De wereld moet actie ondernemen in Fukushima
Opinie, Nieuws, Milieu, Japan, Fukushima, Tsjernobyl, Kernramp, Reactorvat, TEPCO, Harvey Wasserman, Plutoniumstaven, Nucleaire straling -

De wereld moet actie ondernemen in Fukushima

In het Japanse Fukushima staat een opslagbassin met hoog radioactieve plutoniumstaven op het punt in te storten. "De wereldwijde gevolgen ervan zouden vernietigend kunnen zijn", schrijft Harvey Wasserman.

maandag 23 september 2013 17:50
Spread the love

De mensheid staat mogelijks op twee maanden van een gigantische catastrofe. Sinds de Cuba-crisis (1962) stond er niet meer zoveel op het spel.

Er zijn geen excuses te vinden om nu niet snel te handelen. Wij, als mensensoort, moeten al onze middelen aanwenden en ze concentreren op het opslagbassin nummer 4 van de kerncentrale van Fukushima in Japan.

Nog voor de aardbeving van 11 maart 2011 en de daaropvolgende tsunami die de Fukushima-site zwaar beschadigde, werd de kern van reactor 4 verwijderd en in een opslagbassin geplaatst voor onderhoud.

TEPCO, het bedrijf dat eigenaar is van de centrale in Fukushima, stelt dat het binnen de 60 dagen wil proberen om de meer dan 1.300 gebruikte plutoniumstaven uit het bassin te verwijderen.

Het bassin is zwaar beschadigd en bevindt zich op 30 meter van een gebouw dat zelf ook zeer zwaar beschadigd is. Het gebouw helt over en zinkt langzaam weg. Daardoor kan het gebouw makkelijk instorten bij een volgende aardbeving – of zelfs uit zichzelf in elkaar klappen.

De naar schatting 400 ton plutonium in het bassin zou meer dan 15.000 keer de straling kunnen vrijgeven dan die in 1945 in Hiroshima vrijkwam. Het bassin is niet overdekt en de kans bestaat dat het besmet koelwater aan het verliezen is.

“De naar schatting 400 ton plutonium in het bassin zou meer dan 15.000 keer de straling kunnen vrijgeven dan die in 1945 in Hiroshima vrijkwam”

Er zijn weinig zekerheden in Fukushima, maar wat wel vast staat, is dat noch TEPCO, noch de Japanse overheid de wetenschappelijke, de technische of de financiële middelen heeft om dit probleem op te lossen. De situatie smeekt om een wereldwijde inspanning van de beste wetenschappers en ingenieurs die de mensheid heeft voortgebracht.

We weten reeds dat duizenden tonnen zwaar besmet water uit de Fukushima-site stromen. Dat water is een hels brouwsel van giftige isotopen met gigantische halveringstijden, en stroomt regelrecht de Stille Oceaan in. Aan de kust van Californië is reeds bestraalde tonijn gevangen. Er valt nog veel erger te verwachten.

Radioactieve hot spots in Japan

TEPCO probeert nog altijd de plek waar de drie gesmolten kernreactors ongeveer hebben gestaan, af te koelen door er veel water overheen te gieten. Gigantische stoomwolken tonen aan dat er nog steeds ergens ondergronds kernsplijting gaande is, al weet niemand precies waar die kernen zich nu bevinden.

Een groot deel van het nucleair besmette water werd opgeslagen in een duizendtal enorme, maar erg kwetsbare containers die schijnbaar achteloos op de site zijn neergepoot. Vele daarvan lekken al. Wanneer de volgende aardbeving toeslaat, kunnen duizenden niet-afbreekbare uiterst giftige stoffen in de Stille Oceaan stromen.

Het giftige water dat door Fukushima stroomt, ondermijnt ook de werking van wat er overblijft van de gebouwen op de site, inclusief de opslagtanks van reactor 4.

