Opinie -

Belastingdruk België werkelijk de tweede van Europa?

Nieuwe berekeningen zouden bewijzen dat de belastingdruk in België torenhoog is. Ze rechtvaardigen een Tax Freedom Day, omdat we maar blijven storten in een zwart gat. Alleen vertrekken de berekeningen vanuit een foutief uitgangspunt. Ze zeggen zelfs niets over de werkelijke rijkdom. Het zou reëler zijn om te spreken van een Tax Justice Day.

woensdag 11 juni 2014 11:15
Spread the love

Uit een doorlichting van de Europese Commissie die de verschillende belastingstructuren in Europa vergeleek, blijkt de Belgische belastingdruk op één na de hoogste in Europa te zijn. Die zou zelfs gestegen zijn in 2012 tot 45,4 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Volgens de Europese Commissie zou de belastingdruk in ons land met name hoog zijn op de inkomsten uit arbeid, maar ook op kapitaal. In vergelijking met de rest van Europa heffen we minder zware belastingen op consumptie en milieuvervuilende activiteiten.

Belastingdruk vergelijken met het BBP zegt niet alles

Net zoals PricewaterhouseCoopers, het
internationaal advieskantoor dat acht jaar geleden ‘Tax Freedom Day’ in ons
land introduceerde, gebruikt de Europese Commissie het BBP om de
belastingdruk te bepalen. Maar is dit de juiste manier? Zegt dit iets over hoe
zwaar inkomsten uit arbeid of kapitaal werkelijk worden belast? De
belastingdruk is het percentage van iemands inkomen dat naar de belastingen
gaat. Het BBP is de totale geldwaarde van alle geproduceerde goederen en
diensten die gedurende een jaar zijn geproduceerd, zeg maar de rijkdom van een
land.

Als je nu bijvoorbeeld het percentage van
belastingen op je loon wil berekenen, dan vergelijk je dat met het brutoloon.
Als je de belastingdruk op arbeid in ons land wil berekenen, dan vergelijk je
de totale som aan geïnde belastingen op arbeid met de totale som die aan lonen
is betaald, de loonmassa genoemd. En als je de belastingdruk wil weten op
kapitaal, dan vergelijk je dat met de totale aanwezigheid van het financiële
vermogen.

Wanneer je de geïnde belastingen vergelijkt met het BBP, dan meet je het
aandeel in het BBP van de verschillende soorten geïnde belastingen. Je weet
daarmee hoeveel belastingen in totaal voor ons land zijn betaald. Maar zegt dit
iets over belastingdruk? Neen, en het zegt ook niets over de werkelijke
rijkdom! Op die manier kunnen de opbrengsten uit vermogen in het BBP voor twee landen
gelijk zijn. Wat men bijvoorbeeld niet kan zien, is dat men een klein vermogen
zwaar belast heeft of een groot vermogen licht.

Alleen vergelijken met het
BBP zegt dus niets over de werkelijke rijkdom waarover gezinnen en bedrijven in
een land beschikken. Deze vaststelling wordt
ondersteund door een verklaring van de Nationale Bank in 2010: “De omvang van de heffingen op het vermogen en
op de inkomens uit vermogen in verhouding tot het BBP is geen relevant
gegeven (…).”

Het is waar dat de belastingdruk op arbeid hoog
is, maar het is overdreven te stellen dat de belastingen in België op consumptie minder
zwaar zouden zijn. Helemaal niet klopt de stelling dat de belastingdruk op kapitaal in
ons land hoog zou zijn. Wist je dat de belastinginkomsten van de federale staat
voor twee derde van de inkomsten uit arbeid en uit consumptiebelastingen
komen? De taart is dus zeer ongelijk verdeeld!

In België is het bijzonder moeilijk om aan
informatie te geraken over het financiële vermogen. In Nederland is er geen fiscaal bankgeheim en wordt er jaarlijks een
vermogensstaat opgemaakt van alle gezinnen. In Frankrijk moeten de banken
jaarlijks aan de fiscus ‘alle’ fiscale bankgegevens bezorgen en Duitsland heeft
de bevoegdheden van de overheid
uitgebreid om bankgegevens in te zien. Vergeleken met onze buurlanden is België
een waar belastingparadijs, dat in stand kan gehouden worden door het
bankgeheim en het ontbreken van een vermogenskadaster.  

