“Samenleving wordt steeds diverser, maar arbeidsmarkt blijft achter”
Interview, Nieuws, Economie, België, Arbeidsmarkt, Werkgelegenheid, Monica de coninck, Hand in Hand, Discriminatie op de werkvloer, Marius Dekeyser -

“Samenleving wordt steeds diverser, maar arbeidsmarkt blijft achter”

De samenleving wordt steeds diverser, maar de arbeidsmarkt blijft achter. Hand in Hand en enkele middenveldorganisaties willen acht maanden voor de verkiezingen aan de alarmbel trekken met een campagne tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Eerder deze week overhandigden ze een 'pin tegen discriminatie' aan federaal minister van Werk Monica De Coninck (SP.A). Een interview met Marius Dekeyser, coördinator van Hand In Hand.

vrijdag 4 oktober 2013 17:25
Spread the love

De vaststelling dat mensen met een migratieachtergrond moeilijker aan werk geraken, is niet nieuw beaamt Marius Dekeyser.

“De huidige arbeidsmarkt is alles behalve een weerspiegeling van de bevolking. De werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond is tot vier maal groter dan bij werkzoekenden van Vlaamse afkomst. Heel wat onderzoeken hebben uitgewezen dat discriminatie daar een belangrijke rol in speelt en toch wordt er niets aan gedaan. De economische crisis maakt de situatie er ook niet veel beter op voor deze bevolkingsgroep.”

Volgens Dekeyser moet het gedaan zijn met vage intentieverklaringen en holle slogans: “Het wordt dringend tijd dat er concreet iets aan gedaan wordt. Met de verkiezingen in aantocht denk ik dat we een goed moment hebben om campagne te voeren.”

“We willen zowel de huidige als de toekomstige regering aansporen om werk te maken van een beleid tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Nu erkent men het probleem, maar geeft de mensen zelf de schuld voor hun werkloosheid.”

“‘Ze hadden maar meer moeite moeten doen of harder studeren’, klinkt het steevast. In die zin wordt het wel tijd dat er wat tegengewicht wordt gegeven”, vindt Dekeyser.

Pin voor Monica

Tijdens de aftrap van de campagne overhandigde Hand in Hand symbolisch een pin aan minister Monica De Coninck omdat ze volgens Dekeyser over de hefbomen beschikt om die structurele achterstelling op de arbeidsmarkt aan te pakken.

“Ze heeft in het verleden al enkele positieve voorstellen gedaan zoals het anoniem solliciteren. De Coninck heeft de pin aangenomen en ze stond ook positief tegenover de campagne, wat nog niet wil zeggen dat ze achter al de eisen van het platform staat.”

“Zo was haar antwoord op onze vraag naar bindende streefcijfers heel vaag: bedrijven moeten worden overtuigd door hen erop te wijzen dat als ze er niets doen, ze zichzelf op termijn schade berokkenen”, zucht Dekeyser.

Diversiteitsbeleid te vrijblijvend 

Het platform vraagt eerst en vooral een dringende aanpak van racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt. “Racisme is een misdrijf en mag een overheid niet ongestraft laten”, zegt Dekeyser. “De wetgeving wordt nauwelijks toegepast.”

“Daarnaast willen we ook dat er dwingende maatregelen komen voor de bevordering van een evenredige deelname aan de arbeidsmarkt. Er zijn op Vlaams niveau bijvoorbeeld heel wat diversiteitsplannen. Bedrijven krijgen steun als ze diversiteit aanpakken, maar het is allemaal heel vrijblijvend.”

“Na tien jaar zien we nog geen concrete resultaten. We vinden dat er dwingender moet worden opgetreden en dat er een resultaatsverbintenis moet zijn. De streefcijfers zijn duidelijk en moeten effectief tot resultaat leiden.”

“De overheid heeft daarin een dubbele rol”, vindt Dekeyser: “ze moet eerst en vooral zelf het goede voorbeeld geven. De streefcijfers op Vlaams niveau zijn ontoereikend. Op andere niveaus zijn er amper streefcijfers. Daarnaast moet de overheid ook in de privésector instrumenten inzetten om aan te sporen tot meer diversiteit. Bijvoorbeeld sociale clausules inbouwen bij overheidsopdrachten. Partners van de overheid moeten kunnen aantonen dat ze over diversiteitsplannen beschikken.”

Campagne jobdiscriminatie 

Net als met de ‘Zonder Haat’-campagne wil Hand In Hand opnieuw werken met affiches. Dekeyser: “We hebben een affiche gemaakt waarop mensen van verschillende origine staan afgebeeld met daarop een verbodsteken met een vraagteken. Dat staat symbool voor de vraag waarom er veel jobs niet toegankelijk zijn voor deze mensen.”

“In de komende maanden zullen de affiches verspreid worden in de grote steden. Organisaties en individuen kunnen de affiches ook downloaden en verspreiden of aan het raam hangen. Naast affiches zijn er ook pins, en websitebanners.”

“De bedoeling is om samen met de partnerorganisaties te werken naar een groot landelijk moment. Op de internationale dag tegen het racisme op 21 maart sturen we een duidelijk signaal naar de politiek. Dat is twee maanden voor de verkiezingen”, besluit Dekeyser.
 

De campagne wordt ondersteund door Hand in Hand vzw en Minderhedenforum, ODiCe, ROJM, Victoria Deluxe, Kif Kif, Afrikaans Platform, ACV, Hand in Hand Gent, Vlaams ABVV, sector Samenlevingsopbouw, Internationaal Comité vzw en De8.

take down
the paywall
steun ons nu!