Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Staat van genade Waarde landgenoten, u verwacht van ons, bij deze laatste State of the Union, een goed-nieuws-show. Welnu, ik zal u niet ontgoochelen. Ik heb goed nieuws voor u. We hebben ons vergist. We trekken dat voorstel over de versnelde vermindering van de werkloosheidsuitkeringen in. We ...

De technische commissies daargelaten is er één vaste commissie op de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie in Genève: de tripartiete commissie voor de toepassing van de normen.  Daar worden elk jaar landen op de rooster gelegd wegens overtreding van IAO-conventies.    In het ...

Terug uit China: studeer het verleden als je de toekomst wil sturen

Wat hebben we eigenlijk gezien? Wat hebben we eigenlijk geleerd? Wat gaan we er mee aanvangen en waarom is het belangrijk? Allemaal pertinente vragen, maar zoals de grote Chinese wijze Confucius zei: “Study the past if you would like to define the future…..”.  Studeer het verleden ...

De tien plagen van China

Deze ochtend hadden we nog een bezoek aan een dienstencentrum van ACFTU Beijing voor vakbondsleden.  Min of meer vergelijkbaar met een dienstencentrum van het ACV. Zij het dat ze er hier ook de aanvullende ziekteverzekering bij nemen, iets wat bij ons bij de mutualiteit zit.  En dat...

Tien vragen bij the Chinese dream

Uiteraard is al bijzonder veel geschreven over China en de spectaculaire ontwikkeling die het vandaag doormaakt.  Maar wat van China uiteindelijk doordringt via de klassieke massamedia is totaal ondermaats.  Ik heb het dan even niet over de pandagekte die dit land in zijn greep houdt...

China: grote verschillen en parallelle opdrachten

“China heeft twee gezichten”, een uitspraak die minder over China zegt dan over de complexiteit om een land te typeren. De drang om te simplificeren is dodelijk voor het zicht op nuance. Hoeveel gezichten heeft België, waarschijnlijk meer dan regeringen. Het lijkt me tekenend voor Ch...

Kopieerkunst

Dat kopïeren gaat terug tot de oude Chinese schilderkunst om de natuur zo getrouw mogelijk – natuurgetrouw dus – weer te geven, legde Chinakenner Tsjoi Ng Sauw ons uit. Al wordt ook de link gelegd met de onderwijspedagogiek: de leerstof wordt er hier ex cathedra in gedrild.  Waarbij...

Go West, bedrijven!  Wat echter met de “village people”?

Enkele jaren geleden lanceerde deze overheid een grootschalige campagne om zo veel mogelijk industrie richting Midden- en West-China te lokken. Hiervoor lanceerde ze een grootse campagne, “Go West” genoemd. Misschien een woordspeling op de Amerikaanse grote trek westwaarts aan het e...

Staatsiebanket in China

ACFTU heeft er met dit studiebezoek in elk geval alles aan gedaan om die twijfel weg te nemen.  Overal werden me met bijzonder veel egards ontvangen.  Telkens met ontmoetingen op het hoogste niveau.  Met magnifieke hulp ook om ons door China te loodsen.  En moest er op het einde no...

Chinees Nieuwjaar voorbij: megajobbeurs

De Chinees is gebrand op zijn Nieuwjaar.  Iedereen ziet de TV-beelden voor zich van het gedrum om een trein- of busticket te bemachtigen. Deze uittocht is de laatste decennia echt een fenomeen geworden. De economische vlucht van dit land is mede te danken aan de inzet van 269 miljo...

Load More