België is het rijkste land van
de EU

Uit studies blijkt dat de gezinnen in ons land
over een totaal nettovermogen beschikken van 1.882 miljard euro. Wanneer we het
financiëel nettovermogen per inwoner bekijken, blijken we het rijkste land te
zijn van de EU. Wereldwijd staan we op de vierde plaats. We laten enkel
Zwitserland, de Verenigde Staten en Japan voorgaan. Maar opgelet, dit cijfer
zegt niets over de verdeling van de rijkdom! Zo beschikken de tien procent
rijkste gezinnen van België over de helft van het vermogen. Qua
financieel nettovermogen zijn we dus het rijkste land van de Europese
Unie. Maar hoeveel belastingen betalen we nu hierop?

De meeste cijfers vinden we in een recente
studie, gepubliceerd bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO). In die studie vinden we het effectieve belastingtarief van
de vier belangrijkste vormen van belasting op kapitaal: belasting op dividenden,
interestbelastingen, belasting op meerwaarde op aandelen en belasting op meerwaarde
op eigendom.

Uit de cijfers voor België blijkt het volgende: op de lijst van 34 OESO-landen prijkt België op
plaats 29 voor belastingen op dividenden, plaats 20 voor interesten, plaats 20
voor belastingen op meerwaarde van de eigendom en ten slotte een allerlaatste
plaats voor meerwaarde op aandelen.

Met andere woorden: qua belastingdruk op
kapitaal bengelt België internationaal aan de staart.

Berekening van de Tax Freedom
Day: al even misleidend

Al vele jaren berekent
PricewaterhouseCoopers (PwC), een internationaal advieskantoor, de Tax Freedom
Day
, of in het Nederlands: de fiscale bevrijdingsdag. Alles wat we vanaf die
dag verdienen, is voor onze eigen portemonnee. Wat we tot gisteren hebben
verdiend, werd opgestreken door de overheid. Het idee achter een Tax
Freedom Day
is dat de overheid een fenomenale verarming van haar
bevolking veroorzaakt en dat onze belastingen en sociale bijdragen verdwijnen
in een groot zwart gat.

Dat is natuurlijk niet zo. Ze gaan naar
pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs, kinderbijslag, politie, justitie,
brandweer, openbaar vervoer, bibliotheken, parken, zwembaden, autowegen en
fietspaden, om maar enkele zaken te noemen. Om
de fiscale bevrijdingsdag te berekenen, gebruikt PwC net als de Europese
Commissie, het BBP. Men deelt het bedrag aan belastingen en sociale bijdragen
die de overheid in totaal heeft geïnd, door het BBP. Dat vermenigvuldigt men
vervolgens met 365, het aantal dagen in een jaar. Zo ontstaat er met een
misleidende berekening de fiscale bevrijdingsdag: de dag waarop je eindelijk
voor jezelf mag beginnen werken.  

Tax Freedom wordt
Tax Justice Day

Op 19 juni 2014 organiseert het
Financieel Actienetwerk (FAN) zijn vierde dag van de fiscale rechtvaardigheid.
Op deze dag wil het FAN aan een zo breed mogelijk publiek laten weten dat het
enkel de gewone mensen zijn die belastingen betalen. Er zal een boodschap over
gans het land verspreid worden dat de belastinginkomsten van de federale overheid voor
twee derde van de inkomsten uit arbeid en uit de consumptiebelastingen
komen. Er zal aangetoond worden dat
de winsten van bedrijven en kapitaal weinig tot niets bijdragen aan de
overheidsinkomsten.

Onder de slogan Wordt de taart eerlijk verdeeld zal een
flyer uitgedeeld worden aan zo veel mogelijk treinstations. Ook in de bedrijven
wil het FAN vanaf 19 juni de flyer verder verspreiden. En de volgende federale
regering? Die krijgt een echte taart die de onrechtvaardige belastingverdeling symboliseert.

Omdat
een rechtvaardige fiscaliteit moet.

Guido
Deckers is nationaal
ACV-propagandist

De leden van FAN (Financieel Actie Netwerk) zijn: ABVV,
ACLVB, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, BBL, FAIRFIN, KWB, LBC-NVK, LEF, MASEREELFONDS,
OXFAM-SOLIDARITEIT en 11.11.11.

Bronnen:

*http://www.standaard.be/cnt/dmf20140604_01129228

*Militantenvorming
ACV fiscaliteit p.82, Koen Dries

*De
onzin van ‘Tax Freedom Day’, Dirk Van der Maelen, 8 juni 2011

*De Wever: “9
procent van bbp belastingen op kapitaal.” Klopt dit?, Daan Bauwens, Charlotte
Van Driessche, Roel Peters

*Sociaal
economische barometer 2014 van het ABVV p.18.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!