Klimaatrapport: Nu of nu!

Klimaatrapport: Nu of nu!

Vandaag, 13 april, luidt alweer een VN-klimaatrapport de alarmbel. Er is zeker geen trendbreuk, er is zelfs weinig veranderd. Tegen 2050 neemt de uitstoot alleen maar toe. De tijdelijke daling door de economische crisis in 2007/2008 is nauwelijks merkbaar. Een paar weken geleden lekten al delen van het rapport uit die weinig bemoedigend waren voor België: massale overstromingen worden ons deel. Vzw Climaxi toetst het nieuwe rapport aan twee bekende Vlaams

zondag 13 april 2014 14:57
Spread the love

Het derde
rapport van de VN
voorspelt een verdubbeling tot verdrievoudiging tegen
2050 van de CO2 uitstoot in bijna alle sectoren: transport en energie
verdubbelen hun uitstoot. De ontbossing neemt opnieuw toe, wat een keerpunt is.
Van 1970 tot 2000 steeg het CO2 gehalte jaarlijks met 1,3 %, van 2000 tot nu is
dat 2,2 %. 47 % komt van de energiesector, 30 % van de industrie en 12% van de transportsector.
Het rapport stelt ook dat we zullen moeten tot een gecoördineerde collectieve
acties komen in plaats van de duizenden aparte en niet-gestuurde initiatieven.
Het haalt zelfs het voorbeeld van de klimaatgemeenten aan, die alleen allicht
goed werk doen dat evenwel dikwijls niet ver genoeg gaat.

Het roer omslaan (de klimaatopwarming is immers volop bezig)
kost handenvol geld. Dat geld gaat niet alleen naar investeringen maar ook naar
aanpassingswerken. En hoe langer men wacht, hoe meer het zal kosten.

Vzw Climaxi wil deze ingewikkelde redenering  even toepassen op twee zéér concrete
dossiers: de stijging van de temperatuur van het zeewater in België en de
overstromingen in de Denderstreek. Beide dossiers halen regelmatig de media.

ZEEWATER

Dat de visserij het niet makkelijk heeft is een open deur
intrappen. De prijzen crashen, een aantal gebieden kwamen in ecologische
problemen. Deze week ontsnapte een klein bericht grotendeels aan de aandacht
van de publieke opinie. Weermannen stelden vast dat de temperatuur van het
zeewater 10 ° C bedroeg. Men had dat in twintig jaar niet gezien. De zachte
winter is een mogelijke oorzaak. In één adem werd er aan toegevoegd dat dit zou
kunnen leiden tot zomerstormen of overvloedige regenval in dit seizoen. Veel
was er niet over geweten.

Wat wel geweten is, is dat de temperatuur van het zeewater
al een tijd aan het stijgen is en dat dat voor economische veranderingen zorgt.
In onze Noordzeewateren zijn méér Zuiderse vissoorten te zien (kleine
Pieterman, Zeebaars, Zeebarbeel, inktvis) dan vroeger. Een aantal traditionele
soorten (Kabeljauw, Schelvis, Garnalen) schuif op naar het Noorden, zegt het VLIZ
(Vlaams Instituut voor de Zee) . Het gevolg voor de visser is een aanpassing
aan dit systeem die centen kost: ofwel schakelt men om naar andere vissoorten
waar men niet altijd het materiaal en de kennis van heef ofwel vis men verder
op de klassieke soorten tegen mogelijks méér (fuel) kosten binnen een aantal
jaren.

OVERSTROMINGEN DENDERSTREEK

De wateroverlast in de Denderstreek haalt regelmatig alle
media. Overheidsdiensten schoten in gang na de ramp van 2010/2011.  In 2012 publiceerden wetenschappers van de KUL
een studie waarin ze stelden dat
de ellende alleen maar kon toenemen.

De maatregelen bleven beperkt tot investeringen die de
lokale schade beperken: verhogen van de dijken en installeren van nieuwe
sluizen.  Rond dit punt interpelleerden
tal van politici de minister van Leefmilieu, 
. Terecht? Enerzijds allicht wel, anderzijds zijn dit maatregelen die
het water verplaatsen naar verder afgelegen gebieden. Bouw een dijk in
Geraardsbergen en Zandbergen wordt de sigaar. Zo kan je de ganse stroom verder
bouwen. Tot er geen bouwen méér aan is.

De voorlopige (gedeeltelijk) kostprijs van deze werken
bedraagt volgens het Bekkenrapport
Dender
50 miljoen €, bovenop de 75 miljoen die voorzien is voor
waterzuiveringsinfrastructuur. Daar zit bijvoorbeeld niet de prijs in van de
aankoop van twaalf huizen in de Majoor Van Lierdelaan, door de NV Waterwegen en
Zeekanaal. Die huizen vormen de kern van het overstromingsgebied daar. De
straat zelf was vroeger een groot rietveld. Toch bleven opeenvolgende
stadsbesturen er bouwvergunningen uitreiken, zelfs voor een vliegveld in de
omgeving.

Vzw Climaxi schat dat de kosten nog verder oplopen. Allicht
komt men in de toekomst nog tot het besef dat men véél meer water moet terug
geven aan de natuur door overstromingsgebieden weer in te bouwen. Dat men de
kilometerslange rioolstrengen die naar het centrum van Geraardsbergen leiden
zal moeten doorknippen om het water ter plaatse te houden in plaats van zo snel
mogelijk af te voeren. Dat men zoveel mogelijk verharde oppervlakte zal moeten
opbreken enz…

Dit gaan dan nog alleen over de kostprijs om de miserie van
vandaag op te vangen. Tot op de dag van vandaag is er geen enkele berekening
over de hoeveelheid water die er mogelijks bijkomt.

Wat het Denderprobleem betreft is één van de realisatie van
vorig jaar de opmaak van een ‘Wie is Wie?’ als het over overstromingen gaat.
Dit duidt op een pijnlijke manier aan hoe ver men staat. Climaxi eist dat alle
overheden de algemene en concrete problemen vanaf nu correct en besluitvaardig
aanpakken

Filip De Bodt

www.climaxi.be

take down
the paywall
steun ons nu!