Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Als sociale organisaties de onrechtvaardigheid in de bedrijfsbelastingen aanklagen, dan spreken vaak de werkgeversorganisaties dit tegen met ingewikkelde formuleringen. Die ingewikkeldheid vormt vaak een barrière om hierover een democratisch debat te kunnen voeren. Over de mechanisme...

  Té rijk is niet oké Het voorstel van deze hoogleraar is een breuk met het neoliberaal denken, waarin de rijken buiten schot worden gelaten en de verantwoordelijkheid voor ongelijkheid en armoede in de schoenen wordt geschoven van de armen zelf. Robeyns haalt dit paradigma, dat de slachto...

yacht

  De cijfers zijn duizelingwekkend. In 2000 telde ons land slechts één miljardairsfamilie, vandaag zijn het er liefst 40. Samen bezitten ze een totaal vermogen van 101 miljard euro. In een recente studie toonde de Nationale Bank aan dat de vermogensongelijkheid in ons land groter is da...

geld money

  Verontwaardiging, dat is wat we bij vele sociale organisaties horen over de besparingsplannen van de federale regering. “Het zijn vooral de meest kwetsbaren die het hardst geraakt zullen worden en nog dieper in de armoede geduwd worden”, schrijft Heidi Degerickx, algemeen coördinator va...

  Met de belastinghervorming wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem de belastingdruk op het inkomen verminderen. Het nettoloon van wie werkt, zal dan op jaarbasis met minstens 835 euro toenemen. De kostprijs van deze hervorming heeft een prijskaartje van zes miljard euro. Inko...

  Waarom accijnzen? Alhoewel er nog geen definitieve beslissing is gevallen om accijnzen te heffen op energie, zijn alle partijen van de Vivaldi-regering het over het principe eens: als de btw op energie definitief naar 6 procent gaat, worden hogere accijnzen geheven op stroom en gas. D...

koopkracht vakbondsbetoging

  De werkloosheidsuitkering beperken in de tijd is al lang een wensdroom van N-VA, Open Vld en MR. Ook voor het Vlaams Belang is dat een eis. Zo staat te lezen in hun programma dat “Wie buiten zijn wil om werkloos wordt, moet tijdelijk een voldoende hoog vervangingsinkomen ontvangen.” ...

koopkracht vakbondsbetoging

  De Belgische loonnormwet, die de grenzen bepaalt voor loonsverhogingen in de privésector, "is onverenigbaar met de vrijheid van collectieve onderhandelingen". Tot die conclusie kwam het Comité voor Vrijheid van Vereniging die de klacht behandelde tegen de loonnormwet die het ACV samen m...

free market vrije markt

  Immorele recordwinsten We weten intussen dat in de geliberaliseerde energiemarkt een mechanisme is gecreëerd dat zorgt dat de elektriciteitsprijs wordt bepaald door de duurste centrale die elektriciteit levert: dat noemen ze de marginale prijszetting. In de huidige omstandigheden is dit ...

  Elk jaar presenteert de Studiecommissie voor de Vergrijzing een rapport om de stijgende vergrijzingskosten in kaart te brengen. Men vertrekt van de voorspelde kosten van de volledige sociale zekerheid. Deze zouden stijgen tegen 2049 tot 29,7 procent van het bbp. In 2019 ging het nog om ...

Load More