Verontwaardiging als motor

Verontwaardiging als motor

We bezochten een bijzonder interessant initiatief van rechtshulp aan arbeidsmigranten. Trouwens nog opgericht met steun vanuit de Belgische overheid. Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV, brengt verslag uit.

dinsdag 15 april 2014 11:19
Spread the love

We bezochten  samen met de ACFTU het
centrum dat migrantenwerknemers in China alle steun bezorgt om hun rechten te
verkrijgen en diversiteit in de samenleving positief te sturen.

Mr. Tong Lihua als directeur van het centrum groeide zelf
op het platteland op in de buurt van Peking als zoon van een arme boer.
Gelukkig kreeg hij de kans te studeren aan de universiteit van Peking. Zijn
jeugdvrienden kwamen later naar de stad als migrantworker en kregen hun
beloofde loon niet uitbetaald. Het startsein van het migrantencentrum want de
verontwaardiging was zo groot dat Mr Tong eerst zijn vrienden met raad en daad
( dus ook middelen om te procederen) bijstond om het onrecht ongedaan te maken.

België gaf startkapitaal

Met enige omweg brak hij een lans om een structurele
aanpak voor de migranten een eerlijke toekomst te realiseren. Hij moest en zou
mensen die gediscrimineerd worden helpen, zowel bij kinderarbeid, niet
betaling, niet correcte behandeling , enz. Zoals zo veel in China zag Mr. Tong
het groots want hij wou zulke centra in diverse steden uitbouwen. In 2007
zorgde de Belgische Ambassade via onze minister van buitenlandse zaken voor een
financiering van 500.000 dollar dat de definitieve start betekende van het
centrum. Ondertussen zijn er al in 15 provincies centra opgestart.

Individuele dienstverlening leidt tot collectieve actie en beleidsvoorbereiding

Het centrum werkt in de eerste plaats voor de migranten
die onheus zijn behandeld. Via bemiddeling en desgevallend rechtszaken treden
zij op en eisen de rechten van de werknemers op. De teller staat hier in Peking
op meer dan 20.000 dossiers die afgehandeld zijn. 150 advocaten zorgen voor de
afhandeling van de rechtszaken in de diverse centra maar daarnaast werken er
vele medewerkers in de centra voor het onthaal maar ook voor het opzetten van
campagnes.

Het centrum zet ook sensibiliseringscampagnes op via
sociale media, nationale en regionale tv en via het verspreiden van folders.
Mensen dienen vooral eerst te weten waar ze recht op hebben.

Tevens leren zij vanuit de ervaringen in de centra en
door het collectiviseren van de klachten maken ze beleidsvoorbereidend werk om
de wetgeving aan te passen via politieke weg.

ACFTU is een bevoorrecht partner in hun aanpak en via
ACFTU krijgen zij vele klanten over de vloer.

Wetten zijn vaak OK maar de toepassing is vaak problematisch

In ons contact vallen we over de vaststelling dat
regelgeving op zich niet voldoet want deze toepassen is vaak problematisch.
Tijdens ons bezoek ontmoeten we een bouwvakker die samen met zijn werkmakker
twee (2) jaar niet werd uitbetaald. De wet zegt dat je maandelijks moet betaald
worden maar het is gebruikelijk dat bouwvakkers pas na het afwerken van het
bouwproject betaald worden. Voor een westerling moeilijk te begrijpen dat je
gedurende twee jaren niet betaald wordt maar jammerlijk een realiteit in China.
Wij wensen d bouwvakkers veel succes en we moedigen het centrum aan er sterk
voor te gaan.

The mouse and the temple

Nog over bouw wordt geantwoord dat ook zij met
onderaanneming te maken krijgen maar dat zij 
niet-betalende subcontractors toch nog aanpakken. Als die met de
noorderzon zijn verdwenen dan pakt het centrum de hoofdaannemer aan voor de
betaling van de lonen. Het werd mooi verwoord door onze Chinese vriend :”
even when the mouses are running, the temple stays”. Dus aanpakken die
tempel.

Mathieu Verjans

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!