Volgens expert en gewezen medewerker bij het Amerikaanse ministerie van Energie, Robert Alvarez, is er meer dan 85 keer het dodelijke cesium aanwezig op de Fukushima-site dan er ooit vrijkwam in Tsjernobyl. Er worden steeds meer radioactieve hot spots gevonden in Japan. Cijfers tonen aan dat er meer en meer kinderen in die besmette zones aandoeningen aan de schildklier vertonen.

“Meer dan 85 keer het dodelijke cesium aanwezig op Fukushima-site dan ooit vrijkwam in Tsjernobyl”

Op een of andere manier moeten deze plutoniumstaven zo snel mogelijk op een veilige manier uit het opslagbassin van reactor 4 verwijderd worden.

De staven moeten onder water worden bewaard, aangezien ze bedekt zijn met zirkonium dat spontaan ontbrandt wanneer het in contact komt met lucht.

Elke blootgelegde staaf kan genoeg straling afgeven om een bijstander te doden in luttele minuten. Een ontploffing of brand zou het personeel verplichten om de site onmiddellijk te verlaten en zou al het elektronisch materieel meteen onbruikbaar maken.

Volgens Arnie Gundersen, een nucleaire ingenieur met veertig jaar ervaring in brandstofstaven, zijn de staven in het Fukushima-bassin zo zwaar beschadigd en zo broos geworden dat ze op het punt staan totaal te verkruimelen.

Er bestaan geen pasklare oplossingen voor de unieke en aartsmoeilijk op te lossen problemen, zegt Gundersen. Maar de opdracht moeten worden volbracht en ze moet meteen perfect worden uitgevoerd. De gevolgen – als het zou mislukken – zijn niet te overzien en zouden ons dwingen, volgens sommigen althans, om het hele noordelijk halfrond te evacueren.

“De gevolgen – als het zou mislukken – zijn niet te overzien en zouden ons dwingen, volgens sommigen althans, om het hele noordelijk halfrond te evacueren”

Mocht de poging om het bassin op te ruimen, mislukken, zodat de brandstofstaven zouden worden blootgesteld aan de lucht en in brand vliegen, dan komen enorme hoeveelheden nucleaire straling in de aardatmosfeer terecht. De radioactieve wolk die daarvan het gevolg zou zijn, zou de veiligheid en de gezondheid van iedereen op aarde in gevaar brengen.

Een nieuwe brand in reactor 4 zou een continue stroom aan dodelijke radioactieve straling veroorzaken die eeuwen kan blijven duren.

Gewezen ambassadeur Mitsuhei Murata zegt: “Dit doemscenario kan niet enkel ons milieu zwaar beschadigen, maar onze hele beschaving vernietigen. Dit heeft niets meer te maken met het debat over kernenergie. Het gaat over het voortbestaan van de mensheid.”

“Dit doemscenario kan niet enkel ons milieu zwaar beschadigen, maar onze hele beschaving vernietigen. Dit heeft niets meer te maken met het debat over kernenergie. Het gaat over het voortbestaan van de mensheid”

Noch TEPCO, noch de Japanse overheid kan dit probleem alleen oplossen. Enkel de beste wetenschappers en ingenieurs die onze planeet heeft voortgebracht, zijn goed genoeg.

We hebben nog twee maanden om te handelen. Daarom zijn we met een petitie gestart gericht aan de VN en de Amerikaanse president Obama. Zij moeten de internationale wetenschappelijke wereld mobiliseren om dringend actie te ondernemen om de brandstofstaven van Fukushima in veiligheid te brengen.

Als u een beter idee heeft, doe dat dan. Maar doe iets en doe het nu.

Harvey Wasserman

Harvey Wasserman is senior editor bij the Columbus Free Press and Free Press. Hij is redacteur bij Nuke Free.

Teken de petitie gericht aan de VN en president Obama: http://www.nukefree.org/crisis-fukushima-4-petition-un-us-global-response

(vertaling uit het Engels door Max Neetens en Jan Van Criekinge)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!