent van de Belgen de N-VA liever niet in
een regering ziet.

take down
the paywall
steun ons nu!