Huisartsen Nederland staken tegen afschaffing vrije artsenkeuze
Nieuws, Samenleving -

Huisartsen Nederland staken tegen afschaffing vrije artsenkeuze

Komende woensdagmiddag leggen huisartsen in Nederland tijdelijk het werk neer om te protesteren tegen een aanpassing in de Zorgverzekeringswet, waardoor de vrije artsenkeuze zou verdwijnen. Er bestaat een kans dat ook tandartsen, fysiotherapeuten, psychologen en apothekers gaan staken.

maandag 2 juni 2014 12:28
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Met de wijziging in de wet bepalen in het vervolg zorgverzekeraars bij welke arts een patiënt terecht
kan. Tot nog toe zijn verzekeraars verplicht geweest elke zorgverlening te vergoeden.  Wel is
het nu al vaak zo dat verzekeraars contracten sluiten met bepaalde
zorgverleners. Deze zorg wordt dan volledig vergoed, terwijl de zorg bij een
andere zorgverlener enkel deels wordt vergoed.

Onaanvaardbaar

De werkonderbreking van de
artsen is vooral bedoeld om patiënten voor te lichten.
Volgens een woordvoerder van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH)
hebben zij op dit moment niet in de gaten wat er gebeurt.

De wijziging zoals die nu voorligt, houdt in dat zorgverzekeraars niet alle huisartsen meer hoeven te contracteren. Dat zou betekenen dat mensen niet meer vergoed zouden worden voor zorg bij hun vaste huisarts of eventueel van zorgverzekeraar zouden moeten wisselen om nog door hun eigen arts behandeld te worden.

“Huisartsen en hun patiënten hebben soms een levenslange vertrouwensrelatie,” laat de VPH-woordvoerder weten, “daar mag niet aan getornd worden”. Hij vindt het
onaanvaardbaar dat door een verandering in de wet patiënten straks niet meer
overal naartoe kunnen voor zorg, of hun behandeling helemaal zelf moeten
betalen.

Minister Edith
Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gelooft echter dat de wetswijziging de marktwerking in de zorg ten goede komt.

Hinderpaalcriterium

Zorgverzekeraars zijn nu nog voor alle verzekerden verplicht om een vergoeding (in de praktijk zo’n 80
procent) te betalen voor behandelingen, ook wanneer die uitgevoerd worden door
artsen of behandelaars waar geen contract mee bestaat.

In de huidige wet staat dat de
vergoeding ten minste zo hoog moet zijn dat de prijs geen ‘hinderpaal’ vormt
voor de patiënt. Het is dat zogeheten hinderpaalcriterium waar minister Schippers van afwil: zorgverzekeraars moeten de vrijheid krijgen om desgewenst helemaal niets
te vergoeden aan niet-gecontracteerde behandelaars.

Om extra kosten te voorkomen, moeten patiënten in de toekomst dan van tevoren uitzoeken of de verzekering hun
zorgverlener gecontracteerd heeft. Zo niet, dan moeten ze kiezen voor een
andere arts die wel aangesloten is bij de verzekeraar.

Selectiever

De zorgverzekeraars zelf staan positief tegenover de aanstaande wetswijziging. Ze zouden dan selectievere zorg kunnen inkopen, wat volgens hen een minder snelle stijging van de premie zou betekenen. De basispremie ligt op dit moment rond de 80 euro. Meestal komt daar een aanvullende verzekering bij en betaalt men een eigen risico van 360 euro per jaar. 

Begin juni wordt er
meer duidelijk over de afspraken in het Zorgakkoord. De VPH roept ook
tandartsen, fysiotherapeuten en specialisten in ziekenhuizen op om het werk
neer te leggen. De vereniging hoopt dat de actie het kabinet ervan overtuigt
dat het “misschien toch niet zo verstandig is”.

take down
the paywall
steun ons nu!