Vredesactivisten voeren actie tegen greep wapenindustrie op Europese beleid

Vredesactivisten hebben deze morgen actie gevoerd aan de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensieagentschap (EDA). Ze zaten in een plas rode verf en verhinderen zo de toegang tot de conferentie. Pieter De Crem, Catherine Ashton en andere Europese toppolitici komen er samen met CEO's uit de wapenindustrie.

donderdag 27 maart 2014 13:23
Spread the love

Met hun actie protesteerden ze tegen de buitensporige invloed van
de Europese wapenbedrijven op het Europees veiligheidsbeleid. CEO’s
van Europese wapenbedrijven krijgen op de conferentie een podium om
hun verlanglijstjes aan de EU over te maken.

“De wapenindustrie bepaalt waar de EU haar middelen aan
spendeert,”, aldus de activisten. “Voor de wapenindustrie zijn
gewapende conflicten wereldwijd een bron van inkomsten. Met rode verf
maken we het bloedvergieten zichtbaar waarmee de wapenindustrie winst
maakt.” Negen actievoerders werden gearresteerd.

Toekomstige investeringen in de ontwikkeling van wapentechnologie
staan centraal op de conferentie getiteld “European Defence
Matters”. Drie van de vijf panelleden in een discussie over dit
thema zijn bedrijfsleiders uit de Europese defensie-industrie [1].
“De wapenindustrie wil in de eerste plaats winst maken. De
wensen van de wapenindustrie leiden dus niet automatisch tot een
veiliger Europa in een betere wereld. Het is dan ook bijzonder
zorgwekkend dat wapenbedrijven de voornaamste plek innemen aan tafel
als het gaat over de gewenste investeringen in nieuwe
wapentechnologie. ” aldus Tom Cox, woordvoerder van Vredesactie.

Een van de vier officiële functies van het Europees
Defensieagentschap is het versterken van de Europese wapenindustrie
[3]. “Werken aan een militair Europa en het versterken van de
wapenindustrie gaan voor het EDA hand in hand”, aldus nog Tom Cox.
“Maar zorgt een sterke wapenindustrie ook voor een veilig Europa?”

Pottenkijkers zijn niet gewenst op de conferentie van het EDA die
strikt toegankelijk is voor genodigden. De beslissingen die op
Europees niveau genomen worden over veiligheid en defensie vinden
plaats zonder enig maatschappelijk debat, maar wel in nauwe
samenwerking met de wapenindustrie. Ook voor de Europese Commissie,
de Raad en het Europees Parlement is het vergroten van de winsten
voor de defensiesector een motor achter beslissingen over het
Europees veiligheids- en defensiebeleid. Dit is een gevaarlijke vorm
van belangenvermenging die vooral leidt tot uitgaven voor nieuwe
wapentechnologie.

De Europese wapenbedrijven zijn niet onbesproken. Een van de
grootste vier Europese wapenbedrijven is het Italiaanse Finmeccanica,
het moederbedrijf van AgustaWestland. In België is dit bedrijf
bekend van het corruptieschandaal rond de Agusta-helikopters in de
jaren negentig. In 2012 kwam het bedrijf opnieuw in opspraak toen de
Indische regering een contract voor de helikopters afblies nadat aan
het licht kwam dat het bedrijf smeergeld had betaald. Ook andere
grote Europese wapenbedrijven werden recent veroordeeld of worden op
dit moment onderzocht voor corruptie of belastingontduiking. Dit
weerhoudt het EDA er niet van om de rode loper uit te rollen voor hun
vertegenwoordigers.

Met hun actie protesteren de actievoerders tegen de evolutie naar
een militair Europa op maat van de wapenindustrie. De actie is deel
van de campagne “Ctrl+Alt+EU: Geen Militair Europa” van
Vredesactie en Agir pour la Paix.

take down
the paywall
steun ons nu!